Yuval Harari: Den teknologiske udvikling er en ødelæggende trussel mod mennesket….!

Yuval Noah Harari

Yuval Harari fortolker mennesket rent biologisk, men medtager ikke dets psykologiske faktorer.

Men det har ikke indflydelse på det helt forudsigelige og skræmmende slutresultat.

.

Den liberale verdensorden er truet.

Men ikke af de kræfter, vi normalt tænker på.

.

Flemming Roses oplæg til interviewet med forfatteren Yuval Noah Harari.

.

Glemt alt om radikal islam, Kina, Rusland, økonomisk krise, Trump eller populistiske bevægelser.

I det 21. århundrede vil den største trussel mod den liberale verdensorden kommer fra de nye teknologier i Silicon Valley og omegn.

Det betyder det er muligt at skabe et nyt supermenneske. Og for første gang i historien vil millioner og atter millioner af mennesker blive økonomisk værdiløse.

Vi befinder os med andre ord på tærsklen til en ny verdensorden. Hvor mennesket vil stræbe efter udødelighed og guddommelige evner til at skabe og tilintetgøre.

Men hvad betyder den teknologiske udvikling for vores samfund, for verdensordenen og for krig og fred?

Det spørger jeg den israelske historiker, Yuval Harira, om.

Yuval Harira er forfatter til to internationale bestseller om menneskets historie og den nære fremtid.

USA’s tidligere præsident, Barack Obama, stifteren af Microsoft, Bill Gates, og manden bag Facebook, Mark Zuckerberg, har alle peget på Harari’s bøger i forståelsen af den verden, der lige om lidt bliver til virkelighed.

.

.

DR udsendelsen om Den Nye Verdensorden med Yuval Harari kan for en tid ses her

.

Flemming Rose:

Yuval Harari, velkommen til programmet. Vi skal tale om Homo sapiens. Om, hvordan mennesker som dig og mig steg op på toppen af fødekæden og erobrede verden. Og om, hvilke udfordringer vi står over for i det 21. århundrede og hvad det betyder for verdensordenen og for den måde, vi har indrettet vores samfund og vores liv på.

Men først… Hvilken historisk person er din favorit? Du er jo historiker.

 

Yuval Harari

Hvilken historisk person er min favorit?

Historien er meget lang men hvis jeg nøjes med de sidste 100 år, er det nok Mikhail Gorbatjov.

De fleste af os skylder ham vores liv. Han gjorde det muligt, at den kolde krig kunne slutte fredeligt.

 

Flemming Rose:

Du siger, at en kognitiv revolution gjorde det muligt for Homo sapiens at komme op i toppen af fødekæden. Hvornår skete den revolution?

 

Yuval Harari

Vi ved det ikke præcist. Det er 60.000, 70.000, 80.000 år siden. Men det var i det øjeblik et væsen, Homo sapiens, som hidtil da bare havde været endnu et dyr, som ikke påvirkede verden ret meget, pludselig blev det vigtigste dyr, der nogensinde havde levet. De bevægede sig ud af Østafrika, koloniserede hele verden og blev den stærkeste kraft.

I løbet af kun 60.000-70.000 år, som er intet evolutionsmæssigt set, er vi i dag nået dertil at vi nærmest er ved at blive guder. Vi er ved at blive i stand til at ændre livets mest fundamentale love for liv.

Tænk over det. I fire milliarder år har liv været styret af naturlig udvælgelse og af organisk biokemi. Intet har forandret sig i fire milliarder år. Og nu står Homo sapiens på tærsklen til at erstatte naturlig udvælgelse med intelligent design som det grundlæggende princip for livets udvikling. Man vil erstatte organisk biokemi med et helt andet system som livets bærende fundament.

I fire milliarden år var alt liv organismer. Uanset om det var en dinosaur eller en amøbe, bestod de af organisk stof. De var underlagt den organiske biokemis principper.

I det 21. århundrede står vi på tærsklen til at skabe de første ikke-organiske livsformer.

 

Flemming Rose:

Det vender vi tilbage til. Hvad udløste den kognitive revolution? Hvad var drivkraften bag denne utrolige evolutionære udvikling?

 

Yuval Harari

Det utrolige ved Homo sapiens igennem de sidste 60.000-70.000 år det, der gjorde os i stand til at blive verdens mægtigste dyr var, at vi begyndte at samarbejde i store grupper og på fleksible måder. Med handel, politik og religion. Det er kirker, nationalstater, handelsnetværker.

Evnen til at samarbejde fleksibelt i store grupper er vores store fordel.

Det, der gør os i stand til det, er vores fantasi og vores evne til at fortælle fiktive historier. Det lyder måske mærkeligt, men fiktive historier er nøglen til, at mennesket erobrede verden. Det har været vores vigtigste evne indtil nu. For hvis man ser på ethvert større menneskeligt samarbejde kirker, nationer, hære virksomheder, hvad som helst, så bygger det på fiktive historier om noget, som kun findes i vores fantasi.

 

Flemming Rose:

Kan du være mere specifik? Hvorfor findes du kun i vores fantasi?

 

Yuval Harari

Det mest oplagte eksempel er religion. Der er historier om Gud og Himlen og Helvede. Og så vidt videnskabsfolkene ved, så findes du kun i vores fantasi. Der er ikke nogen guder i universet, så vidt videnskabsfolkene ved. Guder findes kun i vores kollektive fantasi. Det gælder ikke kun religioner. Politiske systemer og nationer er også kun historier.

 

Flemming Rose:

Hvorfor tror de fleste af os så at historierne i mange tilfælde er mere virkelige, end rigtige fakta? Vi tror på historierne, som om de findes i den fysiske virkelighed.

 

Yuval Harari

Det skyldes, at vi har hørt historierne igen og igen. Hvis man hører en historie én gang, er det bare en historie. Men hvis man hører den hver evig eneste dag bliver det umuligt at forestille sig, at det bare er en historie.

Verdens vigtigste historier bygger på utrolig spinkle fundamenter. Hvis man ser på den kristne historie, Jesu liv… Biblen bygger på et utroligt spinkelt fundament.

Men vi har bygget nogle gigantiske strukturer oven på taget, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle så den struktur, vi har bygget oven på historien, er så tung at den holder historien på plads. Så folk tænker: Hvis det er en fiktiv historie har jeg spildt hele mit liv. Det betyder nationen bevæger sig i den forkerte retning og det økonomiske system giver ikke nogen mening. Det er for meget.

Folk kan se, hvad der vil ske. Hvis historien ikke er sand, vil konsekvenserne være uoverskuelige. Hvorfor det er nødt til at være sandt.

.

.

Flemming Rose: Opsumering

I tusindvis af år har mennesket kæmpet med tre alt overskyggende trusler.

Hungersnød, epidemier og krig.

Gennem historien har vi været gode til at finde nye redskaber. Nye institutioner og nye sociale systemer, der har betydet store fremskridt.

Men indtil for få årtier siden er vi blevet ved med at dø i millionvis af sult, smitsomme sygdomme og af vold. Men det er nu lykkes os at tøjle hungersnød, epidemier og storkrige. Vi er bedre til at producerer og distribuerer fødevarer. Lægevidenskaben har gjort det muligt at udrydder epidemier og færre mennesker bliver dræbt i krige.

Videnskaben har skridt for skridt flyttet grænserne for vores muligheder, og vi er nu nået til et punkt, hvor selv vores organer kan udskiftes. Alt sammen drevet af menneskets ukuelige ambition om at besejre døden.

Vi står nu overfor en nye revolution i menneskehedens historie.

Ligesom Homo sapiens udkonkurrerede andre pattedyr og mennesker, som neandertaleren, så vil fremtidens opgraderede supermennesker leve længere, føle sig lykkeligere og have bedre evner, end vi har.

De nye teknologier kan måske lægge fundamentet til en ny menneskeart.   

 

Flemming Rose:

Vil du gerne leve for evigt?

 

Yuval Harari

For evigt er et stort ord.

Når folk snakker om, at forlænge livet, måske uendeligt, så forestiller de sig tit spørgsmålet på denne måde: Vil du gerne leve ti år længere og være sund og rask?

Jeg vil helt sikkert sige ja. De fleste mennesker vil helt sikkert sige ja. Og spørger man dem, om de vil leve ti år mere og ti år mere, så vil folk næsten altid svare ja. På den måde vil de fleste mennesker, ikke kun mig, men de fleste gerne leve for evigt.

 

Flemming Rose:

Men du siger, at menneskehedens store projekt i det 21. århundrede er at opnå udødelighed, lykke og Guddommelighed. Evnen til at skabe og tilintetgøre.

Hvorfor tror du, at det vil stå øverst på dagsordenen for menneskeheden, Homo sapiens, i det 21. århundrede?

 

Yuval Harari

Mennesket har altid stræbt efter mere tilfredsstillelse, mere lykke. Og mennesket har altid ville have mere magt. Måske ikke alle, men kendetegnende så har menneskeheden som helhed jagtet mere og mere magt i tusindvis af år.

Det eneste nye i det 21. århundrede er at disse projekter tidligere virkede umulige, men nu har vi snart den teknologi, som kan forlænge livet uendeligt.

 

Flemming Rose:

Kan du uddybe det lidt mere?

For jeg tror det lyder som science fiction i manges ører.

 

Yuval Harari

Hvis man tager den bibelske gud, så er hans vigtigste evne, at han er skaberguden. Han kan skabe liv. Han kan designe og derefter fremstille dyr, planter og mennesker.

Nu er vi begyndt at få de evner og den teknologi, så vi kan designe, omforme og fremstille levende skabninger.

Det kan vi gøre på tre måder.

Den første metode er biologisk manipulation. Man tager den biologiske krop, og så starter man med at manipulerer dele af den. I særdeleshed dna’et, kroppens byggeplan.

På samme måde som Homo sapiens udviklede sig fra tidligere arter af aber gennem mutationer i dna’et, kan man nu gøre det med vilje… Måske ikke i 2017. Det vil måske tage 50-100 år, men vi nærmer os.

Det er den mest konservative af de tre måder, som man kan designe og fremstille liv på.

Den mere radikale måde er at udvikle cyborger.

Udviklingen af cyborger adskiller sig fra biologisk manipulation, fordi det ikke er begrænset til organiske dele. Det er en blanding af organiske og ikke-organiske dele. Man tager den menneskelige krop og hjerne, og man skifter en organisk hånd ud med en bionisk hånd.

Det lyder som science fiction, men man gør det allerede i dag.

Den tredje og mest radikale måde at omforme liv på er helt at droppe den organiske hjerne, og så man får et 100 procent bionisk væsen.

Man skifter hjernen ud med en computer, så man skaber fuldstændig ikke-organiske skabninger.

 

Flemming Rose:

Hvilke konsekvenser vil den udvikling få? Indtil videre lyder alt det, du har sagt, ret godt.

Men du virker bekymret over udviklingen.

Hvad er konsekvenserne af den tredje meget radikale måde at ændre mennesket på?

 

Yuval Harari

Vi er stadig organiske dyr. Vi han mange kropsfunktioner, følelser og sociale vaner til fælles med andre dyr.

Kunstig intelligens, som er helt ikke-organisk, er slet ikke begrænset af traditioner fra fire milliarder års udvikling.

Det åbner op for nogle fantastiske muligheder, men det betyder også at menneskeheden og alt det, vi værdsætter, måske forsvinder. Og en helt anderledes form for civilisation vil erstatte os. Den mest radikale konsekvens kan være at den menneskelige bevidsthed forsvinder.

Kunstig intelligens er ikke lig med kunstig bevidsthed. På grund af science fiction har man det med at sætte lighedstegn mellem intelligens og bevidsthed. Det er to forskellige ting.

Intelligens er evnen til at løse problemer. Bevidstheden er evnen til at have følelser. Det er evnen til at føle smerte, nydelse, kærlighed og had.

Hos Homo sapiens og andre dyr, hører bevidsthed og intelligens sammen. Vi løser problemer, fordi vi har følelser. Sådan fungerer computere ikke. Ikke endnu i hvert fald.

Der er ikke nogen grund til at tro, at efterhånden som de bliver mere og mere intelligente, vil de også udvikle bevidsthed.

.

.

Flemming Rose: Opsumering

Den nye teknologi, som Yuval Harari taler om, er i mange tilfælde allerede en realitet. I et nydelig eksperiment blev en algoritme til at undersøge en gruppe mennesker for lungekræft. Den stillede en korrekt diagnose i 90 procent af tilfældene, mens rigtige læger af kød og blod måtte nøjes med en succesrate på 50 procent.

Så spørgsmålet er nu, hvordan man skal tilpasse fremtidens arbejdsmarked, når automatiseringen udkonkurrerer mennesket?

Ikke blot, hvad angår fysiske evner, men også intelligens. Det vil sige vores evner til at løse kognitive opgaver.

Hvad vil der ske med parforhold, familier og pensionsselskaber, når regenerativ medicin forvandler vores 80 års alder til den nye 50 års alder?

Hvad sker der med at samfund, hvor bioteknologien gør det muligt for dem med den største pengepung at udvikle designerbørn, og dermed baner vej for gigantiske nye kløfter mellem rig og fattig?

 

Flemming Rose:

Hvad betyder den teknologiske disruption for verdensordenen?

 

Yuval Harari

Kunstig intelligens vil gøre flere hundrede millioner arbejdsløse. Det vil skabe en global klasse af ubrugelige arbejdsløse, fordi robotter og kunstig intelligens kan gøre det bedre. Der vil blive skabt nye job til nogle, men ikke nødvendigvis til alle. Og det bliver svært at omskole alle.

Mange vil sige: ”Okay! Der vil ikke være taxachauffører og tekstilarbejdere, men der skal bruges mange flere programmører.”

Men hvordan omskoler man flere millioner bangladeshere?

Skal 40-årige tekstilarbejdere være programmører? Jeg tror det ikke.

Man er nødt til at begynde at gøre noget nu, for tidshorisonten er måske meget kort. Vi taler ikke om flere tusinde år. Vi taler om årtier.

Det er et reelt problem.

Børn, der begynder i skolen i dag… Hvad skal de lære for at have et arbejde om 30 år?

Ingen ved det. Vi ved det simpelthen ikke.

 

Flemming Rose:

Det virker, som om du siger: Glem alt om radikal islam. Glem alt om populisme. Glem alt om Trump. Glem alt om Kina.

Vi skal se mod Silicon Valley, måske som en metafor, for at se den potentielt største trussel mod dagens verdensorden.

Passer det?

 

Yuval Harari

Det er ikke kun Silicon Valley alene. Men ja, det er den slags idéer, opfindelser og teknologier, som de udvikler.

Det er kombinationen af bioteknologi og informationsteknologi.

Vi hacker den menneskelige organisme, samtidig med at vi udvikler computere med enorm regnekraft. Når man kombinerer de to kan man hacke, styre og manipulere mennesket i en målestok, som hverken George Orwell eller Josef Stalin kunne forestille sig.

Jeg tror ikke, at folk i Silicon Valley er onde. Jeg tror tværtimod, at mange af dem kan se faresignalerne. De kan se dem før de fleste andre. Man hører flere og flere advarsler fra folk som Elon Musk og Mark Zukerberg på forskellige måder.

I Washington bekymrer man sig om problemer fra det 20. århundrede.

ISIL, Nordkorea, indvandring… Det er også alvorlige problemer, som vi skal tage os af, men vi kan vinde alle de små slag mod ISIL, Nordkorea og den økonomiske krise… Men tabe krigen mod den teknologiske disruption.

Som kombinationen af kunstig intelligens og bioteknologien medfører.

Og hvis man tænker kortsigtet… Det gør man i det fleste politiske systemer. De kan se de umiddelbare fordele ved den udvikling, og så ser de bort fra de farer, der er på længere sigt.

Teknologien er ikke deterministisk.

Man kan bruge den samme teknologi til at skabe forskellige samfund. I det 20. århundrede kunne man bruge den samme industrielle teknologi, med dens skabelse af elektricitet, radio og biler, til at skabe et nazistisk diktatur eller et liberalt demokrati. Det var samme teknologi.

Teknologien er ikke problemet, men det er det, vi bruger den til.

Der snakkes meget om computerhackere, men det vigtigste er faktisk, at vi er ved at hacke menneskeheden.

Vi er ved at lære at forstå den mekanisme, som Homo sapiens er. Vi er ikke nået dertil endnu, men vi nærmer og det punkt, hvor et eksternt system, der har biometriske oplysninger om dig og tilstrækkelig regnekraft kan forstå dig bedre, end du selv kan. Dine tanker, hvad du kan lide, hvad du føler. Og det kan manipulere dig og trykke på dine følelsesmæssige ”knapper” og manipulere dig.

I et demokratisk samfund, hvor alle bekymrer sig om privatliv og individualisme kan vi ikke lide tanken om, at staten eller Google samler dna-prøver, lægejournaler, hele vores livshistorie og alt andet om os i én stor database, og lader en algoritme finde korrelationer mellem dataene.

Men det kunne godt ske i Kina.

Hvis de gør det, kan de hacke det menneskelige genom meget hurtigere end i Vesten, hvor folks privatliv er vigtigt. Det er kun et eksempel.

 

Flemming Rose:

Sådan som du beskriver menneskehedens historie, og Homo sapiens behandling af laverestående arter og af andre menneskearter, så lyder det, som om der er en risiko for, at de nye supermennesker… Hvis de opfører sig på den måde, som Homo sapiens opførte sig over for andre arter, så ser fremtiden for mennesker som dig og mig ikke ret lyse ud.

 

Yuval Harari

Helt sikkert!

Hvis fremtidens mennesker, fremtidens kunstige intelligens opfører sig ligesom os, ser det sort ud for os.

 

Flemming Rose:

Hvad sker der med os? Uddød vi?

 

Yuval Harari

Der er visse scenarier, hvor vi bliver udryddet med vold. Formentlig bliver vi bare udfaset. Det vil sige, at menneskeheden bliver delt op i en lille elite, som får biologiske opgraderinger og bliver til supermennesker. Og de vil sætter sig på det meste af verdens rigdom og magt.

Og de sidste 50, 70, 90, 95 procent af menneskeheden vil blive hægtet af, som en større og større ubrugelig klasse.

De kan ikke gøre noget som helst bedre, end en computer eller robot. De har ingen økonomisk magt og derfor ingen politisk magt. Hvorfor deres skæbne afhænger af herrefolkets gavmildhed.

Og ser man på menneskehedens historie har det aldrig været misundelsesværdigt at være afhængig af herrefolkets gavmildhed.

Hvis man er bekymret for det, er det desværre ikke noget som hverken Israel, Danmark eller USA kan gøre noget ved, medmindre de arbejder sammen med andre lande.

Jeg tror ikke på det, men det er den eneste realistiske løsning.

Hvis vi tænker, at hver nationalstat skal passe på sine egne interesser, vil det med garanti gå galt.

 

Flemming Rose:

Du tegner et pessimistisk billede.

Hvad ser du komme, hvis…. Hvis man kan skabe et globalt samarbejde, hvor man udnytter den disruptive teknologi, hvordan vil fremtiden så se ud i 2050?

 

Yuval Harari

Det ansvarlige svar er, at ingen ved det.

Hvis vi ikke tilintetgør os selv, vil mulighederne være uendelige. For første gang i historien aner vi ikke, hvordan verden ser ud om få årtier.

Vi aner ikke, hvordan de politiske systemer og arbejdsmarkedet ser ud eller hvordan familiestrukturer og den menneskelige krop ser ud.

For første gang har vi teknologien, så vi kan omforme kroppen, hjernen og sindet.

Så det er det mest ansvarlige svar jeg kan give.

Det er vigtigt at indse, at for første gang nogensinde ved vi ikke det mindste om, hvordan verden ser ud om få årtier.

 

Flemming Rose:

Og således opmundret siger jeg mange tak. Det var dejligt at tale med dig.

 

Yuval Harari

Det var et interessant interview.

.

.

Flemming Rose: Opsumering

Jeg har i snart 30 år beskæftiget mig med verden og dens problemer.

Men Yuval Harari har åbnet døren til en ny virkelighed, som jeg indtil nu ikke har skænket mange tanker.

Det er ikke fordi han underkender de velkendte trusler, så som økonomiske udfordringer og krige. Men han afdækker et perspektiv med de nye teknologier, som kan få mere vidtgående konsekvenser for os selv og verden, end vi har fantasi til at forestille os.

Om solen er ved at gå ned over menneskeheden er for tidligt at sige.

Alt hvad Yuval Harari siger er, at mennesket med de nye teknologier kan frigøre sig fra det organiske livs principper om evolution og naturlig selektion.

I stedet vil mennesket blive i stand til at designe et nyt supermenneske med evner og muligheder, vi aldrig nogensinde har set før.

Hvordan mennesket vil bruge de muligheder står hen i det uvisse.

Men det er uomtvisteligt, at der vil åbne sig perspektiver, som vil få afgørende indflydelse på den verden, som vores børn og børnebørn kommer til at leve i.  

Link til DR Udsendelsen kan i en periode ses her

.

.

.

.

Den teknologiske udvikling har ingen grænser – med det har psykologien til gengæld..!

Teknologien er den største trussel mod menneskeheden – og alligevel forguder man den?

Det er umuligt at skabe naturlige børn i et unaturligt samfund.

.