Vildsvinets færdigheder og om ulve kan hoppe over vildsvinehegnet

En voksen ulv i fra Ree Park forsøger at hoppe over et fårehegn for at nå ind til lokkemaden.

.

Folketinget har nu givet grønt lys til, at der kan opsættes et 1,5 meter højt hegn hele vejen langs den dansk-tyske grænse.

Fødevareministeren forventer, at man i løbet af efteråret vil være klar til at opsætte vildsvinehegn ved grænsen. Ulve kan hoppe over, hvis de vil ud af landet.

.

 

Spørgsmålet er så, om ulvene kan det.

Landbrugsavisen.dk har kigget nøjere på specialet, eftersom fåreavlere stadig oplever problemer – selvom de har fået støtte til elektrisk hegn som håndsrækning fra staten.

Forsøget blev lavet for to år siden som en del af et specialstudium ved Aalborg Universitet. I seks uger testede de ulve fra Ree Park Safari i Djursland for at se, hvor effektive fårehegn er til at holde dem ude med forskellige højder og strømstyrke på hegnet.

“Voksne ulve kom ind i hegnet under alle forsøgsopstillinger, undtaget forsøget, hvor der ikke var lokkemad indenfor forsøgshegnet. I de øvrige forsøg forcerede ulvene hegnet både ved at krybe under og ved at hoppe over hegnet”, fortæller Camilla Jensen, cand. scient. i biologi og hovedansvarlig bag forsøget.

Selvom Miljøstyrelsen har højere krav på 110-120 cm højde på hegn i dag, mener Camilla Jensen, at forsøgets konklusion stadig er relevant.

“Da ulvene let sprang over forsøgshegnene i vores forsøg, anser vi ikke Miljøstyrelsens anbefalede hegnshøjde for tilstrækkelig til at holde ulve ude, men anbefaler en hegnshøjde på 115-145 cm som et mere effektivt hegn mod ulve.

.

.

– Det er en vigtig beslutning, fordi vi risikerer en eksport, der udgør 11 milliarder kroner alene uden for EU. Det er noget, der betyder meget for vores velfærdssamfund og for danske arbejdspladser, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Selv om han i dag har fået bemyndigelsen til at opsætte hegnet, har han ikke planer om at sende lastbiler mod grænsen for at rulle hegnet ud lige med det første. Miljøstyrelsen skal først vurdere sagen.

– Hvis det bliver nødvendigt med et hegn – og det er der noget, der tyder på, at det gør – så skal vi også sikre, at det bliver gjort på en ordentlig måde, siger Jakob Ellemann-Jensen og tilføjer:

– Jeg forventer, at man i løbet af efteråret vil være klar til at montere hegnet. Det vil være cirka 1,5 meter højt og også gå ned i jorden – og på søer vil der kunne være flydespærringer.

.

.

Hegn for 80 millioner kroner

Foruden regeringen stemte også Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet for vildsvinehegnet. Resten af oppositionen stemte imod.

Kritikken af hegnet har blandt andet gået på, at det også vil forhindre andre vilde dyr i at krydse landegrænsen. Kritikere har også påpeget, at det er uvist, om hegnet overhovedet vil lykkes med at holde vildsvinene ude.

Er det ikke lidt meget at bruge 80 millioner kroner på noget, man ikke er helt sikker på?

– Jo, men på den anden side: Det her er ét tiltag ud af en række tiltag. Og vi har et ønske om, at den afrikanske svinepest ikke kommer til Danmark. Det betyder, at vi gør en hel masse forskellige ting, hvoraf det her er ét værktøj.

.

.

– Det er rigtigt, at risikoen er lille – men til gengæld vil konsekvenserne være katastrofale for Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han tilføjer, at der også er mulighed for at sætte såkaldte flydespærringer op på vandet, hvor vildsvinene ellers ville kunne svømme over til Danmark.

Risikerer man ikke med et hegn, at ulve ikke vil kunne løbe tilbage til Tyskland?

– Jeg vil håbe, at flest mulige ulve løber tilbage til Tyskland, og så vidt jeg er informeret, kan de godt hoppe over sådan et hegn, siger Venstres såkaldte miljøminister, Jakob Ellemann-Jensen.

For at undgå, at vildsvinene graver sig under hegnet, bliver det gravet 50 centimeter ned i jorden. Der opsættes færiste eller låger ved de gangstier, der krydser landegrænsen.

Vejtrafik over grænsen vil fortsat ske uhindret i overensstemmelse med EU’s Schengenregler om fri bevægelighed.

Kilde: dr.dk – Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Vildsvinehegn vedtaget – Venstres fødevareminister lover, men tilliden til ham er lille

.