USA: Vi “støtter” al-Qaeda – Rusland: Vi “støtter” Islamisk stat

al-qaeda

.

Amerikanske efterretningstjenester og forsvarets embedsmænd er i stigende grad bekymrede for deres kamp mod den selverklærede islamiske stat er til fordel for al-Qaeda, ISIS’s jihad rival.
.

USA’s krig mod islamisk stat kan på den måde have haft en utilsigtet støttemodtager: al-Qaeda.

Al Qaeda har udnyttet disse angreb og vundet styrke, og det har skabt en voksende splittelse inden for de amerikanske nationale sikkerheds-kredse om, hvor koalitionen bør rette sine angreb. Nogle amerikanske efterretnings- og forsvars embedsmænd samt anti-terror eksperter er bekymrede for, det intense fokus på at besejre ISIS har gjort USA blind for en genopblussen af ​​al Qaeda, hvis voksende styrke er blevet mere synlig steder, hvor ISIS er blevet svagere.

Den amerikanske luft-kampagne har ikke i særlig grad været målrettet al-Qaeda i Syrien, der er kendt som Jabhat al Nusra. Med mod deres fjende, ISIS, der er under daglige bombardement fra koalitionen, samtidig har al-Qaeda været blomstrende, og fortsætter med at indsmigre sig hos de lokale styrker, for måske en dag at genopstå som verdens egentlige terror-gruppe.

“Ja, og det altså under forudsætning af, at al Nusra Front og ISIS ikke finder sammen … Jeg gætter på, du kunne sige, i det omfang vi svækker ISIS, at det måske så gavner al Nusra Front,” indrømmede generalløjtnant Sean MacFarland, top kommandør for USA’s krig mod ISIS, for nylig i en briefing med journalister.

 .

 . 

I de seneste dage er al-Qaeda i Syrien kommet under angreb i byen Aleppo, der er nationens kommercielle centrum. Amerikanske embedsmænd er meget opmærksomme på Aleppo for at se, hvad al-Qaedas tætte samarbejde med de lokale syriske oppositions styrker kan tåle, selv når dets krigere er tvunget til at flygte fra de forreste linjer.

Modstandere af al-Nusra noterer sig, at al-Qaeda’s al-Nusra Front er en af ​​de få styrker i Syrien, der kan holde sig så nogenlunde fri af kampen mellem den syriske præsident Bashar al-Assad og den islamiske stat. Det er i Syrien, at USA er bekymret over effekten af ​​al-Qaeda’s tab.

Tilhængerne af, at der skal gøres mere, er ledet af det amerikanske militærs Central Command, som fører tilsyn med den amerikanske indsats i Mellemøsten, ifølge to embedsmænd i forsvaret.

“Der er bekymring om grupperne, fordi Jabhat al Nusra og al Qaeda er under opbygning,” fortalte en højtstående forsvars embedsmand, der er bekendt med den amerikanske krig mod ISIS til The Daily Beast. “De mange luftangreb og kaos i regionen har åbnet døren for dem.”

Faktisk har al Nusra selv kæmpet sammen med lokale oprørsgrupper, der modtager våben og støtte fra USA, hvilket gør al Qaedas Syriens filial til en tider indirekte modtager af den amerikansk intervention i konflikten. David Petraeus, den indflydelsesrige tidligere general og CIA chef, har selv gjort tanken om at arbejde direkte sammen med al Nusras moderate fløj, og derved udnytte deres indbyrdes sunni mod sunni magtkamp mod ISIS.

.

.

Og alligevel erklærede USA al Nusra som en terrororganisation i slutningen af ​​2012.

“I Syrien er det faktisk bemærkelsesværdigt, at de formåede at overleve på trods af ISIS,” fortalte Barak Mendelsohn, professor og terror-ekspert på Haverford College og forfatter til The Al Qaeda Franchise, til The Daily Beast. Han tilskriver al Qaedas succes delvis skyldes de erfaringer, de fik i Irak, hvor en voldelig gren af terrorgruppen for et årti siden, fremmed gjorde lokale gennem en systematisk terrorkampagne, halshugninger, og indførelsen af et strengt islamisk styre. Resterne af denne gruppe gik videre til at blive ISIS.

I dag laver al Nusra ikke de samme fejl. “De har tillagt sig et mere venligt udseende omkring deres handlinger og indgyder sig nu inden for oppositionen, så de bliver hilst mere velkommen af ​​folket,” sagde Mendelsohn.

Sådanne lektioner har efterfølgende givet al Qaeda gevinster, der er nået uden for Syrien. Fra Libyen til Yemen til Afghanistan, har al-Qaeda formået at fremstå og overleve, i vid udstrækning ved af insinuere sig ind i de lokale befolkninger og ved at fremstille sig selv, som verdens mere rimelige globale islamiske jihad-bevægelse.

Samtidig er ISIS, med sin larmende propaganda, barbariske videoer og apokalyptiske visioner, de, der har fanget mest offentlig opmærksomhed og bliver det vigtigste mål for Obama-regeringens kamp mod ekstremismen.

.

.

Al Nusra har forsøgt at fremstille sig selv som en troværdig kampstyrke, der kæmper med det syriske folk for at vælte al-Assad. Det har hjulpet gruppen til at vinde lokal support og vende folk mod ISIS, selvom begge grupper ønsker det samme i den sidste ende: at etablere et islamisk kalifat.

Al Nusra “led en række tilbageslag i 2014, der tvang gruppen til at skære ned og rebrande sig. Efter disse tilbageslag, var de i stand til at fremstå succesfulde på slagmarken op mod et svækket Assads regime, ved at udvise en større styrke og troværdighed som landstyrke,” fortæller en amerikansk anti-terror embedsmand The Daily Beast.

“Organisationens bestræbelser går på at fremstille sig selv som en lokal styrke, som bekæmper regimet, samtidig med de opnår støtte fra det bredere al Qaeda-netværk, hvilket har hjulpet dem til at fremstå som en af ​​al Qaedas mest potente undergrupper,” sagde embedsmanden.

En amerikansk embedsmand fra efterretningstjenesten fortalte The Daily Beast, at på trods af “betydelige tab af ledere” i det forløbne år, “har nogle af al-Qaedas søsterselskaber søgt at udvide deres fodaftryk ved at udnytte lokale konflikter og opfattet befolkningernes klager.” Denne model arbejdes der med i Syrien og i Yemen, hvor al-Qaeda har udnyttet “den øget ustabilitet” i landet, og så grebet ind i borgerkrigen, “for at styrke rekrutteringen og få områder.”

“Det er klart, at dersom ISIS mister kampstyrke, vil andre sunni-ekstremistiske grupper, som al-Qaeda, kunne genvinde sig selv en fornyet styrke,” tilføjede den pågældende embedsmand.

Når al Qaeda tilslutter sig de lokale kampgrupper, skyldes det i stigende grad, at deres vestlige fjender så bliver uvillige til at angribe dem i Syrien og i øvrigt. I Yemen har især Saudi-Arabien stoppet med at iværksætte angreb i den sydlige del af landet, hvor al-Qaeda dominerer området. Og den amerikansk-ledede koalition i Syrien har været tilbageholdende med at angribe al Nusra, så gruppen kan skifte alliancer efter behov for at overleve krigen der. I Syrien er de amerikanske luftangreb i høj grad rettet mod ISIS’s stillinger i øst, og ikke mod al Nusras positioner i landets nordlige del.

Amerikanske militære embedsmænd hævder, at selv om deres valg af angrebsmål kan være målrettet al Qaeda i Syrien, er det ikke afgørende, fordi al-Qaeda vil bruge sin fornyet styrke til at gå efter ISIS.

“Hvis ISIS og al Nusra Front ønsker at bekæmpe hinanden, jeg ønsker dem begge stor succes, for som du ved, vi er her for at besejre ISIS, og det er, hvad vi vil arbejde på hver eneste dag,” sagde MacFarland.

 

..

Indtil videre er det ønskede scenarie dog ikke sket. Snarere har al-Qaeda arbejdet på at få territorium og indflydelse i hele regionen. I den forløbne uge har al Qaeda i Yemen genindtaget byen Azzan, en stor kommerciel by, som gruppen tidligere havde kontrolleret, men som de tabte i 2012

Hvor det er amerikanske militærs beslutning om primært at angribe ISIS, forholder det lige omvendt med russerne, hvor de russiske luftangreb er den største trussel mod al Nusra, under forgiven af at være rettet mod alle styrker, der kæmper imod Assad, herunder oprørsgrupper støttet af den amerikanske regering.

Instituttet for Studier af krig, som registrerer de russiske angreb, har bemærket sig (Oversigtskort: PDF), at de fleste af de russiske angreb ramt alle andre, end ISIS, og oftest mod ISIS fjende, al-Nusra.

I Oman fortalte den russiske udenrigsminister, Sergei Lavrov, de fremmødte journalister, at de “russiske luftangreb ikke ville ophøre, før vi virkelig har besejret terrororganisationerne [ISIS] og Jabhat al-Nusra.”

Mens amerikanske styrkers angreb lejlighedsvis har været målrettet al Qaeda-celler i Syrien, der forsøger at angribe Vesten, forbliver den amerikanske fokus næsten udelukkende at være på ISIS for nu.

Kampen mod den islamiske stat har modtaget et markant økonomisk løft i det seneste forsvarsbudget, som tildeles ekstra 7.5 mia $ til at bekæmpe gruppen, det er en 50 procent stigning i forhold til det nuværende budget til nu 22.5 mia $. Endvidere er yderligere 1.8 mia $ afsat til mere end 45.000 ekstra GPS-guidede smarte bomber og laserstyrede raketter, der almindeligvis anvendes i luften kampagne mod den islamiske stat. Man havde ganske enkelt ikke flere på lager.

En Pentagon embedsmand forklarede til The Daily Beast, at en del af disse midler er til potentielt at udvide den amerikanske indsats for at angribe ISIS i Libyen, hvor dens tilstedeværelse er på niveau med al-Qaeda.

For nu, så længe ISIS udfører højt profilerede angreb, ligesom en masse skyderier og bombeangreb i Paris samt nedskydningen af det russisk passagerfly, er al-Qaeda ikke det vigtigste mål. “Problemet er at alt i dag handler om ISIS,” sagde forsvarets embedsmand.

“Du har kun så mange runder i dit kammer.”

Underforstået, at islamismen i verden i dag er så omfangsrig, at der må prioriteres.

Kilde: thedailybeast.com

.

Al-Qaeda Zawahiri

Al-Qaeda tilbyde at samarbejde med Al-Baghdadi

.

You may also like...