Viden om naturens arter skaber fascination og interesse for at beskytte dem, modsat manglende viden

Tack vare SVR:s behandling blev örnen frisk nog att klara sig själv.


.

Ulve lever som regel i et kobbel, der består af en hanulv og en hunulv og hvalpene fra de seneste to år. I Tyskland består et gennemsnitskobbel af otte ulve fordelt på 3 generationer.

I Nordamerika kan der være op til 15 ulve i et kobbel. Størrelsen af koblet afhænger af adgangen til føde og adgang til et tilpas stort territorium.

Ulv med store unger

Når ulvene er udvoksede, forlader de koblet. For hannernes vedkommende sker det, når de er godt et år gamle. De unge hanner forlader koblet for at finde en mage og et nyt territorium.

Hunner bliver ofte i koblet til de er kønsmodne for at hjælpe forældrene med at passe det nye kuld.

Hanulve parrer sig ikke med deres afkom.

I Europa parrer ulve sig som regel i februar og marts måned, og de føder i gennemsnit fire til seks hvalpe i april eller maj måned. Antallet af hvalpe afhænger af fødemængden i koblets territorium.

Ulvens krav til føde betyder, at der kun lever få ulve inden for det samme territorium, som de forsvarer over for andre ulve. Ulvekoblets territorium er afhængig af mængden af og adgangen til føde.

Ifølge DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, varierer ulves leveområder i det østlige Polen på mellem 100 til 300 kvadratkilometer. Hvis fødegrundlaget, der primært består af råvildt og kronvildt, er mindre, vil territoriet være tilsvarende større.

Selvom et ulvekobbel kan have et stort territorium, så bevæger de sig oftest primært rundt i et område på omkring 11-23 kvadratkilometer.

.

tv.nrk.no serie Ut i naturen handler her om den norske ulv

.

Ulves valg af føde er blevet nøje undersøgt i Tyskland, hvor man har lavet analyser af 1900 indsamlede ekskrementer fra ulve.

Analyserne af ekskrementerne viste ikke overraskende, at ulve overvejende er kødædere, der primært lever af råvildt og kronvildt. Undersøgelserne fra Tyskland viste, at ulve også æder vildsvin, harer, kaniner, fugle, fisk og småpattedyr som rotter, mus, mosegrise og endda rovdyr som eksempelvis ræv, mår, mårhund.

En ulv kan gå i mange dage uden at spise, men den kan til gengæld nemt fortære op til 20 kilo kød i løbet af et døgn, hvis den har dræbt et stort bytte som et rådyr eller et krondyr.

Ulve jager som oftest helt unge, ældre, syge eller svagelige rådyr og krondyr. På den måde luger ulve ud i vildtbestandene, så kun de stærkeste dyr overlever. Ulve spiser også gerne ådsler, påkørte dyr og andre rovdyrs byttedyr.

Ulve kan også finde på at dræbe husdyr som for eksempel får, lam, geder eller kalve. Tyske undersøgelser viser, at husdyr udgør en meget lille andel af ulvens fødevalg (i alt 0,6 procent).

Der er yderst få kendte eksempler på, at ulve har angrebet større husdyr som heste, køer og æsler.

.

.

Da man genintroducerede ulve i Yellowstone Nationalpark i USA, startede det en kaskade af positive effekter for visse dyr og planter i området.
Bl.a. fik træer lov at vokse op, fordi bestanden af hjorte blev reguleret af ulvene. Dernæst fulgte flere fugle og bævere.

Ulvene havde altså en enorm betydning for naturen i Yellowstone.

I Yellowstone var der, inden ulvene blev sat fri i 1995, alt for mange wapiti-hjorte. Bestanden havde ikke de store naturlige fjender, og den blev heller ikke holdt nede ved jagt.

Men med ulvenes indtog blev bestanden reguleret. Samtidig begyndte hjortene at undgå visse områder, der var særlig ulve-dominerede. Det betød, at planterne ikke blev spist som skud af hjortene, og derved fik de mulighed for oftere at blive til træer.

Så med ulvene kom der flere træer i naturområdet.

I træerne kunne mange fuglearter leve – og også bævere begyndte at trives efterhånden, som der kom træer, de kunne bruge til deres dæmninger.
Ulvens betydning for Yellowstone er et eksempel på en såkaldt trofisk kaskadeeffekt eller top-down effekt:

Et rovdyr genintroduceres, og det har så positive effekter hele vejen ned gennem fødekæden.

.

Overraskende og flotte optagelser….

.

Kilde: yellowstonepark.com – Kilde: dr.dk – Kilde: theguardian.com – Kilde: naturguide.dk

.

Konstateret ulv er blevet set på Norddjurs

.