USA: Isle Royale ulvene får alligevel ikke lov at uddø

De sidste to dødsdømte ulve på Isle Royale

.

Den verdensberømte ulv-bestand på Isle Royale øen Lake Superior i den nordlige del af USA, har længe været stærkt truet på grund af alvorlige indavl.

Men nu er blive ulvene frelst ved overførelse af nye ulve fra fastlandet.

.

2015

.

Et væsentligt spørgsmål har længe været, skal mennesket blande sig?

Ulvene, to hanner og en hun, fandt i slutningen af 1940 selv vej til den fjerntliggende vildmarks ø i Lake Superior, ved de krydsede den tilfrosset sø fra Canada.

Og i alle årene siden fandt blot en enkel han-ulv vej til øen, og gav med sin tilstedeværelse ulve-bestanden nyt blod. Hvilket modvirkede indavlen for en periode. Med den konsekvens, at ulvene uden tilvandrende ulve nu årtier efter ville være i alvorlig risiko for at uddø.

Hele udviklingen, siden de første ulve indvandrede, er sket uden menneskelig indblanding, skal mennesket i forvaltningen af et naturreservat så blande sig i en naturlig proces?

.

Silent summer: No wolf pup yips heard on Isle Royale

.

Det har miljømyndigheden, National Park Service (NPS), i dette tilfælde vurderet, at det skal man.

Ifølge tidsskriftet Science, vil National Park Service hente ulve fra begge stater Michigan og Minnesota, samt fra Ontario i nærheden af Canada.

På den måde vil øens økosystem blive reddet.

Ulvene på Isle Royale er startet af tre ulve, der vandrede over isen ud til øen en kold vinter i slutningen af 1940’erne.

Der de slog sig ned, forplantede sig og skabte fundamentet for den ulve-stamme, der har levet på øen indtil i dag.

Disse ulve er blevet undersøgt længere end noget andet vildt pattedyr på jorden.

Allerede i 1958 iværksatte den legendariske ulveforsker David Mech en undersøgelse, der har stået på lige siden, nu i godt 60 år.

.

.

Ekstrem indavl

Problemet er, at ulvene med tiden i mangel af nyt blod er blevet mere og mere indavlet. I de seneste år har dyrene ikke været i stand til at formere sig, hvilket har forårsaget ulvebestanden langsomt er svundet ind.

I dag er situationen værre end nogensinde – der er kun to ulve er tilbage.

Den såkaldte indavlskoefficienten, som måler forholdet mellem forskellige individer, er en af de mest ekstreme der målt.

De to resterende individer, en han og en hun, er far og datter, men også halvsøskende.

Dette er langt værre indavl, end kendes fra den svenske ulvepopulation, da situationen der var på sit værste.

.

.

Nyt blod til Isle Royales ulve

Som et resultat af ulvene bliver færre, er elge-bestanden på øen uden de bestand-regulerende ulve eksploderet til på et tidspunkt at have været på op mod 2000 individer. Elgen er siden skrumpet ind i størrelse som følge af fødemangel.

Økosystemet er i ubalance.

Men snart kommer løsningen med elgene tilbage.

De næste seks uger, vil seks ulve blive fanget i Minnesota og Michigan blive udsat på øen. De bliver den første i en serie af udsættelser fordelt over tre år.

Hensigten er at genopbygge en bestand på 20-30 ulve, som skal genskabe det økosystem, som fandtes før indavl ødelagde alt.

Efter den første udsættelse, kommer der også ulve fra Ontario.

Disse har erfaring med at dræbe elge, som vil være nødvendige egenskaber i genskabelsen af økosystemet på Isle Royale.

Kilde: aftonbladet.se

.

Gray Wolf (Canis lupus)

Ulve-forskningsprojektet: Ulvene på Isle Royale

.