Venstre: Der er brug for nye regler for at “holde styr” på de danske ulve.

Hvad mener du med jeg bruger ulven som fjendebillede for at få stemmer?

.

Ulvene er ikke et problem.

Men er lagt for had af politikere, der om nogen er en trussel mod helheden og naturligheden ved at tillade en samfundsindretning, der er årsagen til klimaændringerne, et ekstremt overforbrug af naturens ressourcer, herunder et land- og skovbrug, for hvem naturen er noget billigt skidt, hvis den ikke giver et økonomisk afkast.

I en sådan verden er der ikke plads til naturens arter, hvorfor vi ser arterne forsvinde både herhjemme og globalt. Over halvdelen af verdens arter er forsvundet de sidste 50-60 år.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er på vej med et nyt udkast til, hvordan problemulve skal håndteres.

Der er brug for nye regler for at holde styr på de danske ulve.

Det mener Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet. Rådet består af medlemmer fra blandt andre Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.

– Jeg håber helt sikkert, vi kommer til at revidere reglerne, siger formand for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen.

Ulvedebatten er blusset op efter at en ulv i sidste uge blev skudt i nærheden af Ulfborg.

.

Hvad mener du med vi nu bruger ulven som nyt fjendebillede…?

.

Det har fået en række politikere til at blande sig i debatten – blandt andet ved at foreslå, at problematiske ulve bør kunne skydes eller hegnes inde, og gerne helt uden for landet.

Ministeren for miljøet, der burde står vagt om naturens arter, som sit væsentligste ansvarsområdet, Esben Lunde Larsen (V), ser et behov for at kigge de nuværende regler efter i sømmene.

– Jeg mener, at vi skal have mere fleksibilitet i reglerne, udtaler miljø- og fødevareministeren.

Han har bedt Vildtforvaltningsrådet om at komme med forslag til en ny forvaltningsplan for ulve, men hvilke regler, der skal ændres, vil han ikke sige noget om endnu.

– Jeg vil gerne se det samlede forslag fra Vildtforvaltningsrådet, før jeg tager stilling til forslaget, lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

.

Nu er det med naturen ikke det vi i det Nye Borgerlige Socialdemokrati går mest op i…!

.

Det lyder som en ansvarlig minister, der lader eksperterne have indflydelse på den førte politik, for så at træffe beslutninger, der ser stort på, hvad Vildtforvaltningsrådet eller andre med indsigt måtte mene.

Fra Vildtforvaltningsrådets side er håbet, at definitionen for, hvad en problemulv er, kan blive ændret.

– Når vi overhovedet tager forvaltningsplanen op, så er det jo for at gøre den bedre og mere præcis i forhold til den situation, vi har nu.

Og mit håb er i virkeligheden, at vi indskrænker definitionen af en problemulv til to ting: At det enten er en ulv, som har specialiseret sig i husdyr, eller en ulv, som har mistet den naturlige skyhed for mennesker.

Det vil i begge tilfælde være en problemulv, siger Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet.

En definition, der er helt i overensstemmelse med EU’s direktiv for de totalfredede ulv.

Ministeren forventer at være klar med justeringer til håndteringen af problemulve i løbet af en til to uger.

Man skal forvente en reguleringsplan, hvor ulven ses som problemulv blot den ses i nærheden af husdyr, blot nogen ubegrundet føler sig truet af ulven.

Venstre og de øvrige partier har jo også frit spil, for modparten, der skal slå ring om ulvene, står måbende tilbage og ser på, at de folkevalgte forbryder sig mod de beskyttelsesaftaler omkring beskyttelsen af ulve, som Folketinget selv har underskrevet med EU.

.

Kristeligt Dagblad: Esben Lunde Larsen har et problem med sin troværdighed.

.

Politikerne opfordrer tilmed til selvtægt!

– Det, jeg synes, er ærgerligt, det er, når der opfordres til ulovlighed fra dem, der laver lovene.

Sådan lyder det nu fra Vildtforvaltningsrådet, der melder sig på banen i en ophedet ulvedebat. Formanden henviser blandt andet til en udtalelse fra folketingspolitiker Kristian Pihl Lorentzen (V), der til TV MIDTVEST den 14. februar 2017 sagde:

– Der skal man have lov til at lave selvforsvar og skyde en ulv en kugle for panden.

”Det er fandeme bekymrende, når selv politikere siger, det er okay, og nærmest opfordrer til det,” siger næstformand Henrik Bertelsen, der er udpeget af Landbrug & Fødevarer.

Han udlægger baggrunden for, at Vildtforvaltningsrådet netop er kommet med en udtalelse, der ”på det kraftigste” opfordrer til at stoppe ulovlige drab af ulve og opfordringer til samme.

Ifølge Henrik Bertelsen handler det om, at alt for mange udtrykker en enten direkte eller indirekte forståelse for, at en ulv for nylig blev ulovligt skudt i Ulfborg.

Kilde: tvmidtvest.dk – Kilde: altinget.dk

.

Ulvedebatten er så oppisket og tosset, at folk flest nu kan se det….!

.