Vildsvine-hegn er 80 millioner kroner ud i den blå luft

Man kan spærre landvejen, men ikke vandvejen

.

Gruppen  – Vildsvinehegn – nej tak – har analyseret konsekvenserne af det planlagte vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland med det sigte, at forhindre vildsvinene i at bringe den frygtede svindpest til Danmark.

Men hegnet bliver uden virkning, fortæller gruppen.

For de steder, hvor hegnet skal sættes op, kommer vildsvinene stort set aldrig.

Og der, hvor indvandringen af vildsvin finder sted, kommer der slet ikke noget hegn op.

Det er et af de største problemer ved landbrugsminister Esben Lunde Larsens planlagte grænsehegn, der skal holde vildsvin fra Tyskland ude fra Danmark.

.

.

For det betyder, at det 80 millioner kroner dyre hegn – der kræver omfattende statslige eksproprieringer langs hele grænsen – ikke kommer til at gøre nogen synderlig forskel for indvandringen af vildsvin.

For at forstå dette, må man kaste et blik på vildsvinenes nuværende udbredelse i området syd og nord for grænsen.

Bestanden af vildsvin syd for grænsen står stort set udelukkende i den aller-østligste del, dvs. langs sydsiden af Flensborg Fjord.

Vest for Flensborg er vildsvinene derimod yderst sjældne. Der er kun ganske få årlige registreringer af strejfende individer.

Tilsvarende er de relativt få vildsvin, som man kender fra Sønderjylland, stort set udelukkende registreret øst for motorvejen – dvs. fra nordsiden af Flensborg Fjord og op.

På de store strækninger vest for Den Sønderjyske Motorvej, dvs. på ni tiendedele af det sønderjyske område, kender man kun vildsvin som meget sjældne og tilfældige strejfere.

Når det forholder sig sådan, er det fordi vildsvinene kommer til Sønderjylland ved at krydse Flensborg Fjord – den eneste del af grænsen, hvor der ikke kan eller skal sættes hegn op.

At vildsvinene vælger vandvejen burde ikke være nogen hemmelighed for ministeren. Han har nemlig gode og dygtige rådgivere på de sønderjyske statsskovdistrikter, der uden tvivl har fortalt ham det, hvis han har spurgt.

At vildsvinene netop kun ses i den sydøstligste snip af Sønderjylland, og ikke bredt ud over hele landsdelen, kan heller ikke overraske personer med faglig indsigt.

Da forskere fra DTU i 2005 udarbejdede en omfattende analyse af vildsvinenes indvandringsmuligheder, slog de nemlig fast, at det kun var dér, og ikke i det øvrige Sønderjylland, at der var landskabsmæssig basis for en bestand.

Alligevel vil ministeren og regeringen, støttet af Dansk Folkeparti, sætte et 80 millioner kroner dyrt hegn op på en strækning, hvor det får store natur- og landskabsmæssige konsekvenser, men hvor man ved, at der stort set aldrig kommer et vildsvin forbi.

Dermed må man slå fast, at beslutningen om at sætte et hegn op tværs over Sønderjylland hviler på et grundlag, der fagligt set næsten ikke kan være mere spinkelt og at effekten af hegnet vil være mere end tvivlsom.

Symbolpolitik er derfor et ord, der ligger lige for. Men er det rimeligt, at statskassen og naturen skal betale prisen for politiske partiers forsøg på at vise handlekraft og sikre sig fortsat opbakning blandt kernevælgerne?

Eller kunne man forlange en lille smule mere faglighed af de folkevalgte?

Debatten er vigtig. Så del gerne opslaget.

.

.

DF: ‘Grænsehegn skal standse andet end vildsvin’

.

Når et halvandet meter højt hegn skal brede sig over 70 kilometer mellem Danmark og Tyskland, skal det skærme Danmark mod mere end afrikansk svinepest fra vildsvin. Står det til Dansk Folkeparti, vil hegnet også bremse illegal indvandring til Danmark. Det skriver jv.dk.

Grænsehegn skal også være med til at beskytte Danmark mod illegal indvandring, mener Dansk Folkeparti.

Derfor vil partiets retsordfører, Peter Kofod Poulsen, undersøge muligheden for at styrke hegnet mod flygtninge, mens viceborgmester i Aabenraa Kommune, Ejler Schütt (DF), vil have hegnet bygget højere.

.

.

– Hvis vi kan bruge det hegn til andre ting – såsom at stoppe folk, der krydser den grønne grænse på to ben, så er det jo fint. Uanset hvordan man laver hegnet, kan det kun blive en styrkelse af grænsekontrollen, og det er glædeligt, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

– Jeg håber, det gør det nemmere at patruljere ved den grønne grænse. Dermed skal der bruges flere kræfter på at krydse grænsen, siger han.

S-borgmester raser, og kalder det en glidebane.

Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde torsdag, at de er blevet enige om at etablere et hegn ved den dansk/tyske grænse for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark og beskytte dansk svineeksport.

Kilde: facebook.com – Kilde: lokalavisen.dk

.

Ikke alle tænker vildsvinehegn med hovedet under armen

.