Venstre klar til ”kovending” i takt med, der skabes køer på vejene

lars løkke

Venstre prøver af finde en grimasse, der kan passe…!

.

Venstre åbner for at Danmark tager frivillig flygtningeandel

9. september 2015

 

Regeringspartiet Venstre afviser ikke, at Danmark næste uge vil tage en frivillig andel af EU’s flygtninge.

Selv om Danmark ikke er nævnt i EU-kommissionens nye bud på en fordeling af de mange flygtninge i Europa, er det ikke utænkeligt, at Danmark vil tilbyde at tage en frivillig andel, når EU’s ministre mandag mødes for at drøfte flygtningesituationen i Bruxelles.

Jakob Ellemann JensenSådan lyder det fra Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, efter at EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i dag fremlagde sit bud på en fordeling af 160.000 flygtninge og migranter i Europa.

»Det må man se på mandag. Det, man kan forestille sig, er, at man får en drøftelse af, hvordan fordelingen skal være. Og hvis man fra dansk side finder den rimelig, så kan man fra dansk side beslutte, hvilken andel man ønsker at tage«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

.

EU-FORMAND i TALE: Tiden er ikke inde til at være bange – det er tid til at udvise mod

Han understreger, at Danmark fortsat ønsker, at den danske asylpolitik bliver fastlagt i København, men at den danske regering »selvfølgelig bidrager til at løse de fælles udfordringer«.

»Det er vigtigt, at man fra dansk side går ind med et åbent sind i de her drøftelser og er parat til at drøfte forskellige løsningsmuligheder, men det ligger fast, at det er en dansk beslutning i hvilket omfang Danmark i givet fald skal bidrage til en sådan løsning«, siger Venstres politiske ordfører.

EU-kommissionens formand holdt onsdag formiddag en værdiladet såkaldt State of the Union-tale i Europa-Parlamentet om flygtningesituationen, hvor han lagde stor vægt på Europas historiske håndtering af flygtninge og migranter.

 

Flygtninge danmark støtte

 

»Har vi glemt, at der er en grund til, at der er flere ved navn McDonald, der bor i USA, end i hele Skotland? At der er en grund til, at antallet af O’Neills og Murphys i USA klart overstiger antallet i Irland. Har vi glemt, at 20 millioner mennesker af polsk oprindelse lever uden for Polen som et resultat af politisk og økonomisk immigration«, sagde Jean-Claude Juncker fra talerstolen i Strasbourg og fortsatte:

.

»Vi europæere burde vide og burde aldrig glemme, hvorfor det er så vigtigt at give ly, og hvorfor den fundamentale ret til asyl er så vigtig. Den fundamentale ret til asyl er en af de vigtigste internationale og europæiske værdier. Det skal vi ikke glemme«, sagde han og blev mødt af klapsalver fra salen, hvor flere europarlamentarikere havde medbragt skilte med teksten »solidaritet med flygtninge«.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, kalder det for »en god tale«.

  • »Det lykkedes for Juncker at minde Europa om, at de forskellige europæiske lande undervejs i historien har stået i en situation, hvor det har været nødvendigt at flygte fra deres land. Og at det måske kalder på en historisk fairness, som han sagde, at man også bidrager til løsninger på de fælles problemstillinger, vi står overfor«, siger han.

flygtninge på vej mod SverigeSelv om Danmark med vores retsforbehold står uden for en fælles EU-asylpolitik, har Danmark via en parallelaftale implementeret den helt centrale Dublin-forordning, som blandt andet udstikker reglerne for modtagelse og registrering af flygtninge i EU. Og da Junckers fordelingsnøgle ser ud til at blive en del af en opdateret Dublin-aftale, kan den danske regering ende i en kattepine, da vi har tilsluttet os Dublin-reglerne, men ikke ønsker at blive en del af et permanent EU-kvotesystem for flygtninge.

Er det ikke korrekt forstået, at hvis vi ikke tilslutter os en opdateret Dublin-aftale, så risikerer vi at ryge helt ud af de regler, som vi er tilfredse med i dag?

  • »Jo, lige præcis. Hvis de øvrige lande beslutter sig for at have et andet samarbejde, end det vi deltager i, og vi beslutter ikke at være med, så ophører den del af samarbejdet. Det er klart. Det er noget af det, som skal tages med i overvejelserne«, siger Jakob Ellemann-Jensen og tilføjer:
  • »Det er vigtigt at være med i sådan en aftale, ellers kan man risikere, at Danmark bliver en magnet for asylansøgere, hvis ikke vi tager del i et samarbejde.«

Men hvis vi går med i Dublin, vil vi så ikke også blive tvunget til at tage en andel flygtninge, som svarer til det, som de øvrige EU-lande bliver bedt om at tage?

  • »Den andel, som Danmark aftager i øjeblikket, overstiger en eventuel andel, som vi ville blive påbudt, hvis man ser på det i forhold til befolkningens størrelse. Vi mener sådan set stadig, at vi ikke ønsker at blive påduttet kvoter fra Bruxelles eller andre, men at det er noget, som fastlægges i Danmark.«

Men hvis vi tilslutter os en opdateret Dublin-aftale, kan vi vel ikke helt selv bestemme det. Sverige tager jo forholdsmæssigt flere flygtninge end vi gør, og de bliver bedt om at tage flere tusinde ekstra flygtninge i Junckers system?

  • »Jeg har ikke set den opdaterede Dublin-aftale. Logikken er, at vi har behov for fælles europæiske løsninger, vi har behov for en opdatering af Dublin-reglerne, men vi har også behov for at sige fra dansk side, at vi sådan set fastlægger den danske asyl- og udlændingepolitik i Danmark,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Link til…..

Claude Juncker: Vi er rige lande, men tager mindre ansvar, end de fattige

.