WWF: Rapport lover tusindvis af dårlige nyheder de kommende årtier

Deler du viden – Spreder du viden

.

Klimaforandringer kan udrydde halvdelen af dyr og planter i verdens vigtigste områder

.

Stigende globale temperaturer sætter flere arters overlevelse i fare.

Hvis vi bliver ved at udlede drivhusgasser i samme omfang som nu, vil omkring 50 pct. af de dyre- og plantearter, der lever i nogle af verdens vigtigste naturområder, være i fare for at uddø.

Det viser WWF’s nye rapport Wildlife in a Warming World, som i dag er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Climatic Change, der er udarbejdet i samarbejde med eksperter fra University of East Anglia og James Cook University.

.

.

Stigende globale temperaturer sætter flere arters overlevelse i fare.

.

Hvis vi bliver ved at udlede drivhusgasser i samme omfang som nu, vil omkring 50 pct. af de dyre- og plantearter, der lever i nogle af verdens vigtigste naturområder, være i fare for at uddø.

Verdensnaturfonden har undersøgt, hvilken effekt klimaforandringer har på ca. 80.000 forskellige dyre- og plantearter i deres fokusområder.

De 35 regioner, der er undersøgt, er fordelt over hele verden. De er kendetegnet ved, at de alle har en høj biodiversitet. De indeholder altså klodens mest specielle økosystemer og er samtidigt usædvanligt rige på arter.

Halvdelen af arterne i verdens vigtigste naturområder kan være væk i løbet af 2080’erne, hvis vi fortsætter med at udlede lige så mange drivhusgasser som i dag, fremgår det af WWF-rapporten.

Hvis vi bliver ved med at udlede drivhusgasser i samme omfang som nu, vil knap 50 procent af de dyre- og plantearter, der findes i verdens vigtigste naturområder, være i fare for at uddø i 2080’erne.

.

.

I et banebrydende forskningsprojekt har WWF undersøgt, hvilken effekt klimaforandringerne har på cirka 80.000 dyre- og plantearter i WWF’s fokusområder.

De 35 regioner, der er tale om, er fordelt over hele verden og er kendetegnet ved at indeholde klodens mest exceptionelle økosystemer og ved at være usædvanligt rige på arter. Det gælder bl.a. Amazonas, Madagascar og Koraltrekanten. Se kort.

WWF’s studie viser, at det gør en kæmpe forskel for klodens dyreliv, om verden lever op til Paris-aftalen eller bliver ved med at udlede lige så mange drivhusgasser, som vi plejer – altså ’business as usual’.

Hvis vi fortsætter business as usual, vil den globale temperatur stige med 4,5°C. Sker det, er det altså halvdelen af de arter, der findes i de 35 regioner, som kan være udryddet om 60-70 år. Hvis vi derimod begrænser temperaturstigningen til 2°C, er risikoen halveret, og andelen af udryddelsestruede arter er reduceret til 25 procent.

En dobbelt temperaturstigning betyder altså dobbelt så mange uddøde arter.

.

Det hele accelererer op i fart – Uden folk forstår de selv er i livsfare…!

.

– Der er en direkte og skræmmende sammenhæng mellem, hvor meget temperaturen stiger, og hvor mange arter, der uddør.

Den vigtigste opgave, vi lige nu har, er at mindske udledningen af drivhusgasser alt hvad vi overhovedet kan.

Et par enkelte grader lyder måske ikke af meget, men forskellen på, hvor stor skade det gør på klodens dyre- og planteliv, er enorm. Det siger international chef i WWF Verdensnaturfonden Jacob Fjalland og fortsætter:   

– Allerede nu ser vi alvorlige konsekvenser af de menneskeskabte klimaforandringer. Isbjørne, der sulter, og havskildpadder, som kun udklækker hun-unger, er bare to eksempler, som mange danskere har læst om i nyhederne på det seneste.

Der kommer tusindvis af flere dårlige nyheder de kommende årtier.

.

.

Klimaforandringer er endnu en trussel oveni de mange andre trusler, som arterne i forvejen er udsat for – fx krybskytteri og skovhugst.

Derfor er der samtidig brug for, at vi gør en meget større indsats for at beskytte dyrene der, hvor de lever.

Der er store forskelle på, hvordan prognoserne for arterne ser ud fra region til region, men tendensen er den samme overalt.

En af regionerne er det sydvestlige Australien, hvor 81 procent af pattedyrene vil være i fare for at uddø, hvis temperaturen stiger med 4,5°C. I Middelhavet gælder det 60 procent af pattedyrearterne og i Madagascar 57 procent.   

Kilde: wwf.dk

Deler du viden – Spreder du viden

.

Forsker slår alarm: Nyt studie viser de topiske skove splittets op i 50 millioner stykker

.