Verdens muslimer: Bøn uden handling, bliver belønnet som fortjent!

Den verden, man som muslim efterlader i dette liv, bliver det Jannah جنّة (paradis)… eller det Jehanam جهنم (helvede), som man fortjent belønnes med i det næste liv!

.

Det siges, der er over 1,6 mia. muslimer på jorden.

.

Men ser man på deres indflydelse på verden, svarer det ikke til 1,6 mia. muslimer, men som var de kun nogle få hundrede.

Israel er på størrelse med Jylland, med en befolkning ikke meget større. Men israelernes indflydelse på verden overstiger mange gange den hele muslimske Ummah.

Hvis muslimske indflydelse på verden som nævnt er noget nær nul….!

.

.

Fathi El-Abed beskriver dag ud og dag ind udviklingen for palæstinenserne i Palæstina og Israel.

En lille gruppe trofaste læser de daglige beskrivelser om psykisk terror mod palæstinenserne i almindelighed, og deres børn i særdeleshed, om de hyppige mord og andre brutale overgreb på palæstinenserne, som likes med sur smiley, hvor læserne næsten rutinemæssigt tilkendegiver deres næsten enslydende negative holdninger til de evindelige mange overgreb.

Det sker dag ud og dag ind, uge efter uge, måned efter måned, år efter år.

For det bare fortsætter dag efter dag, og det for øjnene af 1,6 mia. ualmindeligt sløve og ret så selvdyrkende muslimer.

.

.

I hundredvis er Rohingya muslimer blevet dræbt og torturerede siden begyndelsen af oktober 2016.

De har siden gennemlevet de mest ekstreme behandlinger, man kan forestille sig.

Den muslimske Ummah har længe sædvanen tro set passivt på det sker, og måske bedt til Allah swt, om ikke i stilhed mest til den vestlige verden, om ikke dén i det mindste måtte komme Rohingya-muslimerne til undsætning.

Disse groteske overgreb på muslimerne har derfor uanfægtet kunne fortsætte til i dag.

Som det også er tilfældet i Israel, Kina og mange andre steder på jorden.

.

.

Men sagen er, at det den muslimske ummah, der skal løfte ansvaret.

.

Da Allah swt nedsendte sin vilje til menneskeheden, var mennesket forinden beriget med dets evne til at tænke og forstå, hvorved mennesket også fik det hele ansvar for dets handlinger.

Derfor hjælper alverdens bønner til Allah swt om hjælp og tilgivelse ikke det mindste.

.

.

For muslimerne testes jo netop på deres evne til at tage ansvaret for det skabte til den sidste dag.

Hvor alle stilles til regnskab for deres handlinger, og mange for deres iøjnefaldende mangel på samme.

For det er mere end noget gennem handling, man beviser sin ansvarlighed, og derved beviser man har forstået Allahs swt vilje med det skabte.

Bøn uden ansvarlig handling, er som en spand vand… uden spand!

.

Tag derfor ansvar for helheden, mens tid er, så det kan ses og mærkes over den hele verden.

.

Insha´Allah

.

.

.

Gud skabte kalifatet den første dag – 1. del

.