Vil Finland forholde sig til virkeligheden med deres nye udspil til ulveplan?

Påstået frygt er årsagen til ulven fortsat er en truet art.

.

Vil Finland lytte til videnskaben i deres fremtidige ulve-forvaltningsplan?

.

Finland er førende på hitlisterne over lande med teknologisk innovation, levestandard og adgang til uddannelse. Ifølge det seneste miljø-indeks til beskyttelse af biodiversitet og naturlige levesteder er Finland imidlertid stadig langt nede med en plads som nummer 39, langt bagefter lande som Tyskland, Spanien, Frankrig eller Storbritannien.

Det nationale valg og valget til Europa-Parlamentet ligger lige uden for døren. Derfor arbejder myndighederne fra det finske landbrugs- og skovbrugsministerium på at ajourføre deres kontroversielle 2015 ulve-forvaltningsplan.

På gruppemøder mellem embedsmænd og relevante interessenter forsøger de at finde fælles fodslag for at opbygge en fremtid for sameksistens med ulvene.

.

Rovdyrene er afgørende faktorer i naturens balance, hvilket nogle mennesker har ualmindeligt svært ved at forstå.

.

Europa-Kommissionen har for nylig bebudet fuld finansiel støtte i alle medlemsstater til at investere i beskyttelsesforanstaltninger og skader forårsaget af store rovdyr. Desuden understreger den videnskabelige forskning de kontraproduktive virkninger af dødelige forvaltning af de store rovdyr.

Det lader til, at EU-betingelserne er udarbejdet for at finde nye måder at lære mennesker at leve sammen med ulve.

Bevaringsstatus: permanent ugunstig i modsætning til andre europæiske lande, hvor rovdyrangreb på husdyr uden for de fritgående rensdyr-områder i Lapland er et mindre problem i Finland.

I stedet er det en mangel på tolerance, der er årsagen til at ulvebestanden stadig er opført som en truet art.

.

.

Under deres tidligere ulve-forvaltningsplan, der blev lanceret i 2015, besluttede de finske myndigheder at fastsætte årlige reguleringskvoter. Dette blev gjort under den antagelse, at det ville øge tolerancen og reducere ulovlige drab.

Men ved udgangen af den treårige prøveperiode resulterede de lovlige tilladelser til ulvejagt, der blev givet over hele landet, i vilkårlige drab på yngledygtige dyr.

Dette resulterede i en nedbrydning af de få stabile ulveflokke, hvilket skabte flere problemer, end de løste.

.

.

Antallet af finske ulve-populationer har været kritisk lavt og stagnerende i mere end to årtier.

Myndighederne forsøger derfor denne gang at tage hensyn til alle de tungtvejende erfaringer fra de tidligere myndighedsbeslutninger. Det vil give Finland mulighed for at bevæge sig i retning af en bæredygtig og gunstig bevaringsstatus for ulve.

Men det er nu blevet klart, at så længe myndighederne fortsætter med at overveje en “licens til at dræbe” det som det mest brugte reguleringsværktøj til at løse konflikter med ulve, vil den sociale accept ikke blive opnået, og forebyggende alternativer vil ikke blive fuldt gennemført.

.

Tror man jagt og jæger er naturbeskyttende tager man helt fejl.

Hvor naturen er der for helhedens skyld, er jægerne der kun for deres egen skyld.

.

Politik og ikke videnskab

Forskningsanalyser af “licens til at dræbe” tilladelser givet af finske jagt myndigheder i perioden 2016-2017 viste, at folk brugte sociale årsager såsom “frygt” som det vigtigste motiv for at anmode om ulvjagt tilladelser (PDF).

Beboere i landdistrikterne kan være blevet bevidste om, at de økonomiske skader ofte ikke er store nok til at retfærdiggøre drabet. Derfor brug (socialt acceptable) subjektive erfaringer og følelser i det sydlige Finland for at anmode om “licens til at dræbe” tilladelser.

Ræsonnementet er, at når folk ser en ulv, der bevæger sig nær landlige beboelsesområder eller besøger folks huse i løbet af natten, så anser ulvens adfærd som “truende”, “frygtløs” eller “tilvænnet til mennesker”.  

Det ser ud til, at den herskende opfattelse af ulve, som kun er dyr i der lever i vildmarken, skal ændres, for at sameksistens kan blive mulig.

Ulve spiller en afgørende rolle for sundheden i vores økosystemer. Folk bør fokusere på at få beskyttelsen af husdyr, traditioner og moderne teknologi til at arbejde sammen. På den måde kan mennesker og ulve igen lære at eksistere sammen.

.

.

Talrige EU-finansierede bevaringsprojekter og undersøgelser viser i dag, at drab ikke er løsningen.

For eksempel ved at gennemføre forebyggende praksis såsom elektrisk hegn, GPS-mærkning, vogterhunde og hyrder. Som metode til at skifte fokus fra drab for ulve for at undgå konflikter med dem i første omgang.

 Desværre har man i stedet brugt GPS-mærkningen af ulve i Finland til at spore og ulovligt dræbe ulven.

Spørgsmålet er, vil et førende land i teknologisk innovation som Finland fortsat bruge forældede Wildlife Management metoder? Eller vil myndighederne endelig lytte til videnskaben og skabe betingelserne for sameksistens mellem mennesker og ulve?

Denne artikel er blevet offentliggjort sammen med The Wolf Action Group i Finland

Kilde: wilderness-society.org