Vådt efterår har udskudt træfældninger: Det koster dyreliv i skoven

Naturstyrelsen i Vestjylland har fældet store gamle kæmpegraner ved Klosterheden

.

Det våde efterår betyder, at der bliver fældet flere træer her i yngletiden, og det koster liv blandt fugle og andre dyr.

Der er fældet mere skov end normalt her i forsommeren, fordi efteråret var så vådt, at det var umuligt at køre med de store skovningsmaskiner uden at lave alvorlige køreskader i skovene.

Hos Naturstyrelsen i Vestjylland har man for eksempel netop fældet et område med store gamle kæmpegraner i Skramsdale ved Klosterheden.

– Det er klart, at når man skover og flishugger i foråret og sommerperioden, så vil der være arter som bogfinker og musvitter, der forstyrres og måske får ødelagt reder, som vi ikke har registreret, siger skovrider ved Naturstyrelsen Thomas Borup Svendsen.

Hos Dansk Ornitologisk Forening ærgrer man sig over timingen. Foreningen har i mange år anbefalet Naturstyrelsen at skove om efteråret.

– Vi får at vide, at det er nødvendigt, at man også bruger resten af månederne i året, for at deres skovningsmaskiner kan være rentable. Det synes vi selvfølgelig, er en dårlig løsning, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening.

.

.

Kort registrerer fuglereder

På et såkaldt ‘Pas På’-kort har Naturstyrelsen tegnet rovfuglenes reder ind. Det skal blandt andet gøre det nemmere at undgå at fælde træer, hvor fuglene har reder.

Kortet udarbejdes i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og andre interessenter og opdateres løbende.

– Vi registrerer reder af de sjældne arter som store hornugler, fiskeørne eller andre rovfugle og indtegner rederne, siger Thomas Borup Svendsen.

– Så tilrettelægger vi vores aktiviteter, både publikumsarrangementer og skovfældning, sådan at vi helt undgår forstyrrelser i de områder, hvor de sjældne arter yngler, siger han.

Forstyrrelser i de dele af skovene, hvor fuglene yngler er nemlig vigtige at undgå, understreger Egon Østergaard.

.

.

– Det er ikke godt, at man forstyrrer i de dele af skoven, hvor fuglene yngler. Derfor synes vi, at det er et dårligt tidspunkt at skove på, siger Egon Østergaard fra Dansk Ornitologisk Forening.

Thomas Borup Svendsen forklarer dog, at der udover fuglenes liv også er et økonomisk hensyn at tage til træindustrien.

De har brug for stabile leverancer hele året og til entreprenørerne i skoven, som vil have svært ved at lade deres skovningmaskiner stå stille i perioder på flere måneder, forklarer skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen i Vestjylland.

Kilde: dr.dk

.

Stor Hornugle (Bubo bubo).

Heldig ornitolog: Europas største ugle fanget på flere vildtkamera:

You may also like...