USA: Drab på civil med Bombe-Robot vækker opsigt – Men det bliver hverdagskost

USA Micah Johnson Dallas politidrabet 8 juli 2016

Den amerikanske præsident ser ikke et splittet USA, der er i opløsning, som han mener bliver tegnet efter skudepisoden i Dallas torsdag, da fem betjente blev dræbt.

“Jeg mener bestemt ikke, at USA er så delt, som det er blevet antydet. Amerikanere af alle racer og af alle baggrunde er med rette oprørte over utilgivelige angreb på politiet. Uanset om det er i Dallas eller andre steder,” siger Barack Obama.

Men virkeligheden er, at også amerikanerne i stigende grad bliver delt mellem magteliten [den ene procent] og underklassen [de 99 procent]. Det er sket glidende over flere generationer i takt med landets politikere er blevet stadig mere psykisk afvigende og manipulerende.

Det er derfor ikke som sådan en bevidst plan. Som de mange “New World Order” konspirationer typisk giver indtryk af.

Men udviklingsretningen er rigtig nok!

Det sker derimod som er en helt logisk konsekvens af, at samfundsindretningen, og dermed vilkårene for børnenes opvækst, kun er blevet stadig mere unaturlig.

.

Børn generation Z

Dagens unge er tilbedende en udvikling, der vil udrydde deres børn

.

Det psykiske forfald er nu accelererende mod det psykopatiske niveau.

Naturligheden i tingene er i dag meget langt fra den romantiske tid, hvor to cowboys duellerede ligeværdigt – mand mod mand – uden for salonens svingdøre på hovedgaden i den dengang lille by Dallas, med sine blot 541 indbyggere.

USA 1888 Brooklyn Daily EagleFor at sætte tingene lidt i tidsperspektiv, så er det er ikke mere end små 150 år siden, min morfar, født i 1888, i princippet kunne have fortalt mig, at på det tidspunkt var så godt som alle de naturlevende indianer-stammer i Amerika blevet udryddet af den samme hvide mand, der i dag påviseligt er den største selvskabte trussel mod hele menneskeheden!

Sunni, Kuffar, Shia

Hvorfor det som sker nu, og det som vil ske videre i den nærmeste fremtid, alt sammen helt forudsigelige bliver reaktion på reaktion, udvikling på udvikling, der hele tiden vil optrappes.

Der af samme grund får det til at virke, som var det, det mest logiske at gøre!

Episoden i Dallas er derfor meget betegnende denne – reaktion på reaktion  – udvikling. Der netop ikke er tilfældigt, men noget helt forudsigeligt.

Og det stopper ikke før der igen er 541 indbyggere i Dallas…!

.

USA Micah Johnson Dallas politidrabet 8 juli 2016 2

Den 25-årig Micah Johnson valgte “martyrdøden” i sin kamp mod systemet.

Fremfor et gement selvmord, som i dag er det mest almindelige blandt de hjemvendte psykisk svage amerikanske soldater.

[Video]

.

PET Danmark Hans Jørgen Bonnichsen

.

Tidligere operativ chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, er overrasket over brugen af bomberobotten, som han kalder en “optrapning.”

.

Den formodede gerningsmand fra torsdagens skyderi i Dallas blev dræbt af en robot styret af politiet.

Politiet i Dallas benyttede torsdag aften en “bomberobot” til at dræbe den 25-årig Micah Johnson, der er mistænkt for kort forinden havde skudt og dræbt fem betjente og såret ni andre.

Micah Johnson forskansede sig under en skududveksling med politiet, og på et tidspunkt sendte politiet en robot ind i bygningen, hvor Johnson befandt sig.

Den var udstyret med en bombe, der detonerede i nærheden af den mistænkte, der døde.

Brugen af en robot til at dræbe den 25-årige har vakt opsigt i både udlandet og i Danmark.

.

.

Ifølge Peter W. Singer, der forsker i moderne krigsførelse for tænketanken New American Foundation, er det første gang, at en robot bruges af politiet til at dræbe en formodet gerningsmand. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han noterer sig, at amerikanske militær har benyttet metoden i Irak “ad hoc”.

– Vi så ingen anden udvej end at bruge vores bomberobot og placere en enhed på en forlængelse af den, som denoterede, hvor den formodede gerningsmand befandt sig, siger David Brown, der er politichef i Dallas.

– Andre muligheder ville have udsat vores betjente for alvorlig fare.

.

.

– Det er en konsekvens af, at der findes mennesker, som er komplet ligeglade med deres egen eksistens. Hvad gør man med dem? Der har man valgt robotten som et redskab.

Det er en optrapning på de præmisser, som selvmordsterroristen også bruger, siger Hans Jørgen Bonnichsen.

.

.

Han er ikke bevidst om, hvorvidt man i Danmark har samme mulighed. Men selv hvis dansk politi har en bomberobot, tvivler han på, at en lignende metode ville blive brugt i Danmark.

– Det strider imod den opfattelse, jeg har af dansk politis ageren. Der vil man på alle mulige måder prøve at tale sig til rette. Man vil prøve at pacificere gerningsmanden på anden vis end at bruge det ultimative redskab, siger han.

Det er klassificeret, hvilke tekniske løsninger og taktiske dispositioner PET kan gøre brug af, oplyser PET’s pressetjeneste.

.

USA Dallas Police

Umiddelbart kan det synes rimeligt, at man bombedræber den pågældende angriber via en fjernstyret robot uden retssag.

.

I USA, der endnu ser sig selv som civiliseret, er disse udenomsretlige aflivninger jo allerede dagligdag, hvor politiet i stadig stigende grad optræder stadig mere angst-neurotisk, og tydeligvis helt uden situationsfornemmelse [Video].

Anholdelser, hvor 8-10 mere eller mindre overvægtige betjente kæmper mod en liggende person er set så ofte, at det er blevet mere normalen, end det er undtagelsen [Video].

Den underliggende angstneurose kombineret med psykopatiske karaktertræk [Video] er årsag til de mange uprovokerede nedskydninger af både børn, unge og voksne [Video].

.

usa politivold 2

.

Psykologien, der hele tiden opformere det psykisk syge til det når det mest ekstreme [psykopatiske] vil gøre, at samfundets såkaldte elite, der gennemsnitlig er mere psykisk syge, end befolkningsgennemsnittet, i stigende grad oplever de stadig mere psykisk syge borgere, som en trussel mod staten, der så skal kontrolleres og i stigende grad, som psykopatien udvikler sig, elimineres, dersom der er den mindste grund til det.

Det sker som bekendt allerede, men det vil blive mange gange mere udtalt i fremtiden.

.

Politiet agerer allerede som en hær mod befolkningen, der i stigende grad ses som en fjende mod samfundet.

Dette forhold bliver meget mere udtalt i takt med de ældre generationer i samfundet falder væk, og de nye, og psykisk meget mere abnorme generationer, tager over.

.

.

Psykopaten, Donald Trump, skal naturligvis passe på USA….!!!

Folk ved ikke bedre, end de ubevidst søger beskyttelse hos dem, der mest overbevisende lover dem sikkerhed, og det uden tanke for de mest lovende ikke blot er de mest manipulerende, men også er mere psykisk syge, end befolkningen gennemsnitlig er.

.

.

Det burde eksempelvis være iøjnefaldende for enhver normalt begavet dansker, der blot har fulgt den politiske udvikling i sit land de sidste 20 år, at partierne i dag alle er rykket meget langt mod højre. Sådan oplever de socialistiske partier det naturligvis ikke selv, og kommer med mange bortforklaringer for at understrege, at de socialistiske partier stadig er socialistiske.

Men i takt med samfundet bliver stadig mere narcissistisk personlighedsforstyrrede og dermed egocentreret, forsvinder også evnen til at være social. Hvorfor det siger sig selv, at de nu såkaldte socialistiske partier glidende flytter sig i forhold til vælgernes nu langt mere egocentrerede normalitet, der i dag er overvejende narcissistisk personlighedsforstyrret. I modsat fald ville disse såkaldte socialistiske partier jo løbende miste stemmer. Hvilket jo ikke er tilfældet, trods det de i dag tydeligvis kæmper med højrepartierne om at være mest højreorienteret.

Det, som man ser udvikle sig i USA, er ildevarslende det som er under udvikling i Europa, hvor man allerede ser stadig flere af de eksisterende højreekstreme partier vinde fra, samt nye, der er endnu mere højreekstreme, komme på banen.

Denne samfundsnedbrydende udvikling er allerede accelererede i Europa, og vil være det endnu mere i de kommende år.

.

.

Dette bliver fremtiden i en grad, der i dag kan virke udover alle grænser fantasifuld.

.

George Orwells fremtidsroman ”1984” var dengang det rene fantasi, men er i dag en mere end meget realistisk skildring af et overvågningssamfund, hvor tre superstater kæmper om at dele verden mellem sig. Winston Smith i bogen lever i Oceanien, som beherskes af “partiet”, der med Store Broder i spidsen kontrollerer alt – selv tanker lader sig pejle.

George Orwell beskriver ud fra fantasien ikke blot slutresultatet på den nuværende psykologisk udvikling, men også politistaten, den teknologiske udvikling, og det altfavnende overvågningssamfund.

Det, der dengang var science fiction, er i dag skinbarlige virkelighed, og udviklingen bare fortsætter med den konsekvens, at der ingen naturlighed er tilbage.

Naturligheden omkring det psykisk syge er det ved opformeringen, via den sociale arv, vil gør det psykisk syge så sygt, at psykopatien indfinder sig hos mennesket, der så udrydder sig selv.

Læser man bøger eller ser film om fremtiden er det kendetegnende, at menneskene er blevet følelseskolde, mekaniske og ikke-tænkende robotagtige individer. Samme tilstand, som mange genkender hos psykopaterne.

Donald Trump er et udmærket eksempel.

Bøgerne og filmene om fremtiden afspejler således virkelighedens verden. Der hele tiden omdanner fantasien til virkelighed

Og nu går det stærkt!

George Orwells roman 1984 bliver virkelighed

.

Politiet i North Dakota installerer våben i sine droner mod borgerne

.

Efter aflivningen af den 25-årig Micah Johnson, hvor de første meldinger var han havde taget sit eget liv, men hvor det så viste sig han udenomsretlig er blev myrdet af regering med en bombe, som en fjernstyret “Rulle-Marie” havde bragt ind til ham, har sat gang i debatten om fremtidens politi.

Og det i en tidsalder, hvor man allerede i stor stil og efter forgodtbefindende med droner dræber muslimer i massevis rundt om i verden, og det helt uden risiko for amerikansk liv, der befinder sig i sikkerhed mange tusinde kilometer væk fra drabsstederne [Video].

.

.

Udviklingen af droner i alle afskygninger er i dag i voldsom vækst, og det lige fra hobby-droner [Video], til droner, der kan bruges til mere praktiske ting [Video], men jo altså også droner til at dræbe mennesker i stor stil… eller stadig mere præcist udvalgte mål, hvor droner helt ned til størrelsen af en myg, bi eller en mindre fugl, ubemærket skal kunne opsøge og dræbe, eksempelvis en person, der vurderes at være trussel mod landets sikkerhed eller på anden måde opleves uønsket.

De fleste mennesker lever i den formodning, at vi som mennesker i det væsentlige forbliver, som vi kender dem nu.

Men det er så ikke det psykologien viser. Den viser derimod at fremtiden bliver stadig mere følelseskold psykopatisk. Lige nu befinder den vestlige verden sig på det narcissistiske stadie, men med stadig flere mennesker med en psykopatisk overbygning, og altså for nuværende på stadiet lige under det psykopatiske stadie.

Der vil indfinde sig allerede med den næste generation.

Kendetegnende psykopatien er jo netop det underliggende mindreværdskompleks, der kompenseres med et overvældende behov for magt, kontrol og dominans. Det er eksempelvis det forhold, der gør elementer hos det amerikanske betjente livsfarligt overreagerende i situationer, der med lethed kunne være klaret med almindelige indfølende pædagogiske forståelse. Men da psykopaten ikke rummer empati, da er sådanne personer ubevidst reagerede angstbetonet, dominerende og typisk voldelig.

Overvågningssamfundet er allerede blevet en dagligdags ting for de fleste mennesker, der uden de store protester accepterer, at der indsamles personlige oplysninger om dem på alle niveauer.

Disse metadata, der omfatter alt fra samtaler, skriftlige kommunikation over nettet, internettrafik i øvrigt, indkøb, økonomi, lægejournaler, lovovertrædelser, bevægelsesmønstre, herunder via mobiltelefonen m.v. kan bruges i mange sammenhænge.

Herunder til at laver dybdegående psykoanalytisk personlighedsprofil, der afslører hele menneskets personlighed. Alle disse mange oplysninger om borgernes adfærd kan helt automatisk analyseres til individuelle personlighedsprofiler i supercomputere, der i dag har en enorm stor kapacitet og hastighed.

Således vil borgernes individuelle psykologiske personlighedsprofiler være i statens besiddelse. Hvorefter staten vil vide mere om din personlighed, end du overhovedet kan forestille dig. Herunder om du udgør en sikkerhedsrisiko.

Er det tilfældet kan informationerne på et tidspunkt, måske allerede, overføres til statens afdeling for automatisk eliminering af uønsket adfærd, der indkodes en mikro-drone, der efterfølgende finder og dræber pågældende [Video].

.

.

Fra stenøkse til dræber-droner

.