WWF-Norge tager ansvar for ulvene – Mens WWF-Danmark er krøbet i et musehul

Den manglende respekt for naturens arter er kendetegnende både den norske og danske regering

.

Man kan ikke retfærdiggøre ulvejagt med ubegrundet frygt.

.

WWF (Verdensnaturfonden) mener på ingen måde, at det, der er nogle mennesker, der er bange for ulven, kan retfærdiggøre ulvejagt.

I dag har WWF rejst sig mod den norske stat, og gør gældende, at regeringen har overtrådt såvel norsk ret og internationale konventioner for beskyttelse af ulvene i hele Europa.

Baggrunden er regeringens beslutning om at skyde 42 ulve sidste vinter.

WWF forudser, at ulven på den måde udslettes, hvis denne politik fortsætter.

Der har være mange skænderier om ulven, og vrede over den udviste respektløshed over for den norske ulve- og rovdyrbestand.

.

Lider man af angst-fobier for ulve, er mødet med ulven den bedste medicin.

.

WWFs talsmand, EA Herstad, var i hendes procedure angribe regeringens begrundelser for at begynde at jage ulvene, og mener, at regeringen derved overtræder loven.

Blandt andet gjorde hun gældende, at folks frygt blev brugt som ét af flere argumenter for at give grønt lys for ulvejagt.

Det er der ingen dækning for i loven.

Man skal tage folks frygt alvorligt, men den kan ikke bruges til at retfærdiggøre jagt. Hvad er logikken i, at mennesker udenfor ulve-zonen, finder det utåleligt at leve med ulven, mens mennesker indenfor ulve-zonen, de bare leve med det?

Det er respektløshed, sagde hun.

.

.

Hun mente, at det heller ikke var dokumenteret, at jagt-interesser var stærkt plaget af ulve, og at staten derfor ikke havde nogen dækning i loven for at indlede jagten sidste vinter.

Hun sagde også i sin procedure, at hvis staten vinder sagen, kan det have konsekvenser internationalt, og det kan forårsage en afsmittende virkning på forvaltningen af andre rovdyr.

Det er utåleligt.

.

Ulvebestanden i Norge er langt fra stor nok til stå bag de mange dræbte husdyr, rener og elge den beskyldes for.

Dette alene røber, der manipuleres i stor stil.

.

Attorney Elisatbeth Stenwig sagde i sin procedure, at det høje konfliktniveau i mange samfund er uholdbar, og at myndighederne skal tage nye greb.

-Det er kun WWF, der vil tro, at ubehag og frygt ikke er en legitim begrundelse. “Det er mennesker, der bor i disse kommuner, der bedst ved, hvor skoen trykker,” sagde hun.

-Det handler ikke kun om fårenes sommergræsning og jagt. I stigende grad handler det om folks livskvalitet, sagde hun i sin procedure.

“Det er meget vigtigt, at folk har tillid til ledelsen.” Man har vedtaget en rovdyr-zone politik, der skal følges. Det giver tillid og er konfliktdæmpende, sagde Stenwig, der mener, at den nuværende politik med rovdyr-zoner skaber tillid hos befolkningen.

Kilde: nrk.no

.

Kære Anne Burlund

.

Jeg, og mange andre, mangler at se WWF-Danmark træder frem i lyset, og tydeligt tage ansvar for de danske ulve. Der er under massivt politisk pres for enten at bortskydes eller indhegnes, samt for at få ophævet fredningen jfr. EU-direktivet.

I modsatfald vil WWF-Danmark blive stillet til ansvar for ikke at tage dette helt forventelige ansvar.

WWF-Norge tager ansvar for ulvene – Mens WWF-Danmark er krøbet i et musehul

Således til deres orientering.

Med venlig hilsen

Bjørn Holmskjold

Admin. for FB-gruppen: Vi kæmper aktivt for ulven

.

Den norske regering fører en – utryddelseskrig mot rovdyrene

.