WWF har helt ret – I fremtiden kommer der kun dårlige nyheder…!

Tallet kan blive endnu højere, hvis vi mennesker fortsætter med at være på Jorden, siger forsker bag undersøgelsen.

.

Det sidste kapitel i menneskehedens historie bliver dramatisk på alle måder, som befandt menneskeheden sig i en høj bygning, hvor en alt udslettende brand under sig gør det umuligt at flygte.

Det interessante er her, at det såkaldte “tænkende menneske” selv antændte branden i form af en selvdestruktiv samfundsindretning (VIDEO), skabt uden at tænke over konsekvenserne.

WWF’s nye rapport Wildlife in a Warming World, som i disse dage er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Climatic Change, er udarbejdet i samarbejde med eksperter fra University of East Anglia og James Cook University.

.

Moder Jord: »De næste ganske få år bliver de vigtigste i menneskehedens historie.«

.

Vi udrydder pattedyr med rekordhast:

Naturen er syv millioner år om at komme sig

.

Stigende globale temperaturer sætter stadig flere arters overlevelse i fare.

Hvis vi bliver ved at udlede drivhusgasser i samme omfang som nu, vil omkring 50 pct. af de dyre- og plantearter, der lever i nogle af verdens vigtigste naturområder, være i fare for at uddø.

Forskere har beregnet, hvor hurtigt naturen kan erstatte tabet af pattedyrarter. Og det tager sin tid at rydde op efter mennesket.

Forskere taler i øjeblikket om en ny masseuddøen.

Og denne gang er det ikke på grund af et kæmpe meteornedslag eller gigantiske vulkanudbrud – men derimod på grund af menneskelige aktiviteter.

.

Havets ulve: Kemikaliet PCB truer med at udrydde halvdelen af verdens spækhuggere

.

Forskere anslår, at klodens arter dør op til 1000 gange hurtigere, end før mennesker var til stede.

En del af de arter, der uddør, er pattedyr. Det vil tage evolutionen fem til syv millioner år at genskabe den mangfoldighed i pattedyrarter, der var, inden det moderne menneske Homo sapiens kom til verden.

Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

Og hvis tendensen fortsætter i samme hastighed i de næste 50 år, vil det tage cirka tre til fem millioner år bare at komme tilbage den biologiske tilstand, vi har lige nu.

– Det her giver os en konkret tidslinje på et problem, vi længe har kendt til, siger Matt Davis, der er palæontolog på Aarhus Universitet og er førsteforfatter på undersøgelsen.

.

“En ubekvem sandhed”: Optøningen af permafrosten bliver menneskehedens endelige

.

Kræver globale løsninger

Forskerne har lavet beregningerne ved hjælp af computermodeller. De har kigget, hvor hurtigt evolutionen har genoprettet diversitet i dyrelivet efter tidligere perioder med masseuddøen. De har så brugt den viden til at forudsige forskellige fremtidsscenarier.

– Tallet kan blive endnu højere, hvis vi mennesker fortsætter med at være på Jorden, med mindre vi stopper med at ødelægge levesteder og skaber et samfund, der tager mere hensyn til naturen, siger Matt Davis.

– Det er et globalt problem. Så det kræver en global løsning, hvis vi skal undgå at udrydde pattedyr, fortsætter Matt Davis.

.

Der er dømt undtagelsestilstand i Danmark og resten af verden….

.

Ifølge forskerne bag undersøgelsen er der nogle pattedyr, der bliver sværere for naturen at erstatte end andre. Det kan også ses på historien.

Gennem tiden har der været dyr med meget få slægtninge. Det gælder for eksempel Australiens Thylacoleo, der er en leopardlignende pungrovdyr med sakseagtige tænder og Macrauchenia, et stort hovdyr fra Sydamerika, der lignede en langhalset kamel med snabel (VIDEO).

Da de uddøde, blev der skåret store grene af livets træ.

I dag ser det slemt ud for truede dyrearter som den asiatiske elefant (VIDEO), det sorte næsehorn (VIDEO) og den røde panda (VIDEO).

– De er nogle af sidste af deres slags. Hvis vi mister dem, mister vi også deres store bidrag til pattedyrenes evolutionære træ, siger Matt Davis.

.

Norge: Konservativ politiker vil alle rovdyr udryddes – De giver ingen værdi-skabelse..!

.

Professor i økologi Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet, som er seniorforfatter på undersøgelsen, understreger, at det især er store pattedyrarter, der bliver ramt af menneskets aktiviteter:

– Menneskets fremfærd har ramt de store dyr særligt hårdt, lige siden moderne mennesker først spredte sig ud fra Afrika til den dag i dag. De store dyr er generelt særligt evolutionært unikke, og deres udryddelse har derfor ledt til særligt store tab

– Samtidig er de store dyr særlige vigtige for naturlige økosystemers funktion. Vores analyser viser, at det vil tage endnu længere tid – mere end syv millioner år – for evolutionen at genskabe en rig fauna af store dyr, fortsætter Jens-Christian Svenning.

Kilde: science.sciencemag.org – Kilde: dr.dk – Kilde: dx.doi.org – Kilde: link.springer.com

.

Klimakonsekvens: Når alle pile peger i samme retning, vil det kun gå i en retning.

.