Venstre er et natur- og klimaterroristisk parti

5229060-lars-lkke-rasmussen-besgte-ftex

Venstres formand: Lars Løkke Rasmussen

.

Hvad ikke mindst Venstres landspolitikere, førhen amtspolitikere, nu regionspolitikere, kommunalpolitikere, landboforeninger m.v. ikke har medvirket til af naturødelæggelser rundt om i landet de seneste mange årtier, kan der skrives mange bøger om.

Det er nemmere at betragte de stumper natur der er tilbage, som de rester af den oprindelige natur, som Venstre-terroristerne endnu ikke har fået udryddet.

Naturen er blevet små usammenhængende øer i livløse ørkener af korn.

.

Allernederst på siden gives eksempel af byrådsmedlem, Tage Nielsen (R), hvorledes natur-hykleriet er kendetegnende Venstres “naturpolitik”. 

 .

Og venstre fortsætter med deres vælgeres fulde opbakning.

.

Små video-indslag fra Vejle Ådal

Bemærk det usædvanlige..

Man kan høre fuglene synge uden trafikstøj!

 

Venstre klar til at bygge hærvejsmotorvej

Efter at have været imod er Venstre nu tilhænger af en hærvejsmotorvej. Partiet vil dog have motorvejen udenom Vejle Ådal.

Stor naturrigdom

Her er direktør for afdelingen Natur og Plan, Michael Leth Jess, stadig kritisk overfor at lave en motorvej langs den gamle hærvej, der indtil togenes indtog i Danmark var en primær trafikåre op i gennem Jylland.

– Der er rigtig mange andre naturområder på spil. Det kommer sig af, at hvis man vil føre en vej, hvor hærvejen har gået, så er det på det jyske vandskel, fortæller Michael Leth Jess.

– Der er rigtig mange store, spændende naturområder i ådale, sprækkedale og med bakker i det område.

Læs også Massiv opbakning fra erhvervslivet til Hærvejsmotorvej

Han betragter dog forslaget om at bygge motorvejen udenom Vejle Ådal, som et skridt i den rigtige retning, hvis projektet alligevel bliver politisk vedtaget.

– Et af de områder, der har sprunget os i øjnene som problematiske ved det her projekt, er Vejle Ådal. Der er ingen tvivl om, at det er et af de kerneområder, som en motorvej vil berøre, siger han.

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2015/03/21/173310.htm

 .

 

 

 

 

 

.

AR-707229788

Venstre manipulerede motorvej gennem naturskønt område:

Lading Sø og Skivholme skove

DEBAT Svinestreger, rævekager og det, der er værre

Af Tage Nielsen, byrådsmedlem (R), Bytoftvej 5, Galten

Publiceret: 17. Juli 2014

 

Jeg er overrasket, skuffet og også bekymret.

Overrasket, fordi alle saglige argumenter i sagen om motorvejen A26 er blevet tilsidesat af de politikere, der har indgået aftalen om motorvejens linjeføring. Skuffet, fordi det har vist sig, at lobbyisme og politiske venskaber fylder mere i sådanne sager, end jeg havde forestillet mig.

Og bekymret, fordi det har vist sig, at alle midler tages i brug, når man ønsker en bestemt sag fremmet til egen fordel.

Det har meget længe været en kendsgerning, at VVM redegørelsen utvetydigt viser, at en nordlig linjeføring er den bedste. Det gælder omkring geologi og landskab, omkring plante- og dyreliv. Det gælder omkring kulturarv, friluftsliv, og det gælder i forhold til, hvor mange der påvirkes af motorvejens placering også økonomi.

Den omtalte VVM redegørelse medfører derfor også, at Vejdirektoratet overfor folketing og minister entydigt anbefaler en nordlig linjeføring. Denne redegørelse beskriver i alle detaljer, hvorfor det netop er den nordlige linjeføring, der bør gennemføres.

Skanderborg Kommune har gennem talrige henvendelser til skiftende transportministre og ved foretræde for og besøg af Folketingets Transportudvalg argumenteret for den nordlige linjeføring. Jeg har selv som daværende viceborgmester haft lejlighed til at tale til transportudvalget og fremføre de helt igennem saglige argumenter for denne løsning. Det skete, da transportudvalget besøgte bl.a. Lading en tidlig morgen den 19. september sidste år.

Siden da er sagen blevet forhandlet i transportudvalget, og der er ingen tvivl om, at enhver mulighed for påvirkning af de besluttende politikere er blevet forsøgt.

Alt andet end køn

Og det står klart for mig nu, at den proces er alt andet end køn at se tilbage på.

Når der kan laves en aftale om en linjeføring, der på alle områder er den dårligste, så er det stærkt bekymrende.

Her har det altså ikke været de saglige argumenterne, der talte. Her var det den, der havde de bedste politiske kontakter, der vandt.

Det siger i sandhed noget om hvilke ufine metoder, der også er anvendt i denne sag.

Jeg ved, at mit eget partis involverede MF’ere udelukkende har peget på den nordlige linjeføring. Det lykkedes ikke at få denne beslutning igennem, øjensynligt fordi der var så stærkt et pres på Venstres og Socialdemokraternes MF’ere om netop at undgå denne løsning.

Favrskov får alle fordele

Nu kan jeg så – sammen med en lang række andre – reflektere over, hvor dette pres kom fra.

Jeg har tidligere udtalt, at Favrskov vil have alle fordele af en motorvej, men absolut ingen ulemper.

Det er sådan, det bliver med den beslutning, der indtil videre er taget.

En politiker sagde engang; ”man har et standpunkt til man tager et nyt”

Der er stadig muligt at ændre beslutningen.

Det vil jeg kraftigt opfordre til sker.

http://favrskov.lokalavisen.dk/debat-svinestreger,-raevekager-og-det,-der-er-vaerre-/Lokale-nyheder/20140717/laeserbreve/707229788/1494

.

DEBAT Svinestreger, rævekager og det der er værre

 

Af Bjørn Holmskjold, Tåningvej 44, 8660 Skanderborg

Publiceret: 12. August 2014

 

I lokalavisen/Skanderborg, 14. juli 2014, gør Tage Nielsen, radikalt byrådsmedlem i Skanderborg Byråd, under overskriften: ”Svinestreger, rævekager og det der er værre”, flere forhold gældende. Der i dag er årsagen til, at det politisk er besluttet at føre motorvejen gennem det naturskønne område ved Lading Sø, gennem dele af Skivholme skov og op langs dele af de sydlige områder af Frijsenborg Skove.

Tage Nielsen gør i sit indlæg gældende, at der bag ved denne beslutning ligger et lokalpolitisk hykleri. I det Tage Nielsen med sin mangeårige indsigt i det politiske liv blandt andet gør gældende,

”Og bekymret fordi, det har vist sig, at alle midler tages i brug, når man ønsker en bestemt sag fremmet til egen fordel.”

Samt mere uddybende:

”Siden da er sagen blevet forhandlet i transportudvalget og der er ingen tvivl om, at enhver mulighed for påvirkning af de besluttende politikere er blevet forsøgt. Og det står klart for mig nu, at den proces er alt andet en køn at se tilbage på.

Når der kan laves en aftale om en linjeføring, der på alle områder er den dårligste, så er det stærkt bekymrende.

Her har det altså ikke været de saglige argumenter, der talte. Her var det den, der havde de bedste politiske kontakter, der vandt.

Det siger i sandhed noget om, hvilke ufine metoder der også er anvendt i denne sag.”

I indlæg i Favrskovposten, 29. juni 2014, røber Flemming Nørgaard, Gruppeformand Venstre, under overskriften: ”Fornuften sejrede – motorvejen syd om Lading sø”, hvem der meget må antages at stå bag hykleriet.

Han skriver blandt andet: ”På Favrskov Kommunes vegne er jeg stolt over, at vi får løst trafikproblemerne på rute 26. Det vil give et kæmpe løft til hele kommunen, men ikke mindst til Hammel, Thorsø og selvfølgelig Lading, som slipper for den massive biltrafik, der belaster byen i dag”, udtaler en tilfreds Anders G. Christensen.”

Venstre er i dag kendetegnet ved at være et udpræget højreekstremt naturfjendtligt parti. Hvis kynisme gør, at det i stigende grad i miljøkreds omtales som et mafia-parti. Hvorfor Tage Nielsens bekymring for demokratiet i den grad er berettiget.

Jeg vil derfor anmode Tage Nielsen om at bruge sin indsigt og viden til at synliggøre for alle, hvor omfattende et hykleri, der måtte ligge bag Venstres forståelse af begrebet: Demokrati.

http://favrskov.lokalavisen.dk/debat-svinestreger-raevekager-og-det-der-er-vaerre-/20140812/laeserbreve/140729917/

.

.

 Link til…..

FRA TERRORBEVÆGELSE TIL LIVREDDENDE MILJØORGANISATION

.

You may also like...