Venstres klimaminister tænker i vækst, hvor der skal tænkes i overlevelse.

Hvad enten Venstre kalder sine ministre for klimaminister, miljøminister eller andet, der har med beskyttelsen af den fælles natur at gør, så er de konsekvent landbrugs- og erhvervsministre……

.

Den manglende seriøsitet omkring klimaændringerne har gjort, at det nu er usandsynligt at verden når klimamålene på max. 2 grader, som politikerne har besluttet i Paris-aftalen, hvis ikke landene begynder at lagre CO2.

Det har selv klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) nu erkendt, og vil derfor afsætte 100 mio. kr. til forskning i potentialet for lagring af CO2 i Danmark.

Det sker sideløbende med virksomhederne mangler arbejdskraft til at maksimere produktionen for at dække de stigende forbrug herhjemme og verden.

“Hvis vi skal nå målet om at være et nulemissionssamfund i 2050, kan vi ikke alene reducere os til det. Så er vi nødt til at se på andre muligheder, herunder ikke mindst optag af CO2 i jord og skov,” siger ministeren og peger på, at mulighederne for at trække CO2 ud af atmosfæren bl.a. kunne være ved indfangning fra kraftværker eller øget skovvækst.

Hvorvidt der skal udtages jord eller andre arealer til CO2-lagring er for tidligt at sige, oplyser han. Først efter pengene er afsat, vil ministeren udpege nogle områder, der skal undersøges nærmere.

På årets finanslov sparede Venstre på netop energiforskningen, men det skyldtes ifølge ministeren ”vanskelige økonomiske prioriteringer”.

.

Vækst- eller klimaminister…?

.

I finansloven for 2016 vat der afsat 184,4 mio. kr. til energiforskningen mod 325 mio. kr. året før. I de følgende år er der indtil videre afsat omkring 52 mio. kr. til forskningen.

Natur og klima har heller aldrig være en prioritet hos Venstre, hvorfor det er uvant for klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, at skulle forholde sig til de stadig mere alarmerende klima-rapporter.

”Det er min forventning, at vi, når vi i de kommende år skal fordele pengene, både på finansloven og i forhold til forskningsreserven, at vi så finder yderligere penge til at styrke energiforskningen,” sagde Lars Christian Lilleholt, der pointerede, at pengene skulle findes inden for de midler, der i forvejen bliver brugt på forskning i Danmark.

Det er målet, at den offentlige støtte til EUDP, der forsker i energiteknologisk udvikling, skal være historisk høj i 2020.

Hvorfor det er meningen, at pengene til EUDP skal føres videre til den internationale satsning Mission Innovation, der blev skabt under COP21, og som har til formål at støtte innovation inden for grøn energi.

Målet er, at Danmark i 2020 skal afsætte 580 millioner kroner til initiativet.

Socialdemokratiets energi- og klimaordfører, Jens Joel, undrede sig over, at ministeren kunne tilkendegive, at der i 2020 – altså i den næste valgperiode – ville være afsat et historisk højt beløb til EUDP, mens han var mindre klar i sit sprog, når han skulle love penge ud i den nuværende valgperiode.

”Det er lidt en bagvendt måde at love ting i næste valgperiode i stedet for at gøre det, imens man har magten,” lød det fra Jens Joel.

Men som nævnt, så har natur og klima aldrig være en prioritet hos Venstre, der op til et valg gerne klæder sig i lånte fjer.

.

.

Moder Jord: »De næste ganske få år bliver de vigtigste i menneskehedens historie.«

.