Vildforvaltningens ulveplan udkommet, det politiske hykleri skal nu stå sin prøve.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

 

Udgangspunket er godsejer og jæger for henved 200 år siden udrydde ulven og flere af de store rovfugle arter, for at have de jagtbare arter for sig selv.

 

Denne kynismer er grunden vil man stadig ser ulovlig jagt og forgiftning af de samme arter i dag, nu henved 200 år senere.

Men forståelsen i samfundet for arternes betydning i naturen er i dag en anden, uagtet politikerne, landbruget og jægerne ikke helt har fattet det.

Der skal bruges flere penge på ulven, og staten skal påtage sig et større ansvar for, at det bliver lettere at leve med den (ulven). Sådan lyder det fra Vildforvaltningen i en længe ventet ulveplan.

Planen er netop blevet stemt igennem af Vildforvaltningsrådets medlemmer, og som miljøministeren nu vil se nærmere på.

Myndighederne har ikke været gode nok til at beskytte husdyr og fåreavlere mod ulven.

Sådan står det sort på hvidt i den nye forvaltningsplan, som giver et bud på, hvordan vi skal leve med ulven de næste 10 år.

To miljøministre, der begge beklager ulven, der er en dansk art, er genindvandret til sit gamle revir.

– Jeg er meget enig i det overordnede budskab, der er fra Vildtforvaltningsrådet. Vi skal hele tiden kigge på, om vi gør det godt nok, og om der skal lægges ting oveni.

Netop denne formulering er på det nærmeste blevet regeringens stående undskyldning for ikke at gøre det godt nok. Og skal derfor ses som et forvarsel om, at det heller ikke hér bliver “godt nok”

– Det er præcis den måde, som jeg også gerne vil arbejde på, og derfor er det også interessant at kigge ned i de forslag. Der er en hel række af forslag, og derfor er det for tidligt at sige præcis, hvad vi kommer til at arbejde videre med, lyder det fra Miljøminister, Lea Wermelin (S).

Men står det til Vildtforvaltningsrådet, så skal miljøministeren på banen her, for Staten skal tage væsentligt mere ansvar og gøre det lettere at leve sammen med rovdyret.

.

Svensk politi optrapper nu kampen mod de mange jagtulovligheder.

.

– Når vi som samfund er forpligtet til at have ulven i vores natur, så skal vi selvfølgelig også tage de hensyn til vores omgivende samfund, som skal leve med ulven, og det er husdyrholderne i særdeleshed, forklarer en tydelig tvetydig Jan Eriksen, som er formand for Vildtforvaltningsrådet.

De hensyn har ikke været gode nok. I den nye plan anerkender Vildtforvaltningsrådet, at ‘det kan være svært at holde ulven væk fra husdyr, selvom man gør alt det rigtige’.

Ulvehegn virker

Som led i at myndighederne skal tage mere ansvar, skriver Vildtforvaltningsrådet i den nye plan, at ‘Husdyrholderne skal holdes økonomiske skadesløse, både i forhold til direkte omkostninger til hegn og andre afværgeforanstaltninger, i forbindelse med angreb og drab på husdyr og i forbindelse med øvrige omkostninger i form af f.eks. øget tilsyn, vedligeholdelse af hegn og øget tidsforbrug ved angreb’.

Der er ingen tvivl om, at ikke mindst landbruget, men også jægerne, har haft stor indflydelse på forhandlingerne. Det skal så vise sig efter politikerne behandling at oplægget fra Vildtforvaltningsrådet.

Der som udgangspunkt gør gældende, at – Ulven skal ikke koste penge for fåreavlere og andre husdyrholdere. Hverken i forbindelse med angreb og drab af dyr, eller når der skal sikres med hegn.

Sådan lyder forslaget fra Vildtforvaltningsrådet, som når man læser det, får det til at lyde som om, at alle ulveangreb skal tages på myndighedernes kappe.

 

Hærværkssag handler i virkeligheden om en fold, der slet ikke er i nærheden af at være ulvesikker.

.

Men sådan skal det ikke forstås er påstanden.

Er det her en frifindelse af husdyrholderne?

– Nej, det er det ikke, det her er at dele ansvaret. Der er stadig et stort ansvar hos den enkelte husdyrholder for, at det her kommer til at lykkes i fremtiden, at mindske angrebene på husdyrene, forklarer Jan Eriksen, som er formand for Vildforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsrådet skriver således i den nye plan, at ‘husdyrholderne skal holdes økonomiske skadesløse, både i forhold til direkte omkostninger til hegn og andre afværgeforanstaltninger, i forbindelse med angreb og drab på husdyr og i forbindelse med øvrige omkostninger i form af f.eks. øget tilsyn, vedligeholdelse af hegn og øget tidsforbrug ved angreb’.

“Med denne her indstilling er der en bred anerkendelse af, at husdyrejere, som har dyr i de områder, hvor ulven også lever, befinder sig i en vanskelig situation. Derfor foreslår vi samlet, at der indføres 100 pct. kompensation til husdyrholdere i forbindelse med etablering af ulvesikring og ved omkostninger til løbende vedligehold”, lyder det fra Thor Gunnar Kofod, viceformand i Landbrug & Fødevarers bestyrelse, der også fremhæver, at der skal være fokus på dyrevelfærden.

Ikke i staldene, men i forhold til fårene, må man underforstået udlede af formuleringen.

“Vildforvaltningsrådet anbefaler desuden, at der i dialog med de berørte husdyrholdere sættes gang i en udredning af adfærdsændringer og stress hos husdyr på grund af ulvens tilstedeværelse. Det er nødvendigt at få klarlagt, da vi hører om flere stressede dyr”.

.

Flere politiker på højrefløjen ser gerne ulven udryddet.
Det er hverken overraskende eller uforudsigeligt at netop Venstre er bannerfører med udtalelser, der mere eller mindre er grænseoverskridende. Men med deres reaktioner mod ulven er den falske indpakning væk, og det i en sådan grad at folk nu stiller spørgsmålstegn ved de folkevalgtes egnethed som ansvarlige i det hele taget.

Skyder du et fredet dyr, skal du miste jagttegnet – men de borgerlige er uenig

.

Problemulve

Et stort ønske fra erhvervet har også været, at der blev kigget på begrebet “problemulv”, der beskriver hvornår en ulv er et problem for omverdenen og derfor kan reguleres og skydes. Det gælder lige nu blandt andet ulve, der ikke er sky over for mennesker eller som er syge, eller ulve der gentagne gange angriber husdyr på trods af eks. ulvesikre hegn.

“Nogle har ønsket, at vi kigger på definitionen af begrebet ”problemulv”, men det er ikke Vildforvaltningsrådets opgave eller mandat. Det ændrer dog ikke på, at vi i L&F stadig mener, at der skal være bedre muligheder for at regulere problemulve”, siger Thor Gunnar Kofod, der helt sikkert har Danmarks Jægerforbunds fulde opbakning til der indflettes vidtfavnende reguleringsbestemmelser ind i den endelige vedtagelse.

Og da Socialdemokratiet såkaldte miljøminister Lea Wermelin er beklagende, at en dansk art som ulven, er genindvandet til landet efter godsejer og jæger udryddede den, og derved er sammenfaldende enig med søsterpartiet Venstre, hvis politikere åbenlyst har udtrykt had til ulven, er sandsynligheden på at reguleringsbestemmelser bliver til ulvehadernes fordel, forudsigelig.

L&F Viceformand misinformerer miljøminister i ulvesag

Det er langt fra alle der er trygge ved ulven, og det skal der tages hånd om. Sådan lyder det fra Vildtforvaltningsrådet i den nye ulveplan.

For med mange flere ulve på vej, vil flere områder blive såkaldte ulvezoner. I Klosterheden går en stor hanulv lige nu og venter på en mage. Og det kommer til at kræve en stor indsats fra myndighederne, at få de lokale landmænd til at acceptere at flere ulve er på vej.

Jeg tror simpelthen på at oplysning, information og formidling er vejen frem til, at det her bliver mindre polariseret.

Det ved Ann Sofie Hermansen, for da ulven ankom ved hendes bopæl, var det mere frygt end accept, som fyldte hos hende.

– Jeg bevægede mig slet ikke rundt i de områder – altså i Stråsø Plantage – eller gik tur med hunden derude, forklarer Ann Sofie Hermansen.

De farligste ulve og største trussel er alle…. Folkevalgte

Dommen mod ulvedræberen vil afspejle samfundets ansvarlighed.

 

Dialog skal hjælpe på frygten

For at få flere i området til at føle sig trygge med ulven som nabo i Stråsø Plantage, blev borgerforeningen i Idom Råsted tilbudt at deltage i et dialogprojekt. Her har forskere af flere omgange været på besøg for at skabe mere viden om ulven og dens adfærd.

– Idéen om dialoggruppen har ikke været at gøre os ens, men det har været at gøre plads til de holdninger der er. Og på et fælles vidensgrundlag, fortæller Ann Sofie Hermansen.

Efter at have været med i gruppen accepterer hun i dag, at Danmark er et ulveland. Præcis sådan en oplevelse håber Vildtforvaltningsrådet flere får, derfor vil de permanent sørge for dialoggrupper, når nye ulvezoner popper op.

– Det synes jeg, der er grund til at gøre honnør for. Jeg tror simpelthen på at oplysning, information og formidling er vejen frem til, at det her bliver mindre polariseret end det er, siger Ann Sofie Hermansen.

Norge: Forskere vil have bedre redskaber til beskyttelse af både ulv og får

.

Viden er den bedste løsning

Ved Klosterheden og Asp Borgerforening skaber ulven i skoven en del uro.

– Altså jeg ved at der er nogle der er bekymret, der har oplevet noget der har været træls, men der er også rigtig mange der ikke er bekymret, fortæller Marie Uth Sørensen, som er formand for Asp Borgerforening.

Derfor tror de også at dialoggrupper, hvor der bliver delt viden om ulven, kan være vejen til et liv med ulve i Klosterheden, og færre udfordringer i fremtiden.

– Det giver jo rigtig god mening, at der er noget dialog omkring det. Så det tænker jeg kan være rigtig godt, og et rigtig godt tiltag, hvis der har været rigtig gode erfaringer med det i Idom-Råsted, så er det da helt sikkert noget vi kan kigge på her, fortæller Marie Uth Sørensen.

.

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen

Beskyttelsen af de nordiske rovdyr forsøges undergravet af jægerne

.

Faunakriminalitet skal straffes mærkbart

Hvor befinder de sig? Hvad laver de? Og hvorfor forsvinder de? Disse og mange andre spørgsmål vil formentlig kunne besvares, hvis ulvene i Danmark fik en GPS på sig.

– Vi har simpelthen behov for GPS-mærkninger af ulve i Danmark, så vi får noget mere viden, siger Jan Eriksen, der er formand i Vildtforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsrådet sendte mandag sit samlede forslag til en ny forvaltningplan for ulve af sted til miljøminister Lea Wermelin. Planen forholder sig blandt andet til, hvad man bør gøre for og ved ulvene i Danmark. Her var et af forslagene netop, at staten bør tracke dem med GPS.

– Vi har et behov for at få en overvågning af vores ulve. Hvordan er deres bevægelsesmønstre? Hvor tæt går de på husene? Hvor langt er de fra kreaturerne? Og så videre og så videre. Så jeg tror, at en GPS-mærkning vil give os rigtig meget viden om ulve i Danmark, siger Jan Eriksen.

Ny leder i norsk jagtforening støtter Karl Hedin trods mistanke om alvorlige jagtforbrydelser

Ulve forsvinder på mystisk vis

Udover at tracke ulvenes bevægelsesmønstre, så vil GPS’erne også blive brugt til forhåbentlig at opklare eller afværge, at ulvene forsvinder på uforklarlig vis, som det er sket indtil nu. GPS’erne bliver derfor i den grad bakket op af foreningen Ulvetid.

– Vi har i flere år gerne ville have ulvene GPS-mærket, men det har bare ikke været muligt. Straffen har været alt for lav for at skyde en fredet ulv, og viljen til at efterforske har også været for lav, så jeg synes det er glædeligt, at der bliver mere fokus på faunakriminalitet, siger Preben Andersen, der er medlem af foreningen Ulvetid.

.

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen

 – Vi har gået målrettet efter at få skabt en effektiv lobbyplatform i Bruxelles. Det har været højt prioriteret for alle medlemmer i Nordisk Jægersamvirke, at vi fik større gennemslagskraft i forhold til hele EU-systemet

Beskyttelsen af de nordiske rovdyr forsøges undergravet af jægerne

.

Hos Dansk Jægerforbund er man ligeledes positive overfor forslaget. GPS-overvågning vil betyde, at man kan finde ud af, hvorfor ulvene forsvinder, men Jægerforbundet tror bestemt ikke på, eller rettere, vil gerne have folk til at tro på, at folk og da slet ikke jægere går og skyder dem.

– Det er fint, så kan man finde ud af, om de er vandret ud af landet, eller er de blevet syge eller andet. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er flere, der render og skyder ulvene. Alle jægere, jeg kender, ryster jo på jo på hovedet over, at man skyder ulven på egen hånd. Vi jægere lever for at få dynamik i naturen, og det er ulven også med til at skabe, siger Norbert Ravnsbæk, der er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Jægerforbund Kreds 2 – Midt- og Vestjylland.

Ni ulve forsvundet

Siden ulven kom til Danmark, er i alt ni ulve forsvundet på mystisk vis. Hvis det er mennesker, som skyder ulvene, er eksperterne overbeviste om, at GPS’er kan afhjælpe krybskytteriet.

– Vores vurdering er umiddelbart, at det kan virke forebyggende, hvis der er nogen, der skal tage en beslutning om at nedlægge en ulv. Det er en formodning. Der er ikke nogen erfaringer fra udlandet, hvor man har forsøgt at bruge det her forebyggende, siger Peter Sunde, der er seniorforsker ved Institut for Biosience ved Aarhus Universitet.

– Vi vil ikke have selvtægt i Danmark, og jeg har også noteret mig, at man har sagt, at der er for stor dødelighed blandt ulve, og det er jo en af de ting, som Vildtforvaltningsrådet kigger på her, og som vi også kommer til at kigge på. Og jeg har mødtes med mange af de danske organisationer, som også efterlyser, at vi generelt set bredt kigger på faunakriminalitet i Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin til blandt andet TV MIDTVEST.

Krybskytteri eller ej. Hos ulvetid ser de frem til, at GPS’erne forhåbentlig bliver en realitet.

– Så kan det være, jeg kan være så heldig, at jeg får den at se. Nu har jeg gået herude i to år og ikke set en ulv endnu. Nu kan det være, jeg får den at se, siger Preben Andersen.

Miljøministeren skal nu kigge forslagene fra Vildtforvaltningsrådet igennem og afgøre hvilke forslag, der skal implementeres i en ny forvaltningsplan for ulven.

Kilde: vildtforvaltningsraadet.dk

.

Norge: – Hvis vi taber, vil det få grænseoverskridende konsekvenser!

.