Vildsvin spreder ikke afrikansk svinepest – det gør derimod en ret beslægtet art

Grisen ligger både anatomisk og fysiologisk tæt op ad mennesket.

Grisen har de samme gener som mennesker, og nogle af de gener med mutationer, som har betydning for udviklingen af alvorlige sygdomme hos mennesker, finder man også mutationer i hos grise.

.

Ny tysk afhandling sætter bekæmpelse af afrikansk svinepest i et nyt lys.

Det er mennesker, som spreder afrikansk svinepest, og ikke vildsvin.

Det er ikke vildsvin, der spreder den afrikanske svinepest også kendt som ASF. Sådan lyder det fra Netnatur, der baserer det på en tysk afhandling, som frifinder vildsvinene som den store synder i spredningen af ASF.

Det kan få store konsekvenser for vildsvinebestanden. Bekæmpelsen af den afrikanske svinepest, som den ser ud nu, kan betyde, at tyske jægere skal reducere vildsvinebestanden med op til 70 procent, men det er ifølge Netnatur unødvendigt.

– Det er den tyske organisation Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT), som står bag afhandlingen, som medio februar 2018 blev udgivet i forbindelse med diskussionen om håndteringen af vildsvin og afrikansk svinepest.

Konklusionen i afhandlingen er klar: Det er udelukkende menneskelig aktivitet, der er årsagen til spredningen – ikke vildsvinet, skriver Netnatur.

.

.

Mennesker er skyld i smitten

I artiklen bringes der også et uddrag af et interview med Dr. Susanne Hartmann, der står bag afhandlingen. Interviewet er lavet af det tyske DJV, Deutsche Jagt Verbund.

DJV: Afrikansk svinepest har efterhånden bevæget sig 1.000 km mod Vesteuropa gennem de seneste måneder. Hvad er årsagen til dette? Er vildsvinene virkelig ansvarlige for denne hastige spredning?

Dr. Susanne Hartmann: Helt bestemt ikke! Det er udelukkende mennesker, som er årsagen til denne spredning.

Spredningen sker gennem fødevarer, inficeret med ASF-virus. Langt hovedparten af de vildsvin, som bliver angrebet af denne virus, dør indenfor 2 dage, og derfor kan de  ikke sprede sygdommen så langt.

.

Offentliggjort den 19. feb. 2014

.

DJV: Hvilke forholdsregler skal man tage, for at forhindre spredningen til f.eks. Tyskland?

Dr. Susanne Hartmann: Vi skal stoppe importen af inficeret kød. Endvidere vil den bedste beskyttelse være, at alle rejsende, specielt bus- og lastvognschauffører fra områder med ASF, forbydes at medbringe mad fra svin, som ikke er blevet opvarmet.

Dr. Susanne Hartmann har stået bag en afhandling, der har set nærmere på spredning af den smitsomme afrikanske svinepest, som endnu ikke er konstateret i hverken Tyskland eller Danmark.

Og hendes konklusion er klar.

Det er mennesker, der spreder smitten. Ikke vildsvinene.

Dr. Susanne Hartmann er en del af Veterinærforeningen TVT – Die Vereinigung der Tierärzte für unabhängigen, som har dyrevelfærd og beskyttelse som fokusområde.

Foreningen tæller i dag ca. 1.300 tyske dyrlæger og ca. 40 naturforskere.

kilde: maskinbladet.dk – Kilde: nyheder.ku.dk

.

Vildsvinet er som ulven hjemmehørende arter i den danske natur

.

You may also like...