Venstres “miljøminister” Esben Lunde er igen et problem: Mistænkt for at skjule vigtige tal

Her den mest indsigtsfulde miljøminister i Danmark, som landet har brug for…!

.

Flere af Folketingets partier mistænker nu miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) for at tilbageholde vigtig viden om udviklingen i det danske havmiljø.

Det skriver mediet Altinget.

Partiernes reaktion kommer, efter at et internt notat fra Miljøstyrelsen fra 19. september 2017 har beskrevet væsentlige problemer med gamle kvælstofmålinger helt tilbage til 2010.

Notatet, som Altinget har fået aktindsigt i, tyder på, at kvælstofniveauet har været markant højere, end man hidtil har troet. Det burde ministeren have meldt ud til offentligheden, lyder kritikken.

.

.

– Det er under al kritik, at man bøjer demokratiets spilleregler, så Folketinget ikke kan lovgive på et oplyst grundlag. Jeg fornemmer, at det er for at holde hånden under landbruget og havbrug, siger miljøordfører for Enhedslisten Maria Reumert Gjerding.

Det er dybt bekymrende, skriver Maria Reumert Gjerding (Ø) på sin Facebook.

Det betyder, at der er endt langt mere forurening i vores havområder, end vi har været klar over. Vi har altså troet, at den miljøregulering vi har besluttet og gennemført har virket, og faktisk har nedbragt kvælstofforureningen fra landbruget.

Noget tyder nu på, at det slet ikke er tilfældet.

Det er også dybt bekymrende, at miljøministeren og hans ministerium har ligget inde med disse oplysninger, uden at videregive dem fyldestgørende til folketinget. Vi er blevet orienteret om, at der var fejl i 2016 prøverne og at de ville undersøge, om der kunne være fejl tidligere.

Men at Aarhus Universitet direkte har vurderet, at det fald i kvælstofudledninger vi har set de seneste seks år, kan skyldes en analysefejl, har de ikke fortalt, skriver Maria Reumert Gjerding og stiller spørgsmålet:

Og hvorfor mon?

.

.

Fordi det er endnu en bombe under regeringens landbrugspakke. Og endnu en bombe under deres ønske om, at give grønt lys til flere havbrug i danske havområder.

Når det nu viser sig, at forureningen de seneste mange år reelt har ligget langt højere end oplyst, er det helt udelukket at øge forureningen, som regeringen har gjort.

Det eneste ansvarlige vil være omgående at indføre miljøbeskyttende foranstaltninger, for at sikre natur og miljø mod en forringelse, der kan tage mange år at genoprette.

Endnu en gang ser man landets miljøminister tilbageholder væsentlig information for folketinget, fordi det strider mod landbrugets og havbrugs-virksomhedernes økonomiske interesser.

Det er intet mindre end fuldkommen uacceptabelt.

.

Fortvivle ikke…!

Miljøministeren selv kan godt finde ud af, hvad der er op og ned i sagerne.

.

Maria Reumert Gjerding bygger blandt andet sin anklage på, at der, ni dage efter at notatet blev skrevet, blev afholdt en teknisk høring om fejl i analyser for Folketingets partier.

Her var Esben Lunde Larsen og embedsmænd fra Miljøstyrelsen til stede.

– Jeg er gået fra høringen med en klar fornemmelse af, at der er tale om et enkeltstående tilfælde, siger Maria Reumert Gjerding.

Dansk Folkepartis fødevareordfører, Lise Bech, havde samme oplevelse af, at man til den tekniske høring ikke fik oplysninger om, at problemet kunne gå langt tilbage.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser i et mailsvar, at han skulle have tilbageholdt oplysninger for Folketinget.

.

.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) må forklare, om vandmiljøet herhjemme forværres.

De nye tal viser, at vandmiljøet er forværret for tredje år i træk. Mængden af alger er øget med 30 procent.

Det viser tal om klorofylkoncentrationen i danske fjorde og havområder, som endnu ikke er blevet offentliggjort.

Notatet beskriver, at metodiske og systematiske afvigelser i gamle kvælstofprøver kan betyde, at koncentrationen af kvælstof siden 2010 har været 15-20 procent højere, end man ellers har troet.

Professor fra Aarhus Universitet Jacob Carstensen er “rystet” over problemet.

.

.

Det skriver Altinget, der er i besiddelse af tallene. Mængden af alger – målt på koncentrationen af klorofyl – tog i 2016 et markant skift i den forkerte retning, skriver mediet.

– Umiddelbart så virker det en lille smule underligt. Vi havde selvfølgelig en forventning om, at det ville gå den anden vej. Vi bliver nødt til at spørge ministeren, hvordan tingene hænger sammen, siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.

Ifølge tallene er vandmiljøet forværret for tredje år i træk. Samlet er mængden af alger øget med 30 procent siden 2013. Det betyder, at der kan komme mere iltsvind i fjorde og kystnære områder.

Lektor i biologi Jens Borum fra Københavns Universitet mener, at tallene udfordrer landbrugspakken. Politikerne ventede mindre kvælstof og klorofyl, før Folketinget vedtog landbrugspakken, siger han til Altinget.

– Og med de her tal må man konstatere, at det kan vi ikke se. Det går den stik modsatte vej, siger han.

.

.

Jens Borum mener, at et dårligere vandmiljø kan blive meget alvorlig for Danmark. Det kan være et brud på EU’s vandramme-direktiv, som stiller krav om, at vandmiljøet ikke må forringes.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser over for Altinget, at Miljøstyrelsen har fået tal for klorofyl fra 2016. Aarhus Universitet, som har beregnet tallene, vil ikke kommentere sagen.

Pia Adelsteen påpeger, at landbrugspakken målretter indgreb mod kvælstof, hvor problemerne er størst.

– Det, vi gør med landbrugspakken, er at lave en målrettet regulering. Det skal være mere målrettet mod det kvælstof, man må bruge. Hvor det gør størst skade, får man ikke lov at bruge så meget, siger Pia Adelsteen.

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, kalder det “dybt bekymrende”, at alger vokser frem i dansk farvand. Det skaber iltsvind, mener han.

– Man kan sagtens forestille sig, at regeringens politik samtidig med at landbruget udleder mere kvælstof har en sammenhæng med algeopblomstring, siger Christian Rabjerg Madsen.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: dr.dk – Kilde: altinget.dk

.

Lars Løkke, politikkerne – og FN klimahykleriet!

.