Yngleklar havørn dræbt af forbudt gift nær Juelsminde i Østjylland

Del gerne til venner…..!

.

Af Jan Skriver: Onsdag 21. marts 2018

En voksen og ynglemoden havørn er på en mark i nærheden af Juelsminde i Østjylland blevet offer for illegal gift. DTU Veterinærinstituttet har fastslået dødsårsagen til insektgiften carbofuran, der siden 2008 har været ulovlig at bruge og besidde i EU.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har anmeldt giftdrabet til Sydøstjyllands Politi.

Brugen af den illegale insektgift carbofuran fortsætter i den danske natur, og nu har giften taget livet af en voksen havørn, som i disse uger under normale omstændigheder ville have indledt en ny ynglesæson.

Ørnen blev fundet 7. januar midt på en bar mark i nærheden af Juelsminde, og den store rovfugl må i nabolaget have ædt et kadaver, som har været forgiftet med carbofuran.

– Giften er ekstremt hurtigt virkende på fugle. Derfor kan ørnen ikke have fløjet ret langt, før den bukkede under, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som har anmeldt giftdrabet til Sydøstjyllands Politi.

– Det er stærkt bekymrende, at vi stort set hvert år finder rovfugle, der er døde af carbofuran, selv om det efterhånden er 10 år siden, at giften blev forbudt i EU.

Det kan være svært for politiet at komme til bunds i disse sager, men vi appellerer til, at der bliver tjekket grundigt for mulige lagre af carbofuran i de områder, hvor vi påviser de giftdræbte fugle, siger biologen.

Indleveringen af den døde havørn til DTU Veterinærinstituttet blev formidlet af DOF’s Projekt Ørn, der har et fintmasket netværk af frivillige ornitologer, som holder vågne øjne med Danmarks bestand af havørne og kongeørne.

Endnu et drab på danske rovfugle med ulovlig gift…!

Veterinærerne kunne derefter påvise, at carbofuran har forårsaget den østjyske havørns død.

Ørnen var sund og rask med intakt fjerdragt, da den pludselig død.

Analyserer fra ørnens spiserør og kråse afslørede et indhold af carbofuran samt rester af animalsk materiale, der formentlig er et ådsel, som er blevet havørnens sidste måltid.

Det hurtigt-virkende insektbekæmpelsesmiddel, der blokerer nervesystemet, har siden 13. december 2007 været forbudt i detailhandlen i Danmark.

Siden 13. december 2008 har giftstoffet, der tidligere blev brugt til skadedyrsbekæmpelse på marker med majs, roer og rodfrugter, været forbudt at anvende i hele EU.

Den forgiftede havørn var en han, der vejede 4,6 kilo, og som have et vingefang på 200 centimeter.

Formentlig har ørnen været død siden december 2017, inden den blev fundet og sendt til obduktion i januar 2018.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, (København), biolog i DOF, 21 24 22 75

Kilde: dof.dk

.

.

Det er langtfra første gang, at jæger har set sig så generet af det lokale dyreliv, at de har lagt det meget farlige giftstof carbofuran ud.

Det er i flere tilfælde gået udover fredede rovfugle samt én hund, og vi har samlet en liste over de kendte tilfælde her:

.

 • April 2010: En rød glente bliver fundet død ved Trelleborg på Vestsjælland.
 • Juni 2010: To havørne forgiftes og dør ved Odense Fjord.
 • Marts 2011: En havørn findes død ved Bovballe på Langeland.
 • 2012: To hunde æder carbofuran-forgiftet kød og dør på Sydjælland
 • Marts 2012: En kongeørn fra Tjele Gods ved Viborg dør af gift.
 • Sommeren 2012: To havørne ved Tranekær på Langeland findes døde af gift.
 • Oktober 2012: I Køge dør en rød glente af carbofuran.
 • November 2012: Endnu en rød glente dør af gift ved Frijsenborg Gods i Østjylland.
 • April 2013: En hund på Præstø dør af giften. 
 • Juni 2013: En pakke forgiftet kød bliver fundet i en pose Tureby Hestehave på Sjælland. 
 • November 2015: En hel tårnfalkefamilie dør på Lolland, efter de har taget en forgiftet rotte eller mus med hjem.
 • 2016: En rød glente fra Vrå i Vendsyssel forgiftes og dør. 

Kilde: DOF (Dansk Ornitologisk Forening)

.

En direktør og jæger fra Sydfyn udlover en dusør på 50.000 kroner for spor, der kan afsløre hvem, der sidste sommer forgiftede to havørne på Langeland ved Tranekær.

Administrerende direktør Steen Græsted Larsen lejer jagt på Hvidkilde Gods på Sydfyn. Han er fortørnet over, at sager om giftdrab på rovfugle ikke bliver opklaret. Fyns Politi har således opgivet at rejse sigtelse i sagen om forgiftning af de to havørne.

– Det går ud over alle jægere og skytters omdømme, når der sker giftdrab på rovfugle. Vi skal have fat i de brodne kar, som ikke respekterer loven, siger Steen Græsted Larsen til Fugle og Natur som begrundelse for dusøren.

Kilde: sn.dk

.

Dusør på 50.000 kr. for oplysninger om udlægning af nervegift til rovfugle