Verden forventer store problemer med et kommende – Islamisk Stat 2.0

En terror-analyse skal naturligvis vurdere begge samfundssystemer, her den vestlige samfundsindretning op mod den muslimske, dels for at forstå terrorens udspring, og dels for at kunne vurdere, hvad der vil være det bedste for menneskeheden på den lange bane, og ikke kun til fordel for vestligheden på den ultra korte bane….!

.

Set i det lille perspektiv af Islamisk Stats globale krig mod den vestlige verden er senest en gymnasieelev fra Ishøj blevet dømt for at tilsluttede sig Islamisk Stat.

.

Mandagens afgørelse mod den 22-årige Anis Laraba er den fjerde mod en syrien-kriger i år.

Retten havde fundet det bevist, at han rejste til Syrien i selskab med Enes Ciftci, der også er kendt som pizzabageren.

Ciftci er blevet idømt fængsel i seks år ved Højesteret for at have ladet sig hverve af Islamisk Stat og for økonomisk støtte, ligesom han er blevet frakendt sin danske indfødsret.

Det er nu et år siden den første og dengang eneste danske syrien-kriger blev dømt for at tilslutte sig IS, og valgte mere usædvanligt at sætte ord på i et TV 2-interview.

Den almindelige opfattelse blandt mange muslimer er at Enes Ciftci er velovervejet, realistisk tænkende og afspejler, hvordan en begavet religiøs islamist oplever virkeligheden.

I udsendelsen gør Enes Ciftci gældende, at begrebet “Radikaliseret” efterhånden er blevet et modeord når politiker og andre såkaldte eksperter omtaler muslimerne.

– Sagen er jo, at vi bare slår tilbage på samme måde, som I rammer mine brødre og søstre i Syrien, fortæller Enes Ciftci blandt andet i interviewet, da han bliver spurgt om, hvordan terrorangreb som det i Nice kan forsvares.

Carsten Bagge Laustsen, der omtales som ”terrorforsker”, mener at kunne se en sammenhæng mellem Enes Ciftcis udtalelser og andre IS-sympatisørers selvforståelse.

Han forklare det med, at Enes Ciftci føler, at – ”hans tro, islam, bliver truet af udefrakommende kræfter: af moderniteten og af Vesten. For ham handler det om at komme tilbage til troen i den rene form. Ligesom andre IS-sympatisører ser han det som en nødvendig opgave at bekæmpe vestlig indflydelse. Men ser ikke sine handlinger som vold og aggression, men som en defensiv handling. Man forsvarer sig mod en aggressor.”

.

Hvem så lige det komme?

.

Her mere uddybende:

Del 1 PBS Frontline The Secret History Of ISIS

Del 2 – Del 3 – Del 4 – Del 5 – Del 6

Videoerne åbner i eget vindue efter kort tid…

.

Problemet med de såkaldte ”terrorforsker” er helt det samme som de såkaldte ”fremtidsforsker”, at de konsekvens har en meget overfladiske forståelse af tingene.

De evner end ikke at forstå deres eget samfund. Hvilket jo er en forudsætning for med rette at kunne vurdere en anden samfundsindretning, som eksempelvis den muslimske.

Der ikke er sammenlignelig med den vestlige.

Carsten Bagge Laustsen udmærker sig iøjnefaldende ved hverken at forstå det vestlige samfund eller det muslimske, og evner derfor heller ikke at forstå, at det Enes Ciftcis fortæller er, at angrebene er ligeværdige andre landes special operationer bag fjendens linjer.

.

.

Det skal siges, at Carsten Bagge Laustsen er højt lønnet “lektor” ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet…!

Enes indrømmer realistisk, at Islamisk Stat, der kæmper mod snart sagt al verdens kampstyrker i Irak og Syrien, som de selv har lokket til med deres meget iøjnefaldende provokationer, udmærket godt er klar over, og har været det hele tiden, at de ikke kan holde kalifatet i Mellemøsten.

Men Islamisk Stat skabte sig et kalifat, som nu er besat af ikke-muslimske tropper, samt fik tiltrukket verdens magter og deres mange konflikter til netop kalifatet.

Hvad mange tror er en tabt kamp for Islamisk Stat kan nu vise sig kun at være første kapitel i en lang kamp.

.

En af mange følgekonsekvenser af Islamisk Stat er alle i den vestlige verden nu omfattes af totalovervågning.

Alle er nu potentielle terrorister.

.

I udsendelsen gør Enes Ciftci fakta gældende:

– Selvfølgelig støtter jeg Islamisk Stat. Det er jo ikke os (muslimerne), der gør noget galt. Det er jer selv, den er gal med. Der er jer, der er årsag til, at der findes folk ligesom mig, og alle de andre, der støtter Islamisk Stat. Nu skal jeg forklare, hvad jeg mener. Det er USA og Danmark og en række andre vestlige lande, der har bombet og dræbt tusindvis af uskyldige civile i Mellemøsten. Først i Irak, så i Afghanistan og nu i Syrien. Jeres indblanding i de konflikter har gjort konflikterne langt værre, end de ellers ville have været. Hvorfor er det, at I skal blande jer i ting, der ikke har noget med jer at gøre?

Svaret, der ikke kommer, er i al sin enkelthed – For at udbrede den vestlige samfundsorden og demokrati til Mellemøsten. Det er med andre ord et korstog, hvilket netop var det ord daværende amerikanske præsident, Georgs W. Bush, selv brugte om “Krigen mod Islam”…!

.

.

Derimod får Enes Ciftci spørgsmålet:

Men fordi du og andre synes det er forkert med Vestens indblanding i Mellemøstens konflikter, så retfærdiggør det vel ikke terrorangreb på uskyldige, som for eksempel i Nice hvor en lastbil bragede ind i en stor menneskemængde?

– I dræber uskyldige hver eneste dag. Det hører man ikke meget om i danske medier. Men når hævnen så rammer nogle civile i Frankrig eller Tyskland, så er det pludselig en kæmpestor historie. Sagen er jo, at vi bare slår tilbage på samme måde som I rammer mine brødre og søstre i Syrien.

.

.

Militær-analytisk kan man stille sig selv det spørgsmål, hvorfor i alverden har Islamisk stat [IS] valgt en så iøjnefaldende brutal strategi, og ikke har gjort brug af den selvretfærdigende hykleriske, som er så kendetegnende den vestlige strategi [Video]?

En kendsgerning er det jo, at IS på den måde har tiltrukket sig hele verdens opmærksomhed med det resultat, at verdens tre supermagter plus alt det løse, er blevet lokket til Syrien for at udrydder IS fra jordens overflade.

Eller er sandheden i virkeligheden dén… at det netop var hensigten?

En kendsgerning er det jo, at Mellemøsten er rummende utallige konflikter på alle leder og kanter, hvor ikke blot Mellemøstens shia-sunni befolkninger strides indbyrdes om snart sagt hvad som helst, men hvor også den vestlige verden – om nogen – i åretier har været bidragsydere til at holde “gryden i kog“.

Nu er hele forsamlingen af konflikter så samlet i Syrien, lokket til som de er af Islamisk Stat og deres meget iøjnefaldende provokationer….!

.

.

Kalifatet er for muslimerne en samfundsorden, der er diametralt modsat den vestlige.

Islamisk Stat er muslimsk.

Kalifatet er modsætningen til den vestlige verden

.

For de fleste muslimer handler koranen om, hvordan man som muslim skal efterlever sharia på den rigtigste måde i dagligdagen. Der er mange regler, og de drøftes ofte og meget. Og alle hjælper alle med at forstå tingene rigtigt.

Det er sjældent man her ser kalifatet blive drøftet.

Hos islamisterne ser man en stram til meget stram fortolkning af koranen. Som islamisterne typisk selv praktiserer til punkt og prikke. Hos islamisterne er kalifatet et fast emne og en evig målsætning. 

Kalifatet er et krav fra Gud. Så der er ikke så meget at være i tvivl om. 

Den muslim har altid Gud på sin side, der kæmper for at fuldbyrde Guds vilje. Er der et liv efter døden vil islamisterne være de første, der bliver ophøjet.

Hvorfor end ikke døden på noget tidspunkt er skræmmende.

De islamistiske grupper er mange, men de er meget ens i deres målsætning.

Nemlig at opnå kalifatet.

Jorden blev skabt som et kalifat

.

.

Det seneste skud på stammen er Islamisk Stat.

Der helt konkret oprettede et kalifat ved samme navn.

Med den selvudnævnte kalif, Abu Bakr al-Baghdadi som religiøs, politisk og taktisk ledere.

Islamisk Stat ses af den vestlige verden som en overbygning af al-Qaida.

Men som mange gange farligere.

Hvorfor Islamisk Stat har afstedkommet noget nær panik hos statslederne i både de vestlige, såvel som i de muslimske lande. Samt hos mange muslimer og imamer, der er overrasket over den pludselige fremkomst af et egentligt kalifat, og som derfor nu stilles sig selv og hinanden mange spørgsmål, om Islamisk Stat overhovedet er muslimsk? 

I det Islamisk Stat for mange muslimer ikke følger profeten Muhammeds (saws) sædvane eller beskrivelser om kalifatet.

Men det er et fortolkningsspørgsmål, hvordan og hvorledes i dag 1400 år efter profetens død.

Hvor verden i dag er en ganske anden.

.

Rapport: Her får IS sine våben, og stopper det her…?

.

You may also like...