Vildtforvaltningsrådets Ulvegruppe er splittet i beskyttelsen af Danmarks ulve

Ulvedebat på Folkemødet. Fra venstre: Moderator Anders Søgaard, Zoo-direktør Bengt Holst, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og viceformand Lars Hvidtfeldt, L&F.

.

Seneste er det komme frem, at ingen af de to fløje i ulvedebatten vil bakke op om den plan, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har lagt for en ny bekendtgørelse om regulering af problemulve.

Tilbage i juni 2018 blev det op til vildtforvaltningsrådet selv at komme med indspil til ministeren om forvaltningsplan for ulve.

Ulvegruppen under Vildtforvaltningsrådet skal ikke længere komme med løsningsforslag om ulve.

Det har formand Jan Eriksen besluttet, efter at man i længere tid har arbejdet for at nå frem til et forslag til, hvornår ulve er problemulve.

Langt størstedelen af ulveangrebene er sket mod de får, som græssede midt i ulvenes revir.

Det spørgsmål har presset sig på i længere tid, fordi bl.a. landbruget har følt sig presset i takt med at ulve har angrebet husdyr på friland.

I stedet for, skal Vildtforvaltningsrådet, hvor Jan Eriksen også er formand, selv finde frem til et kompromis mellem parterne.

Venstremand, godsejer og jæger Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer er både medlem af ulvegruppen og vildtforvaltningsrådet.

»Man har i længere tid arbejdet for at nå frem til et forslag til, hvornår ulve er problemulve.

I den her sag kan vi kun nå et resultat, hvis det er folkevalgte med beslutningskraft og mandat i deres eget system, der taler sammen«, siger han.

Vildforvaltningsrådet: Politikere skal stoppe med at opfordre til selvtægt

I ulvegruppen har siddet mange embedsmænd. I selve vildtforvaltningsrådet sidder folkevalgte fra en bred kreds af organisationer.

Vildtforvaltningsrådet har lang tradition for at komme med indspil til ministeren om, hvordan problemer skal tackles.

På folkemødet i sommer lovede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) at der skal foreligge en løsning, inden han går på sommerferie, og at han vil spænde buen hårdt til fordel for landbruget, når det gælder regulering af problemulve.

 .

Norge: Konservativ politiker vil alle rovdyr udryddes – De giver ingen værdi-skabelse..!

.

Splittelsen i Vildtforvaltningsrådet er fortsat så dyb, at formand Jan Eriksen har måttet kaste håndklædet i ringen i forhold til at skulle give miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) input til en ny ulveplan.

Den nye forvaltningsplan skulle afløse den gamle fra 2014 og være præsenteret for måneder siden, men det er umuligt at nå til enighed i rådet, fortalte Jan Eriksen torsdag til Altinget.

Lars Hvidtfeldt er viceformand i Landbrug & Fødevarer

Lars Hvidtfeldt der er Landbrug & Fødevarers repræsentant i Vildtforvaltningsrådet, mener, at man har spildt tiden på møderne med at diskutere et ulvesikret hegn i stedet for at diskutere blandt andet de økonomiske konsekvenser ved at have ulve i hele Jylland, som udspillet beskriver vil ske.

Han mener desuden, at det nuværende udspil gør det praktisk umuligt at få at lov at skyde en problemulv, fordi det kræver så meget dokumentation at definere en problemulv.

Både Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening har meddelt i høringssvar, at de ikke kan bakke op om planen.

Hos Landbrug & Fødevarer mener man, at planen ikke tager udgangspunkt i virkeligheden for de bønder, der gerne vil beskytte sine dyr mod ulven, mens Danmarks Naturfredningsforening omvendt mener, at ulven ikke bliver beskyttet godt nok i planen.

Ulve-retssager i Norge og Finland viser den danske skal strammes op…!

“Jeg havde set frem til at modtage en indstilling om ny forvaltningsplan for ulv fra Vildtforvaltningsrådet, og jeg synes, at det er ærgerligt, hvis Vildtforvaltningsrådet ikke kan blive enige”, skriver Fødevare- og miljøministeren og fortsætter:

“Det ændrer ikke ved, at den ændrede definition af problemulve, som jeg har offentliggjorde i juni, står ved magt. Den skal blandt andet gøre det lettere at få en reguleringstilladelse til at skyde de såkaldte problemulve, fx når de angriber husdyr”.

Ministeriet har desuden ikke flere kommentarer til processen i Vildtforvaltningsrådet, og det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra formand Jan Eriksen.

Kilde: landbrugsavisen.dk – Kilde: effektivtlandbrug.dk – Kilde: naturstyrelsen.dk – Kilde: fyens.dk

.

Venstre har kun Landbrugs- og Erhvervsministre

Landbruget har obstrueret Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe – Nu skal Venstres “Miljøminister” på banen

.

You may also like...