Vi er så bange… Blot ikke for det vi har at frygte mest

22463472

Den dag kommer, hvor klimaflygtningen mangedobler Vestens befolkninger 

.

Vi frygter terror og overser klimatruslen

Vi frygter terror og overser klimatruslen – International debat – Debat

De største internationale trusler mod Danmark er terror, kold krig og immigrationsbølger. Eller er det? Nylige undersøgelser har vist, at vi er mest bange for indvandringen til Danmark. Efter de uhyggelige begivenheder i København er vi blevet mere bange for terror.

Vi er bange for ISIL.

Vi er bange for en ny kold krig i Europa. Hver dag er der historier fra et sted i verden, der kan passe ind i én af vores frygtbokse. Et overfald i Nigeria. Et slag i Irak med mange døde. Endnu et våbenhvilebrud i Ukraine.

Historierne er vigtige og væsentlige. Trusler mod os alle fylder de sociale medier. Militante, voldsperverse personer halshugger, skyder og sætter ild til. Det kan ses i tv-nyhederne med ekspertkommentarer og politiske reaktioner bundet i halen på hvert eneste indslag.

http://jyllands-posten.dk/debat/international/ECE7532736/Vi-frygter-terror-og-overser-klimatruslen/

.

.

Det er ikke fordi vi ikke ved det.

Men vi skal lige noget andet først.

 

Faktisk skal vi lige alt muligt. Det hører man jo politikerne gøre gældende i ét væk. Falder snakken en sjælden gang i mellem på klima- og naturbeskyttelse. Så snakkes der arbejdspladser, BMP, konkurrenceforhold, velfærd og alt muligt andet… End den så afgjort største trussel mod menneskeheden… Det økologiske sammenbrud!

Politikerne ejer ingen forudsætninger for at begribe alvoren. De er himmelråbende ubegavet på helt samme niveau, som vælgerne der valgte dem. For en kendsgerning er det jo, at vælgerne har håndplukket de pågældende politikere, da de ses som de bedst egnede til at opfylde vælgernes kortsigtede egoistiske behov. Demokratiet fordrer jo ikke en langsigtet samfundstænkning, men derimod en – Hvad kan jeg selv få mest ud af at stemme på?

De livstruende konsekvenser af dette forhold er der ingen, der tager i betragtning. For de enfoldige vælgere lever i den fantasi, at disse livstruende problemer tager politikerne sig af. Der jo netop ikke er valgt med denne ansvarsfølelse!

Jeg har sagt det mange gange tidligere, og siger det gerne igen:

Man kan ikke beskytte naturværdierne i et demokrati. Det er ganske enkelt umuligt!

Skal menneskeheden overleve forudsætter det en helt anden, og helt modsatrettet samfundsforståelse.

Nemlig den islamiske!

Hele islam bygger på en lavteknologisk samfundsindretning (som på profetens saws tid). Islam rummer ydermere sharia, der netop er målsat at holde menneskets iderigdom i skak. For det er jo netop menneskets svaghed, at de evner at udvikle nye ideer i et væk. Det er derfor vi nu er altødelæggende livsgrundlaget for hele menneskeheden.

Det er så simpel en logik, at det burde drøftes politisk. 

Men som sagt har vælgerne i deres enfoldighed valgt politikerne i deres eget billede. Hvorfor hverken vælgerne eller deres politiker stiller spørgsmålstegn ved den vestlige samfundsindretning.

Derfor bliver det en krig at overleve!

Denne krig har længe været i gang mod den muslimske verden. Der jo netop er menneskehedens redning. Hvorfor vi naturligvis skal standse disse krige i menneskehedens interesse. 

Her skal vi nu til at tænke for at forstå logikken i det hele.

Den ikke-muslimske del af menneskeheden vil naturligvis have svært ved at forestille sig leve efter den muslimske samfundsorden. Det er der jo sådan set ikke noget overraskende ved. For vi kan jo netop ikke se et muslimsk samfund, der er fuldt ud efterleve de muslimske principper. Vi angriber jo konsekvent muslimernes forsøg på at oprette det nødvendige kalifat, som er forudsætningen for man kan se, hvordan islam reelt virker.

I alt dette her skal vi huske på, at der findes naturlige lovmæssigheder. For at forstå menneskets adfærd skal man forstå både de biologiske og psykologiske love… Som én sammenhængende forståelse. Og ikke som i dag som to adskilte lovmæssigheder. Hvor psykologen ikke tænker biologisk, og hvor biologen ikke tænker psykologisk. 

Det er altafgørende for at forstå mennesket, at man forstår disse to lovmæssigheder – Freudiansk-darwinistisk. Mennesket bliver derved til det mennesket altid har været, en Homo sapiens. Og dermed en art på lige fod med alle andre arter i naturen.

Se nu bliver det meget nemt at forstå det hele, og især alt det vi ikke må som art. For vi må ikke noget, som de andre arter heller ikke må. Nemlig, at agere i modstrid med naturens love. Mennesket skal med andre ord pålægge sig selv begrænsninger, så man ikke bryder med naturens love. 

Denne dybe forståelse af menneskets natur er en altafgørende grundforståelse i islam, og kommer til udtryk i form af sharia-lovene.

Sharia begrænser netop mennesket i at skabe en naturlovstridig udvikling. Det er derfor man omtaler islam som værende middelalderlig og primitiv.

Det skal den være…! Det er jo netop dét, som er så enestående ved islam. For det er jo den vestlige forståelse af virkelighed, der er så himmelråbende primitiv. Og grunden til at den hele videnskab og psykologiske forståelse ikke kan forsvare den vestlige samfundsindretning. Hvorfor de heller ikke forsøger på det.

Skal menneskeheden overleve bliver det som praktiserende muslimer.

Det vil mange nok synes er lidt svært. Men man skal tænke længere, end blot på sig selv. For husk på, at børnene der kommer ikke vil finde det spor svært eller underligt. Men som noget helt naturligt.

For de kender ikke til andet!

Derfor skal vi gøre det for børnenes skyld!

Vi skal derfor ikke dræbe dén som er livreddende. Det er jo det rene selvmord.

Vi skal i Vesten derimod begynde at tænke og forstå den reelle virkelighed, og ikke den vestlige utopiske….!

.

.

ISLAMISMEN ER VERDENS REDNING

Udlagt på Flix.dk 2008

https://holmskjold.net/islamismen-er-verdens-redning/