Verdens største reservat ved Antarktis kan blive virkelighed


.

En 1,8 mio. kvadratkilometer stor fiskeri-fri zone ville fremover kunne beskytte arter, såsom pingviner, Leopard sæler og hvaler, og bidrage til at afbøde virkningerne af klimaændringerne.

Den globale kampagne er ved at blive lanceret for at beskytte livet i havet omkring Antarktis og bliver i så fald verdens største fristed for havets dyreliv.

Det enorme område – fem gange størrelsen af Tyskland – vil så være forbudt område for alle typer jagt og fiskeri fra Weddell havet og omkring Antarktis halvøen, og beskytte arter, herunder pingviner, spækhuggere, Leopard sæler og blåhvaler.

Idéen blev oprindeligt fremlagt af EU og bakkes nu op af en ny Greenpeace-kampagne, der lanceres mandag.

Forslaget har allerede fået støtte fra flere lande – herunder Det Forenede Kongerige – og vil blive præsenteret på en konference for Antarktis-nationerne i oktober.

.

.

Will McCallum, der er tilknyttet Greenpeaces nye Protect the Antarctic campaign, sagde: “de næste par år er absolut afgørende for fremtiden for vores oceaner, og vi er i desperat behov for regeringer står samme og gøre, hvad der er bedst for disse altafgørende økosystemer.”

Han sagde en beslutning i 2016 om at skabe et mindre fristed omkring Ross havet i Antarktis viste at et globalt samarbejde for at beskytte havene er muligt.

“Nu ønsker vi at gøre det gennemført og skabe verdens største beskyttede område. Vi ønsker at skabe den dynamik, der siger dette er ikke kun muligt, det er uundgåeligt, hvis vi skal beskytte de vilde dyr, der lever i tilknytning til havet og som afgørende vil bidrage til at afbøde de værste virkninger af klimaændringerne.”

.

.

Beskyttelsen ville stoppe det omfattende industrielle krill-fiskeri i området, som forskerne siger, har decimeret den for mange arter så vigtige føde for mange større dyr – fra pingviner til hvaler.

Norge, Kina, Sydkorea og Rusland er de store aktører i krill-fiskeri industrien og miljøforkæmperne sige, at succesen med forslaget vil afhænge af at overtale disse lande til at bakker ud.

McCallum sagde uddybende, at: “verdens ledere ikke bør tillade, at en så afgørende kilde for livet i havet bliver udnyttet af en håndfuld virksomheder. I 1980’erne kæmpede den global bevægelse for at beskytte livet på den antarktiske jord. Nu er vi nødt til også at beskytte oceanerne.”

Greenpeace afsender skib på en tre-måneders ekspedition til Antarktis i denne uge og siger, at en fjerdedel af en million mennesker over hele verden er allerede tilmeldt for at støtte ideen.

.

.

24 de nationale regeringer og EU er medlemmer af Kommissionen Conservation of Antarctic Marine Living Resources [CCAMLR], som er ansvarlig for bevarelsen af farvandene i Antarktis.

De vil træffe afgørelse om forslaget om skabelsen af det nye fristed på en konference i Australien i oktober.

Julian Gutt fra the Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research i Tyskland, som fremsatte det oprindelige forslag, sagde, at det ville være et vigtigt øjeblik i kampen for at skabe et bæredygtigt global Ocean system.

“Dette vil give enorme fordele med hensyn til at beskytte dette fantastiske økosystem, i bevarelsen af den biologiske mangfoldighed og økosystemerne i havet og i den bredere kamp mod klimaændringer.”

Havene omkring Antarktis er nogle af de vigtigste i verden med en enorm mangfoldighed af arter.

.

Et land kan forbyde brugen at krill-olie.

.

Hvis det lykkes, håber forkæmperne, at reservatet vil skabe momentum i retning af en FN-ambition om at oprette et netværk af beskyttede havområder, der dækker internationale farvande.

Eksperter er ikke i tvivl om, at det at give økosystemer plads og tid til komme sig i og omkring Antarktis, ville give globale fordele, i det fiskebestandene vil breder sig rundt om i verden, fremme den altafgørende biodiversitet, for så at give fødevaresikkerhed for milliarder af mennesker.

Callum Roberts, professor ved Marine Conservation ved University of York, sagde ocean-reservatet også vil spille en central rolle i håndteringen af klimaændringer – ved at forbedre optaget af enorme mængder af kuldioxid fra atmosfæren.

.

.

“Antarktis er meget vigtigt ved at opsamle kulstof (CO2) i dybhavets sedimenter. Ved det biologiske materiale synker meget hurtig i de koldeste farvande i verden… og det at det synker, er en af de store cirkulations-pumper i det globale havstrøms-system.

Han tilføjede, at det nye fristed ville være et vigtigt skridt i bevarelsen af et bæredygtigt globalt Ocean system.

Kilde: theguardian.com

.

Afrikas vilde dyr: »Vi er bange for, at vi er for sent ude«

.