Vildsvinehegn vedtaget – Venstres fødevareminister lover, men tilliden til ham er lille

WWF: Hegnet kommer til at forhindre sjældne og truede dyr i at bevæge sig frit mellem Danmark og Tyskland.

.

Venstres fødevareminister lover at overholde internationale regler, men naturfond er stadig bekymret for vildsvinehegn.

Et 70 kilometer langt og 1,5 meter højt vildsvinehegn til en pris på godt 80 mio. kroner vil være at finde ved den dansk-tyske grænse efter sommeren.

Flertal i Folketinget har stemt for et lovforslag, så der kan etableres et 70 kilometer langt vildsvinehegn.

Regeringspartierne, Dansk Folkeparti og det nyborgerlige Socialdemokratiet har i dag mandag vedtaget, at der kan laves et 70 kilometer langt og 1,5 meter højt vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse.

Hegnet skal hjælpe i kampen for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark og dermed beskytte dansk svineeksport.

.

.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet får hegnet ingen indflydelse på vejtrafikken. Der opsættes desuden færiste eller låger ved gangstierne, der krydser grænsen.

Afrikansk svinepest gør ingen skade på mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin. Og endnu er sygdommen aldrig set i Danmark eller nabolandene.

Men regeringen ønsker at være på forkant, da det kan få store konsekvenser for eksporten af svinekød, hvis afrikansk svinepest rammer Danmark.

– Hvis afrikansk svinepest når til Danmark, må vi regne med, at en eksport på 11 milliarder kroner årligt lukker øjeblikkeligt, siger Venstre Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

– Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at forhindre det – blandt andet ved at gå efter vildsvin i Danmark, så vi minimerer risikoen for, at de får afrikansk svinepest.

– Vildsvinehegnet er med til at forhindre, at der løbende kommer nye vildsvin til Danmark fra Tyskland, siger ministeren.

.

Det er dansk fødevarepolitik at sikre, at overbefolkning stiger og stiger og stiger….
Men er det ikke en meget kortsigtet politik?

.

Før hegnet kan bygges, er det dog vigtigt at undersøge hegnets betydning for dyrelivet i forhold til EU’s naturlovgivning.

Sådan lyder det i et svar fra EU-Kommissionen til Verdensnaturfonden (WWF), som har skrevet til EU’s miljøkommissær, Karmenu Vella. Kommissionen opfordrer til en grundig undersøgelse af hegnets påvirkning af dyrelivet.

– Sådan et projekt kan bestemt påvirke dyrelivet i området, herunder arter og Natura 2000-områder, som er beskyttede under EU-naturlovgivningen, skriver kommissionen i svaret.

Venstres Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen skriver i et skriftligt svar, at man vil overholde alle internationale regler på området, når hegnet er vedtaget.

– Når det er vedtaget, kan der efterfølgende gives tilladelse til det. I den proces vil vi naturligvis overholde alle internationale forpligtelser, også på miljø- og naturområdet, skriver ministeren.

Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF, advarer dog stadig om, at hegnet kan skade dyrelivet. For selv om ministeren forsikrer, at det vil opfylde EU-reglerne, holder Øksnebjerg fast i, at det er en dårlig idé.

– Hegnet kommer til at forhindre sjældne og truede dyr i at bevæge sig frit mellem Danmark og Tyskland. Hegnet kommer til at gå igennem fredede områder, og det er en rigtig dårlig idé, siger generalsekretæren.

WWF anerkender den potentielle fare, som svinepest udgør. Men mener ikke, at der er nogen dokumentation for, at et hegn skulle være effektivt.

Eksempelvis er vildsvin dygtigere svømmere og kan således krydse fjorden ved Flensborg, lyder det.

Hegnet ved den dansk-tyske grænse kommer til at koste knap 80 millioner kroner.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

Tønder Mødet: Esben Lunde ved godt 80 mio. kr. vildsvine-hegnet er uden betydning

.