“Vi værdsætter kernefamilien, og vi respekterer andre former for samliv”

Manu Sareen (R): “Vi værdsætter kernefamilien, og vi respekterer andre former for samliv”

.

Kilde: b.dk/

Det er klart man øger mangfoldigheden i samfundet

.

Hvis man tillader det afvigende fra det naturnormale at opformere sig, under dækker af, at det er noget helt normalt. Så bliver samfundet ligeså mangfoldigt, som det bliver enfoldigt.

Allerede nu kan man ikke vide sig sikker på reaktionen hos et tilfældigt menneske. De har fået kniven stukket i maven, de tilfældigt kom til at skubbe til, eller man blot har kigget på en tilfældig.

Der måske nok på overfladen gav indtryk af at være et almindeligt menneske. For så at vise sig at være en psykisk galning af den psykopatiske type.

Hvilket naturligvis altsammen gør samfundet dejligt mangfoldigt og uforudsigeligt.

Vi værdsætter kernefamilien, og vi respekterer andre former for samliv”, skriver ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen (R). Der med sin trang til mangfoldighed røber sin enfoldighed.

Kernefamilien er i opløsning på grund af accepten af de andre former for samliv. Hvor kernefamilien er naturligheden selv, med rødder tilbage til de tidligste mennesker og frem til slutningen af bondesamfundet, blev de andre former for samliv en konsekvens af de ændrede opvækstforhold for børnene.

Startende med industrisamfundet og frem til i dag, hvor vi har et højteknologisk opløsningssamfund. Hvor naturligheden, via den sociale arv, accelererende opformeres til den mest psykisk syge tilstand i menneskehedens historie.

.

Medierne og politikerne opdyrker det afvigende:

.

Det er så denne abnorme naturlighed, som ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen (R) ser som sin opgave at understøtte. Ikke af hensyn til kernefamilien, men ved at fremme forskelligheden af abnorme mennesketyper. Og dermed fremme det psykiske forfald hos mennesket. Men som kirkeminister, Manu Sareen, sikkert ved, så kan han gøre det i tillid til Guds tilfredshed.

For således har Gud indrette naturens psykologiske love, at dersom mennesket ikke lever i overensstemmelse med disse love, så vil de psykologiske love i kraft af den sociale arv opformere det psykisk afvigende i både antal og karakter, hvorved det stadig mere psykisk syge vil udrydde sig selv i lutter psykopati.

Pia Kjærsgård kan på sin side godt se, at denne udvikling ud fra almindelig sund fornuft er vanvittig. Hvor Manu Sareen på sin side kan gøre gældende, at han som kirkeminister blot efterkommer Guds ønske. Hvorfor han blot bistår den sociale arv med at nedbryde den allerede skabte unaturlighed hos mennesket, ved politisk at fremme det mest abnorme i mennesket, for derved at gøre afviklingsprocessen af det psykisk syge, så kort som overhovedet mulig.

En tænkning og forståelse, som Pia Kjærsgaard vel kun kan være enig i, nu hvor hun forstår, at naturens ufravigelige love er udtryk for det, som er Guds ufravigelige vilje med det skabte.

Dermed sagt, at afviklingen af det psykisk syge bliver en endda meget barsk oplevelse for alle. For menneskene vil alle blive stadig mere utilregnelige.

Vi er allerede nået så langt i afviklingsprocessen, at forældrene flest i den vestlige verden har mistet den naturlige forældreevne. Det får omgående den konsekvens, at børnene efterfølgende bliver psykisk syge. Dels på grund af forældrene, og dels på grund af den vestlige samfundsindretning, som de skal vokse op med. Hvor naturligheden er en by i Rusland.

Hvor russerne på deres side med rette kan sige, at den samme by kan de finde i Danmark. For tingene sker globalt. Det skyldes den psykologiske lovmæssighed, at det psykisk syge ved blot sin eksistens konsekvent og altid er nedbrydende det natur-normale. Hvorfor det psykisk syge breder sig med den vestlige verden til hele verden.

Når mange nok har det på samme måde, opleves det af alle som noget naturligt. Derfor er det blevet så naturligt at være psykisk syg, at den medfølgende mangfoldighed af abnorme mennesker ikke falde mange i øjnene. Hvorfor selv dé, der burde være klogere, og tilmed med indsigt i de psykologiske love, selv understøtter det abnorme både i ord og handling. For de er heller ikke klogere. Men lige så syge som flertallet. Hvorfor de intet påfaldende ser hos de andre, som de ikke genkender hos sig selv.

Der er således et sæt naturlovmæssigheder at forstår Gud ud fra.

Det er derfor islam forudsigeligt bliver denne verdens religion.

Med et verdens omspændende kahlifah og et sæt sharia love, der begrænser mennesket dets muligheder for igen at konflikte de naturens love, som Gud skabte således, at hans ufravigelige vilje til enhver tid kunne udledes af disse.

Må muslimerne herefter forblive stærkt fundamentalistisk fortolkende islam. Og så i øvrigt bistå Manu Sareen med at accelerere afviklingsprocessen.

For der venter dem et khalifah på den anden side af kaos.

.

Kilde: politiken.dk/debat

.

Link til: Barnets ret til at blive en psykisk normal voksen

.