Venstres Jens-Kristian Lütken blæser på biodiversiteten og fredninger

Jens-Kristian Lütken Venstre

.

Skyd Ulven

Der skal ikke være ulve i Danmark

Ulven har gjort sin indtog i Danmark, og det bør få en ende hurtigst muligt. Det er paradoksalt, at vi har en restriktiv hundelov, der gør de mest aggressive hunde ulovlige. For kamphunde er der kort proces i Danmark – i form af en sprøjte hos dyrlægen. Derimod lader vi ind til videre ulve gå frit rundt, således at antallet nu er støt stigende.

I begyndelse var det et morsomt kuriosum at ulven var indvandret til Jylland – nu er den en glubsk del af den danske natur. Det er kommet så vidt, at forskere ved Aarhus Universitet advarer imod at børn færdes alene i naturen i de ulve-ramte områder før de kan ”agere fornuftigt på mødet med en ulv”. Samtidig opfordres det til, at man lader være med at løbe med høretelefoner, således at man ikke er uopmærksom på hvad der foregår omkring en.

Det er mig uforståeligt, hvorfor man ikke hurtigst muligt indleder en intensiv jagtsæson på ulven, således at den ikke vinder indpas i Danmark. Vi har heldigvis i mange år været forskånet fra at have ulve, således at man ganske trygt har kunnet færdes i skoven og i naturen – uden at skulle frygte for at ens børn bliver angrebet af ulve. Den tryghed vil jeg gerne have tilbage, og derfor blæser jeg gerne biodiversiteten og fredninger en lang march.

Ulven er beskyttet af EU’s habitatdirektiv, og må derfor ikke bare uden videre jages. Der kan dog gives dispensation, hvis der foreligger særlige hensyn til ”offentlig sundhed eller sikkerhed”. Det må der siges at der gør i det her tilfælde. Vi er i Danmark ikke vandt til at have et farligt rovdyr som ulven gående frit omkring, hvorfor det er rimeligt at begrænse bestanden til nul.

Vi skal passe på den danske natur, men der er også grænser for, hvor langt vi skal gå for den vilde natur. Ulve hører ikke længere til i Danmark, og der er i hvert fald slet ingen grund til at beskytte de ulve som er indvandret gennem de seneste år. De må for min skyld gerne bliver forvandlet til jagttrofæer foran pejsen hurtigst muligt.

.

.

Jens-Kristian Lütken

Mener du i din barnlige enfoldighed at folk skal skyde tiger, løver, panter og leoparder…. For at passe på naturen?

At det er dig uforståeligt, hvorfor man ikke hurtigst muligt indleder en intensiv jagtsæson på dem, så de kan få deres tryghed tilbage, og derfor skal blæse på biodiversiteten og fredninger en lang march.

Jeg føler mig bestemt ikke tryg ved dig. Hvilke love vil du anbefale mig at se bort fra, så jeg med tryghed kan vide, at naturens arter ikke udryddes?

Sikkert er det, at man ikke skal stemme på Venstre, dersom vi skal have en naturlig fauna i Danmark.

Når valget kommer, vil det du skriver her, blive brugt til at minde folk om, at Venstre er klar til at se bort fra naturfredninger for at beskytte naturen!

Er du overhovedet normalt begavet?

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Ulveforsker: Lad ikke små børn gå alene i skoven (eller alene med hunde!)

.