Vi har ganske enkelt ikke råd til at overleve…!

490f19a38c8d45908ae50e7c407fe240_Rasmus_Helveg_Pet

Danmarks frygtindgydende klimaminister

.

.

Grønt oprør fra medlemmer i pensionskasser

Syv pensionskasser stemmer om, hvorvidt pensionsmillionerne skal investeres i sort energi: Kul, olie og gas.

Der ulmer et oprør i pensionskasserne. Et grønt et af slagsen.

På flere selskabers generalforsamlinger har medlemmerne været ved stemmeurnerne for at afgøre, hvorvidt deres pension fortsat skal sættes i fossile brændsler – olie, gas og i særdeleshed den helt store CO2-synder; kul.

Konkret lyder forslaget, at pensionskasserne helt skal droppe kulinvesteringerne og samtidig gå i dialog med de olie- og gasselskaber, for at påvirke dem til at afvikle projekter, som ikke er bæredygtige.

Hvad gør investorer, når de opdager, at det selskab, de har investeret i, sandsynligvis vil opleve, at en stor del af deres aktiver bliver værdiløse, fordi de ikke er forenelige med fremtidens klimapolitik?

De bliver naturligvis i stigende grad nervøse. Og det er da også reaktionen fra 98 procent af det britiske energiselskab BP’s investorer, der i sidste uge tvang en resolution igennem over for bestyrelsen, der skal sikre mere gennemsigtighed omkring selskabets robusthed over for en ny klimapolitisk virkelighed.

Investorerne kræver således, at BP i fremtiden skal oplyse mere klart omkring selskabets aktiviteter og de risici, de udgør for klimaet, ligesom energiselskabet skal oplyse om de aktiviteter, der sættes i gang med henblik på at gå en tid i møde med meget lavere CO2-udslip.

At det kan ende med et kæmpe brag på aktiemarkedet, frygter blandt andre Bank of England. I marts i år udsendte bankens finansielle tilsyn en advarsel om, at forsikringsbranchen og andre investeringstunge foretagender kan risikere at lide »et hårdt slag«, hvis der kommer en global klimapolitisk handlingsplan, der vil begrænse udledningen af CO2 markant og dermed ramme deres kunders investeringer i kul, olie og gas.

Banken udarbejder i øjeblikket en analyse af ’kulstof-boblen’ bestilt af den britiske regering, som forventes færdig i løbet af foråret 2015. Til det britiske dagblad The Guardian forklarer Paul Fisher, der er leder af bankens finansielle tilsyn:

»Lige nu er der en risiko for, at forsikringsselskaber investerer deres penge i aktiver, der ender med at være værdiløse.«

Med sagen er den, at sælges aktierne, så sælges de til en anden, og så er intet vundet ved det. 

For virkeligheden er at 80% af den energi der forbruges i verden er baseret på fossile brændstoffer.

Derfor har vi ganske enkelt ikke råd til at overleve siger kapitalisterne.

Men er det en god undskyldning i forhold til børnene?

.

DR2-Dagen drøfter problemet her….

https://www.dr.dk/tv/se/dr2-dagen/dr2-dagen-2015-04-22#!/16:38

.

.

Link til…. 

’KUL ER NØGLEN TIL MENNESKELIG SUNDHED’

abbott

’Kul er nøglen til menneskelig sundhed’, lyder en australsk kampagne for kul. Til trods for, at kontinentet mærker voldsomme konsekvenser af global opvarmning med skovbrande og tørker, er premierminister Tony Abbott i færd med at rulle klimatiltag tilbage.

https://holmskjold.net/kul-er-noeglen-til-menneskelig-sundhed/