‘Vi er ikke terrorens uskyldige ofre’

Danmark Carsten Jensen forfatter og samfundsdebatør

Derfor skal politikerne sige til befolkningen, at nu bomber vi dernede, og konsekvenserne er, at 100 danskere kommer til at dø i et terrorangreb. Det kan vi politikere godt leve med. Hvis I ikke kan, må I jo sige fra. Men det skal være nu og ikke i morgen, når det er sket.«

.

Ifølge forfatter og samfundsdebattør Carsten Jensen er den manglende selverkendelse et udtryk for det, der efter hans mening er blevet Danmarks farlige livsløgn, når vi bliver udsat for terrorangreb.

8. december 2015

.

»Terror er ikke en konfrontation mellem de hårde og de bløde, mellem livsforagterne og livsnyderne eller mellem to civilisationer. Det er en helt regulær, asymmetrisk krig, hvor den militært svage part kæmper med de midler, der nu engang står til rådighed.«

Hvis Vesten skal bekæmpe terrorisme, bliver vi nødt til at indse, at vi har startet en krig, og at det er os, der er aggressoren, mener forfatteren.

»Vi kan godt kalde angrebet i Paris for terror, men vi kan også kalde det, hvad det er. En ny front i krigen,« siger Carsten Jensen.

Ifølge Carsten Jensen lider vi i øjeblikket af et historisk hukommelsestab, når vi tror, at de krige, vi engagerer os i, ikke kommer til at ramme os selv.

Carsten Jensen er ikke i tvivl om, at Vesten igen vil opleve et terrorangreb som det i Paris. Han er heller ikke i tvivl om, at det vil ske i København. De vigtigste betingelser for, at Danmark bliver ramt af et terrorangreb er til stede, påpeger han. Først og fremmest at vi nu har været i krig i Mellemøsten i 12 år.

»Vi er så langt fremme i front, som man overhovedet kan komme, og er sammen med Storbritannien det eneste europæiske land, der har involveret sig i fire krige inden for de sidste 12 år. Vi deltager i våbentogter mod Islamisk Stat i det nordlige Irak, og nu skal vi også bombe over Syrien,« siger han.

.

Flyvevåben fra alverdens lande bomber Raqqa

.

Carsten Jensen mener, at man i stedet for at se Islamisk Stat som en terrorbevægelse skal se dem som en hær, der i forsvaret for sit territorium blandt et af sine mange virkemidler i krigen benytter sig af terror. Når Islamisk Stat slår til i Paris, er det et modtræk til de intense bombekampagner, Vesten fører.

.

»Når vi angriber dem fra luften, er de fuldstændigt værgeløse. De kan intet stille op mod jagerfly, der opererer fra tre til 10 kilometers højde. Så rammer de os dér, hvor vi er allermest sårbare, og det er på hjemmefronten.«

Selv om der er forskel på terrorister, der slår tilfældigt ned på uskyldige mennesker, og så en koalition, der forsøger at fjerne Islamisk Stat, bliver man ifølge Carsten Jensen nødt til at forstå, at den krig, vi fører langt væk fra os selv, opfattes på en anden måde af dem, der oplever den tæt på.

»Vores politikere lader, som om de krige, vi fører, er hygiejniske krige, hvor det altid kun er de rigtige, der dør. Og når mennesker i Afghanistan, Syrien eller det nordlige Irak ser deres uskyldige naboer blive dræbt i et bombeangreb, trækker vi på skuldrene. Vi ramte uheldigvis ved siden af i jagten på de onde. Så bomber er nyttige, selv om der sker uheld. Men sådan oplever befolkningerne i Mellemøsten det ikke.«

Terroren har altid været den militært svage parts svar. Det gjaldt i de antikolonialistiske krige, og det gælder nu.

»Så kan man sige, at det er moralsk oprørende, men sådan er realiteten. Når vi gør, som vi gør, fremprovokerer vi nogle svar. Derfor skal politikerne sige til befolkningen, at nu bomber vi dernede, og konsekvenserne er, at 100 danskere kommer til at dø i et terrorangreb. Det kan vi politikere godt leve med. Hvis I ikke kan, må I jo sige fra. Men det skal være nu og ikke i morgen, når det er sket.«

Kilde: information.dk

.

.

I mangel af bedre frustrations-bomber den vestlige verden med dens koalition på mere end 60 lande, og herunder Danmark, på livet løs de civile i de IS-kontrollerede byer i Syrien og Irak i den vildfarelse, at man ved at indtage disse byer, derved har knækket ryggen på islamisk stat.

.

Konsekvensen bliver blot, dersom kuffar besætter kalifatet, at man derved understøtter en enorm symbolik i forhold til muslimerne verden over. Her skal man husk på, ISIL er eksperter i symbolik vedvidende, at det er dem, der hele tiden trækker først, hvorefter den vestlige verden er påtvunget at gøre deres træk i forhold hertil efterfølgende.

Og disse træk er helt forudsigelige.

Helt i overensstemmelse med det gamle al-Qaedas logiske strategi, at – det egentlige kalifat først kan etableres gennemført, når man har undergravet modstandernes økonomi – er det synligt etablerede kalifat i Syrien og Irak da også kun symbolsk dokumenterende, at kuffar vil kommer væltende til fra den hele verden med al deres våbenmagt, da man slet ikke vil tillade de 1,6 mia muslimer overhovedet at oprette en gennemført muslimsk samfundsindretning.

.

.

Det er nødvendigt at vise det i praksis for de mange yngre muslimer, der ikke følelsesmæssigt kan koble sig på de historiske begivenheder og kampe. Ligeså lidt som de yngre generationer i dagens Danmark kan leve sig ind i de rædsler, som 2. verdenskrig førte med sig for blot 70 år siden.

De får derved syn for sagen.

Dette tidsperspektiv er også grunden til mange af nutidens muslimer ikke helt forstår, at islamisk stat reelt er dem, der er praktiserende islam, hvor de selv ikke er det i nær samme grad, eller slet ikke. De kloge vil meget snart indse det, hvor de mange ubegavede vil få at føle konsekvenserne af deres uforstand.

Så uanset hvor tit og ofte de forskellige statsledere højtideligt påstår, at de ikke er i krig med Islam. Så beviser de med deres handlinger, at de sidste 30 år har været et langt korstog mod de muslimske værdier.

30 års krig i Guds navn 1989-2009 (1/2)

.

Seneste optælling: 42 terrorgrupper støtter IS direkte

kort Kampgrupper

.

Den egentlige kamp er slet ikke startet endnu!

Det er kun forudgående test-angreb, hvor alt bliver analyseret på kryds og tværs!

.

Der kan være mindst 400 terrortrænede islamister i Europa, siger flere kilder til nyhedsbureauet AP.

Terrororganisationen Islamisk Stat (IS), der har taget ansvaret for angrebene i både Paris og senest Bruxelles, har trænet mindst 400 personer specifikt til at udøve terror i Europa.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med anonyme kilder i europæiske og irakiske efterretningstjenester.

Træningen skulle foregå i særligt indrettede træningslejre i Syrien og Irak med det formål at oprette semiautonome terrorceller flere steder i Europa, der – uafhængigt af ledelsen af IS – kan slå til på det tidspunkt og sted, der passer cellen bedst.

Det giver god mening, at terrorcellerne selv bestemmer hvor, hvornår og hvordan. Når de er selvorganiserede, undgår de lettere at blive optrævlet. Derfor er det set fra Islamisk Stats side fornuftigt at give dem denne autonomi. Desuden finansierer cellerne ofte selv deres aktiviteter, og dermed er det billigt for IS, som i stedet kan bruge sine ressourcer andetsteds.

Kilde: nyheder.tv2.dk

.

Mellem 3 og 5 % af alverdens 1,6 mia. muslimer er skønsvis hardcore islamister.

I Frankrig er det uoverkommeligt blot af overvåge 11.000 af dem.

Overbefolkning 2

Der står ikke skrevet på ryggen af folk, hvor de har deres sympati, og da slet ikke på muslimerne.

.

Marc Trévedic, som for nylig fratrådte sin stilling, ved den lejlighed åbenhjertigt fastslog, at »jeg er blevet overbevist om, at mændene fra Daesh (Islamisk Stat) har ambitionerne og midlerne til at ramme os langt hårdere ved at organisere omfattende aktioner, helt uden sammenligning med dem, de har udført til dato«.

Ifølge dommer Marc Trévedic har Islamisk Stat udpeget Frankrig som sin fjende nr. ét, og »de IS-krigere, som bliver anholdt og indvilliger i at tale, fortæller at IS har til hensigt at ramme os systematisk og hårdt«, og at de har »midler, penge og evner til med lethed at anskaffe så mange våben, de ønsker, og organisere masseangreb«.

Og for at slå hovedet på sømmet fastslog en højtstående fransk politichef ifølge avisen Le Monde så sent som i slutningen af oktober, at »vi er tættere på det næste attentat end i går«.

»DGSI følger specifikt de personer, som vi kalder ‘toppen af listen’, det vil sige de farligste individer«, forklarede indenrigsminister Bernard Cazeneuve til avisen L’Express tilbage i juli. Men sikkerhedstjeneste kunne ifølge premierminister Manuel Valls kun »med nød og næppe» følge med i arbejdsbyrden med de mange sager.

.

.

Tusinder overvåges

‘Toppen af listen’ omfatter i dag bl.a. flere end 1.500 personer som er eller har været jihadkrigere i Syrien eller Irak, og derfor skal overvåges og retsforfølges. Og listen over mistænkelige personer, som viser tegn på radikalisering, som blev oprettet i marts og klassificeret som tophemmelig, omfatter flere end 11.000 navne, skriver Le Monde videre.

Indenrigsminister Bernard Cazeneuve har endvidere skabt en slags ‘operationel generalstab’ som skal koordinere samtlige efterretningstjenester og politistyrker, belært af erfaringerne fra Charlie Hebdo, hvor vigtige informationer gik tabt eller hvor de forskellige tjenester ligefrem gik i vejen for hinanden.

Derfor forlangte han at hver tjeneste skulle sætte sig rundt om det samme bord i det såkaldte ‘rygerum’ i indenrigsministeriet på place Beauvau. Og at målet var, at ialt »4.000 individer, som overvåges på grund af radikalisering eller terrorisme, ikke må mistes af syne. Vi skal vide om hver enkelt mistænkt, hvad der er gjort ved vedkommende i fortiden og hvilken tjeneste der arbejder med ham fremover«, lød det fra indenrigsministeren ved den lejlighed.

En total døgnovervågning af én person kræver med treholdsskift 20-25 personer.

Det var ikke nok til at hindre angrebet. Om det kan hjælpe til opklaringen, vil de kommende dages udvikling vise.

Men, som dommer Marc Trévedic profetisk sagde i det store interview dengang:

»Frankrig står overfor en dobbelt trussel. Den ene udgøres af et stormløb fra det, jeg kalder menneskelige ‘scud-missiler’ af enkeltstående jihadister, mænd som går i aktion uden den store træning eller forberedelse, som handler alene, med større eller mindre succes, som vi har set i den senere tid. Og den, som slet ikke kan sammenlignes, og som jeg frygter: Stort anlagte aktioner, som IS uden tvivl er ved at forberede, som ligner dem der tidligere er gennemført af Al Qaeda, og som indebærer frygtelige blodbade«.

Islamisk Stat har i en officiel erklæring taget ansvar for angrebene, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kilde: politiken.dk – 14. november 2015

.

Radikaliseringen af muslimerne har islamisk stat overladet til Vestens højreekstreme partier.

De yder med statsstøtte den så afgjorte mest effektive radikalisering af muslimerne.

naser khader

.

Inger StøjbergNaser KhaderPia KjærsgaardRasmus JerlovMartin Henriksen

.

Islamisk Stat flag

.

Analyse: Er Islamisk Stat den største trussel mod menneskeheden…?

Menneskehedens overlevelse står og falder med kampen mellem de kristne og de islamiske værdier

.

You may also like...