Venstres enfoldige “Miljøminister” Esben Lunde Larsen vil enerådende diktere miljøet…!

Kristeligt Dagblad: Esben Lunde Larsen har et problem med sin troværdighed.

.

Espen Lunde Larsen kan i lige linje sammenlignes med at lade Donald Trump varetage naturbeskyttelse i Danmark!

.

Al ministerbetjening, lov- og bekendtgørelsesarbejde i Miljøstyrelsen skal fremover foregå i Miljø- og Fødevareministeriets departement, viser et internt brev til styrelsens ansatte. Samtidig flyttes 150 ansatte til departementet, og dermed får miljøminister Esben Lunde Larsen mere politisk magt på bekostning af styrelsens faglige ekspertise.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) rokerer nu om i Miljøstyrelsen, så en række opgaver rykker helt tæt på ministeren.

I et internt brev, som Information er kommet i besiddelse af, skriver styrelsens direktør, Lars Hindkjær, til samtlige 600 ansatte, at »alle Miljøstyrelsens ministerbetjeningsopgaver nu flyttes til departementet«.

Brevet blev sendt til medarbejderne i styrelsen sidste fredag, og det fremgår også, at lov- og bekendtgørelsesarbejdet rykkes fra styrelsen til ministeriet.

.

Det manipulerende Venstre er og har altid været en trussel mod naturen..!

.

Det vil ifølge direktøren føre til en arbejdsdeling, som er »unik i ministeriet«, eftersom det fremover »kun vil være på Miljøstyrelsens område, modsat eksempelvis fødevareområdet, at al ministerbetjening, alt lov- og bekendtgørelsesarbejde og langt hovedparten af EU- og det internationale arbejde vil ligge i departementet«.

Også sidstnævnte er en markant ændring, da det miljøpolitiske arbejde i EU- og international sammenhæng er en af ministeriets krævende opgaver, hvor departementet hidtil har kørt nært parløb omkring bl.a. forhandlinger med Miljøstyrelsens eksperter på området.

.

.

Overflytningen af ansvarsområderne sker parallelt med Miljøstyrelsens udflytning til Odense, som også indebærer, at 150 af styrelsens medarbejdere overflyttes til departementet.

Så det bliver en både personale- og ansvarsmæssigt barberet styrelse, der skal til at arbejde fra Odense fra begyndelsen af april.

Den nye organisering og ansvarsfordeling vækker både bekymring og vrede blandt ansatte i Miljøstyrelsen.

En række anonyme medarbejdere lufter over for Information frygt for øget politisk styring af miljøområdet samt kritik af, at man mister sammenhængen mellem faglighed og forslag til politikudvikling og regulering.

.

.

Det er en legitim manøvre

De ansattes bekymring overrasker ikke professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Jørgen Grønnegård.

– Det er klart, at når man rykker flere ansvarsområder og ansatte over i departementet, så styrker det ministerens magt på bekostning af embedsmændenes uafhængige faglige vurderinger, siger han.

Han understreger dog, at det er en forvaltningsmæssig legitim manøvre.

I en skriftlig kommentar til medarbejderkritikken siger Esben Lunde Larsen:

– Generelt er det mig imod at kommentere på anonyme udsagn.

– Jeg er del af en regering, der mener, at statslige arbejdspladser tilhører hele Danmark, og som derfor flytter arbejdspladser fra en bred vifte af offentlige institutioner ud af København.

– Det giver rigtig god mening, at et ministerium, der beskæftiger sig med natur, landbrug, fødevareproduktion og miljø, er rigt repræsenteret i hele landet.

Kilde: dr.dk – Kilde: information.dk

.

Esben Lunde Larsen (V) lader hån om stærkt forurenet å i Grindsted

Esben Lunde beskyldes for at skjule nye kvælstof-tal for Folketinget

Esben Lunde fyret som fiskeriminister, men forbliver som Venstres “Miljøafviklingsminister”

Venstres “miljøminister” Esben Lunde er igen et problem: Mistænkt for at skjule vigtige tal

Ingen tillid til “miljøminister” Esben Lunde Larsens (V), garanti for at beskytte ynglende vildt

.