Ved indvielsen af Stråsø som “Naturpark” fik miljøministeren set en ulvelort….!

 

Indvielsen af den midtjyske ulvezone.

Da miljøministeren så sin naturnationalpark for første gang, sagde hun, hun fik lyst til at snøre skoene, og gå en lang tur ud af de kilometerlange lige grusveje, som er kendetegnende området. Hvor man kan gå dagen lang uden at træffe på mennesker.

Ifølge Holstebro Dagblad så hun ingen ulve, ingen krondyr eller bævere, der myldrede frem for at byde miljøminister Lea Wermelin (S) velkommen, da hun for første gang besøgte Stråsø Plantage og det område, som hun udpegede som naturnationalpark.

Den kommende naturnationalpark bliver på 3500 hektar, hvoraf størstedelen ligger i Holstebro og Herning Kommune – men også med en lille afstikker ind i Ringkøbing-Skjern, hvorfor repræsentanter fra alle tre kommuner var inviteret med ministeren på besøg i den kommende naturnationalpark.

Ulveafføring ses hist og pist.

En formentlig anbragt ulvelort var det tætteste, ministeren kom på det omdiskuterede dyr, som miljøministeren hyklerisk beklagede var genindvandret efter ulven og mange rovfugle var skudt bort for henved 200 år siden, mens hun fik fortalt om alle parkens seværdigheder, og hvorfor området er unik – ud over bestanden af ulve.

En ulvelort fortæller ikke bare en historie om, hvad rovdyret faktisk spiser, dens DNA, der igen viser dens familieforhold, men den er også et synligt bevis på dyrets tilstedeværelse i Stråsø.

Da hun på halvanden time og i meget komprimeret form havde fået serveret alt det unikke, den kommende nationalpark har at byde på udtalte miljøministeren rutinemæssigt højtideligt:

 

Det er ikke urørt natur, at der er utallige skydetårne på statens arealer, der giver staten mange millioner i indtægt.

 

– Det handler både om bedre og mere natur. Og det landskab og den natur, som man har at byde på i Stråsø er helt unik,  Og jeg er glad for, at vi kan få områder, hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser – og som skaber endnu mere spændende naturoplevelser.

Holstebro Dagblad: Men det giver i sig selv vel ikke ret meget ny natur at udpege allerede eksisterende natur?

– Der vil også komme ny natur. Og mere specielt, mere varieret og urørt natur, lød det rutinemæssigt luftigt og intetsigende fra Lea Wermelin.

Europæiske bison (Bison bonasus)

Vild natur eller dyrehaver

Regeringen har lagt op til, at der kan sættes vilde dyr ud i nogle parkerne – blandt andet bison og elge.

Men det, skal man ikke forvente, kommer til at ske i Stråsø, hvor der kun er planer om at lave hegn eller slet ingen hegn for, at det øvrige dyreliv kan bevæge sig frit.

– Men her er så mange andre unikke vilde dyr. Men der kan komme heste eller andre dyr, der skal være med til at pleje (!) naturen, lød det fra den såkaldte miljøminister, Lea Wermelin. Der tit og ofte omtaler urørt natur uden hun forstå, hvad “urørt natur” i virkeligheden dækker over.

Stråsø er ikke en park, Wermelin! Men et dansk vildmarksområde.

Stråsø Plantage er blandt andet kendt for den store bestand af krondyr, som lever i området. Også traner, ulve, bævere og andre sjældne arter lever i området, som indeholder både heder, indlandsklitter, ådale, moser og enge.

Parken kommer til at bestå af 400 hektar løvskov, 1100 hektar artsfattige nåleskov og 2000 hektar åben natur. Hvor de spredte, men artsfattige, hedeområder udgør størstedelen.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

Flere politiker på den ekstreme højrefløj ser gerne ulven udryddet.
Det er hverken overraskende eller uforudsigeligt at netop Venstre er bannerfører med udtalelser, der mere eller mindre er grænseoverskridende.

Vildtforvaltningens ulveplan udkommet, det politiske hykleri skal nu stå sin prøve.

.