Væksten i den globale økonomi er det rene selvmord

.

Det Internationale Energiagentur fortæller om stigende CO2-udledninger for første gang siden 2014.

Det illustrerer, at det ikke er muligt at nærme sig klimamålet i Paris-aftalen, når verdensøkonomien igen er på vækstkurs.

Vi ved godt, at “festlighederne” skal sættes i stå.

Tallene for 2017, der blev offentliggjort i sidste uge, viser, at de globale udledninger af CO2 igen når alarmerende højder.

Dataene fra Det Internationale Energiagentur viser, at vi stadig har rigtigt meget at gøre, dersom man vil kommende generationer skal overleve den globale opvarmning.

Men den alvor er slet ikke gået op vælgerne, og derfor heller ikke for deres folkevalgte politiker, der ikke er mere begavet end børnenes forældre.

Slet ikke…!

.

.

For tre år siden var eksperter opmærksomme på, at den i 2015 næsten udfladning i CO2-udledningerne, kun ville være en midlertidig pause, før man igen ville se opadgående stigning, i takt med blandt andet Indien og Kina udviklede sig.

Disse advarsler var profetiske.

Den globale efterspørgsel på energi er det sidste år vokset med 2,1%, eller mere end det dobbelte af 2016, hovedsageligt drevet af Asien.

Problemet med klimaet er, at mere end 70% af væksten stammer fra fossile brændstoffer. Gas er det hurtigst voksende fossile brændsel. Men selv kul, det mest CO2-intensive brændsel, vendte efter to års fald med en stigning på 1%, i takt med kulforbruget i Kina, Indien og Sydkorea vokser.

Som helhed forsvandt alle gevinsterne i forhold til den grønne energi dramatisk i lyset af lavere energipriser og svækkelsen af regeringens klimapolitik.

På den positive side har omstillingen til vedvarende energikilder været voksende de seneste år.

Kina har indført så meget brug af solenergi på et år, som der samlet er blev installeret i hele Frankrig og Tyskland.

USA scorede det kraftigste fald i CO2-udledningerne på trods af Donald Trumps første år som præsident, takke være klima-initiativer fra de enkelte stater og organisationer.

.

.

Men hvor er Danmark i denne proces?

Danmark har over de seneste år skåret ned på sin internationale klimaindsats og klimabistand samt sløjfet klimamål i stedet for at skærpe dem, så de følger Paris-aftalen.

Det må der laves om på nu – så Danmark kommer til at yde sin del af den nødvendige globale klimaindsats.

Det haster i dén grad, hvis vi skal nå Paris-aftalens mål og undgå de helt barske klimaændringer.

Med de nationale klimaplaner, verdens lande har meldt ind under Paris-klimaftalen, er vi kun nået cirka en tredjedel af vejen til at holde os under de maksimale temperaturstigninger, der er besluttet i aftalen.

Samtidig er vi meget hastigt på vej til at have brugt den sidste del af det CO2-budget for udslip til atmosfæren, der er plads til.

Det haster altså meget med en øget klimaindsats og handling de næste – ikke mange år – men få år, der bliver alt afgørende.

Men det er ikke noget befolkning går op i før det rammer dem selv.

Kilde: information.dk – Kilde: theguardian.com

.

People’s Climate March in Washington in April 2017

Det haster med global klimaindsats, hvis vi skal nå at løse klimaudfordringen

.