WWF tabte retssag om ulven i Norge – Men ikke kampen om ulvens overlevelse

– Vi er skuffet over dommen, men det er egentlig ulvene i Norge, som har størst grund til at være skuffet.

Retten mener hensynet til forudsigelighed, konfliktdæmpning og tillid til forvaltningen må være legitime hensyn at tillægge vægt, selv om det i praksis indebærer, at ulve kan skydes udelukkende fordi de befinder sig udenfor ulvezonen, hedder det i dommen, som kom fredag eftermiddag.

 

Verdens naturfond (WWF) tabte sagen mod staten: – Vi er skuffet

.

Oslo Tingrett vedtog fredag at Verdens naturfond WWF ikke får medhold i sin sag mod Klima- og miljødepartementet om licensjagten på ulv.

WWF dømmes samtidig til at betale over 450.000 kroner i sagsomkostninger.

Fredag kom Oslo Tingrett frem til at Klima- og miljødepartementet ikke har brudt Grundloven ved at give tilladelse til dræbe 42 ulve i jagtsæsonen 2017–2018.

Verdens naturfond (WWF) anlagde et søgsmål mod staten fordi de mener, at der er bliver skudt for mange ulv i vinter, og organisationen mener at omfanget af ulvejagterne truer bestandens overlevelse.

28 ulv blev skudt i vinter, ud af en kvote på totalt 42. De to ulveflokke i Julussa og Osdalsreviret, som delvis levede i ulvezonen, er nu helt udryddet.

Også en indvandret Alfa-ulv, som kunne tilført den indavls-truede syd-skandinaviske ulvebestand friske gener, blev skudt i vinter.

WWF mener regeringen dermed har budt Grundlovens miljøparagraf, naturmangfoldighedsloven og den internationale Bern-konvention om truede arter.

Tingretten afviser påstandene, og frifinder staten på alle punkter.

.

WWF-Norge retssag mod staten: 13 vigtige alfa-ulve er forsvundet

.

– Vi er skuffet

Generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, sagde fredag, at han er skuffet over udfaldet af retssagen

– Vi er skuffet over dommen, men det er egentlig ulvene i Norge, som har størst grund til at være skuffet. I vinter har vi skudt flere ulve end nogensinde så længe vi har haft naturmangfoldighedsloven, og nu frygter vi at vi kan få en situation hvor det bliver færre ulv i Norge, siger han til VG.

Sohjell siger det er for tidlig for organisationen at tage stilling til om de vil tage sagen videre til en eventuel anke.

– Jeg har netop fået dommen. Nu skal vi sætte os ned og se nøje på hvilke argumenter som er brugt, før vi tager en afgørelse på hvad vi gør videre, sier han.

.

Ulvedebatten er så oppisket og tosset, at folk flest nu kan se det….!

.

– Skal arbejde for en levedygtig bestand

Tingretten støtter blandt andet statens syn om, at det er en offentlig interesse af væsentlig betydning for at sikre, at det i mindre grad forekommer ulv udenfor ulvezonen.

– Retten mener hensynet til forudsigelighed, konfliktdæmpning og tillid til forvaltningen må være legitime hensyn at tillægge vægt, selv om det i praksis indebærer, at ulve kan skydes udelukkende fordi de befinder sig udenfor ulvezonen, hedder det i dommen, som kom fredag eftermiddag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) siger til VG, at departementet nu må se hvilken betydning selve dommen kan have for forvaltningen af ulv i fremtiden.

– Denne dommen ændrer ikke rammene for forvaltningen af ulv, vi skal fortsat arbejde for at have en levedygtig bestand og følge op på de to rovdyrsforlig, og flertalsbeslutninger om ulv, som kom for to år siden, understreger han.

Da WWF gik ind i sagen, var Elvestuen fortsat i opposition. Han var selv kritisk overfor vedtagelsen om licensjagt, som hans forgænger Vidar Helgesens (H) i december.

.

Norsk regering vil tillade jagt på kritisk truede ulve

.

Trues af indavl

Oprindelig blev det vedtage at skyde op mod 50 ulve i jagtsæsonen 2017–2018. Departementet reducere senere antallet til totalt 42.

Miljøministeren siger, at de kommende tallene på antal ulv som findes i Norge vil vise om regeringen har lykkes med at bevare ulvebestanden.

– Det som først og fremmest truer ulven nu er den voldsomme indavl i bestanden. Dette er også en del af den todelte målsætning; vi må værne både om rovvildt og andre interesser, siger han.

– Det blev skudt en indvandret Alfa-ulv som kunne have sikret bestanden friske gener i fjor, hvordan vil man forhindre at dette sker igen?

– Vi har et samarbejde med Sverige, hvor vi, så langt det lader sig gøre, prøver at have en oversigt over hvor ulve, som er genetisk vigtige opholder sig, siger Elvestuen.

.

Norge: Ulvenes overlevelse handler alene om rå magt, penge og indflydelse

.

Over 450.000 i sagskostninger

WWF er også dømt til at betale sagsomkostningerne både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund.

Til sammen er det omkring 454.430 kroner.

Bård Vegar Solhjell fortæller at organisationen vil acceptere beløbet, og at organisationen har indsamlet penge til retssagen.

Norges bondelag har tidligere udtalt at de frygter at retssagen kan føre til at det bliver langt vanskeligere at få skydetilladelser på ulv, noget de mener kan gøre fremtiden for folk som vælger at ernære sig med fritgående dyr i udmarken mere krævende.

Bondelaget er enig i dommen, og mener den støtter op om princippet at det er Stortinget og ikke retsapparatet, som skal have det sidste ord i ulveforvaltningen.

– Det er vældig vigtig for folk som bor i ulvezonen og folk som bor i tilknytning til ulvezonen. Det er en god dag for folk i bygderne og bønderne, siger rovdyr-ansvarlig Einar Frogner til VG.

Kilde: vg.no

.

Kampen om ulvens overlevelse kan blive en krig mellem “Dem og Os”

.