Unge synes selv, de lever mere bæredygtigt, end deres forældre…!

Der er kun Jul én gang om året….

.

Man ser ofte begrebet “bæredygtig” anvendt, uden at forstå, hvad begrebet dækker over.

Naturen er selvregulerende bæredygtig, da alt i naturen er sammenspillende i et fuldstændigt økosystem, hvor ingen art er i stand til at udrydde dets eget livsgrundlag (om man ser bort fra arten Homo sapiens).

Bæredygtighed er med andre ord at tilpasse samfundet således, det ikke belaster det globale økosystem.

Danmark ligger helt i front hvad angår nedslidningen af det fælles økosystem. Hvorfor det ikke er nok at tale om CO2-neutral energi. For det ændrer ikke på nedslidningen af det fælles økosystem, at det sker CO2-neutralt.

Således skal forbruget af alt skæres drastisk ned.

.

Politikerne, eksperterne og befolkningen lever i en selvmodsigende fantasiverden.

År 2100 er der minimum 10 mia. stadig mere forbrugende mennesker på den dødende planet….!

. 

Næsten halvdelen af unge mener, at de gør en stor indsats for at leve bæredygtigt.

Helt anderledes ser det ud for deres forældre.

Unge lever mere bæredygtigt end deres forældre. I hvert fald hvis de selv skal sige det, viser en ny undersøgelse foretaget af Arla gennem Epinion.

Frem til valget på søndag fortsætter den 15-årige Greta Thunberg klimakampen

2018: Vi mangler hænder: Danmark er igen løbet tør for murere og malere

Undersøgelsen kigger ikke på, hvor bæredygtigt de adspurgte faktisk lever, men på hvordan de selv vurderer deres valg.

John Thøgersen, der er professor i økonomisk psykologi og ekspert i forbrugeradfærd og miljø på Aarhus Universitet, mener, at vores bæredygtige valg afhænger af, hvor vi er i livet.

– Hvis du for eksempel bor i København og er studerende, har du muligvis mindre brug for en bil, fordi den kollektive trafik er bedre, og tingene er tættere på hinanden.

Men har du børn og er flyttet udenfor byen, kan en bil være nødvendig, forklarer han.

.

Hvad du i barndommen fornemmer – Du i alderdommen ikke glemmer

.

Vi gør, hvad vi kan

Undersøgelsen viser, ifølge John Thøgersen, at danskerne er “godt med”, når det handler om miljø og bæredygtige valg.

Han fortæller videre, at der i Danmark er en generel enighed om, at vi skal gøre noget – det er bare forskelligt, hvad man gør.

Topøkonomer: Mangel på arbejdskraft vil udfordre væksten i 2018

– På miljøområdet har vi, hvad man kan kalde en ‘bidragsetik’. Det betyder, at de problemer, vi har med klima og miljø, ikke er noget, den enkelte kan løse. Men efterhånden er der i det danske samfund kommet en stærk fælles opfattelse af, at vi alle har et ansvar for at bidrage til løsningen.

Men den enkelte kan vurdere, hvad de kan og vil bidrage med, siger han.

.

Hvad du i barndommen fornemmer – Du i alderdommen ikke glemmer

.

De ældre sorterer, de yngre køber økologisk

I undersøgelsen har deltagerne selv vurderet, om de mente, at de gjorde en stor indsats for bæredygtighed.

Det kan dog variere, hvornår man mener, at noget er en ‘stor indsats’.

– Når man bliver ældre, kan det være, at man anser, hvad en stor indsats er, som noget andet, end når man er yngre.

Men det ændrer ikke på, at de unge i undersøgelsen bestemt ikke er bagud. De lukker ikke øjnene for miljøproblemerne, påstår John Thøgersen.

 

Hvis Danmark bliver bedre til at tiltrække udenlandsk arbejdskraft bliver statskassen rigere, og regeringen kan bruge flere penge.

Finansminister vil have mere udenlandsk arbejdskraft

Undersøgelsen viser, at de unge gør bestemte bæredygtige ting, som de ældre gør mindre af – og omvendt.

Unge er mere tilbøjelige til at skære ned på oksekød eller købe økologisk, mens de voksne og ældre oftere affaldssorterer og sparer på el og vand.

– Det kan der være mange forklaringer på. Måske har de yngre mennesker ikke helt så fasttømrede spisevaner – eller måske har de et strammere budget?

Samtidigt har de ældre måske bedre muligheder for at affaldssortere, fordi de bor, hvor der er plads til det. Det handler om livssituationer, afslutter John Thøgersen.

Kilde: dr.dk

.

Der er mange ting der gør, at verden vi kender i dag, meget snart bliver en ganske anden.

Og hvor det der kommer kan vise sig være opløsning og forfald på alle niveauer.

Er du seriøs og tænkende over tingene, så bidrag gerne til tænkningen.

Samfundsdebat om Danmarks fremtid

Det er kun et spørgsmål om tid, før mennesket kommer til at kæmpe for at overleve.

Earth Overshoot Day: Danmark ligger helt i top som miljø-terrorister…!

.