Undersøgelse: USA er så afgjort den største trussel mod menneskeheden

affald

Det er ikke Islamisk Stat, der er en trussel mod menneskeheden. Men USA!

.

.

usa bush

Alvorlig klima-trussel fra USA opdaget

24.09.2015

 

Nye overraskende tal kan udgøre en alvorlig trussel mod verdens klimabestræbelser.

.

.

 

Der er enighed om blandt verdens topledere, at der skal øget fokus på verdens klima. Men landenes indsats, og de beslutninger der træffes fremadrettet, er baseret på de tilgængelige tal om bl.a. forbrug og forurening. Og nu skal klimaforskerne til at rette i deres modeller.

.

affald shelter-rubbishdump2I 2012 smed amerikanerne 289 millioner ton husholdnings-affald ud. Det er mere end dobbelt så meget som de 135 millioner ton, som det amerikanske miljøbeskyttelses-agentur EPA havde beregnet for samme år, skriver LiveScience.

Tallet er endda fire procent højere end det affaldsniveau, som verdensbanken havde forudset, at USA ville producere om 10 år – i 2025.

Opdagelsen er bekymrende for verdens klimamodeller, siger forskerne. Jo mere husholdningsaffald fra verdens befolkninger, jo flere udledte drivhusgasser. Og metan er her en væsentlig faktor: Drivhusgassen, der udledes fra lossepladser, fanger varmen i atmosfæren 25 gange mere effektivt end CO2.

.

Det er velkendt, at amerikanerne forbruger langt flere naturressourcer og lever langt mindre bæredygtigt, end folk fra andre store lande i verden. 

.

overforbrug fedme ubegavet“Et barn er født i USA vil gøre tretten gange så meget økologisk skade i løbet af hans eller hendes levetid, end et barn født i Brasilien,” rapporterer Sierra Club Dave Tilford og tilføjer, at en gennemsnitlig amerikaner vil dræne kloden for lige så mange ressourcer, som 35 indfødte i Indien, og forbruge 53 gange flere varer og tjenesteydelser, end en person fra Kina.

I 2012 udgjorde USA’s befolkning mindre end fem procent af klodens samlede population. Men landets forbrug af verdens papir lå på 33 procent, 25 procent af verdens olie blev forbrugt, 27 procent af aluminium og 19 procent af verdens kobber, skriver Scientific American.

.

Tilford citerer en nøgtern statistik, der viser, hvor ødsle amerikanere har været i at bruge og misbruge naturressourcer. 

For eksempel mellem 1900 og 1989 er den amerikanske befolkning tredoblet, mens deres forbrug af råstoffer er stegt med en faktor på 17. Og det selv om de udgør mindre end 5 procent af verdens befolkning, så bruger USA:

En tredjedel af verdens papir,

en fjerdedel af verdens olie ,

23 procent af kul,

27 procent af aluminium,

og 19 procent af kobber.

Det samme gøre sig gældende per capita (pr. individ) forbrug af energi, metaller, mineraler, skovprodukter, fisk, korn, kød, og endda frisk vand, der er langt overstigende det forbrug folk har, der bor i udviklingslandene.

.

Han tilføjer, at USA rangerer højest i de fleste forbrugsvare kategorier med en betydelig margen, selv blandt industrinationerne…! 

.

Således er det amerikansk forbrug af fossile brændstoffer det dobbelte af den gennemsnitlige borger i Storbritannien og to en halv gange den gennemsnitlige japanske. 

.

Amerikanerne udgør som nævnt mindre end fem procent af verdens befolkning, men skaber halvdelen af klodens affald.

.

biler overforbrug klimaAmerikanernes kærlighed til private biler udgør en stor del af årsagen deres dårlige placering.

National Geographic Society årlige Greendex analyse af de globale forbrugsvaner og finder, at amerikanerne er mindst tilbøjelige af alle mennesker til at bruge offentlig transport – kun syv procent gøre brug af denne transportmulighed til daglig pendling. 

Ligeledes er der kun én ud af tre amerikanere der går eller cykler til deres destinationer, i modsætning til tre fjerdedele af den kinesiske befolkning.

 

 

Men Kina er ved at blive verdens førende inden for det samlede forbrug af visse råvarer (kul, kobber, etc.), hvor USA fortsat er den førende indenfor de fleste andre ressourcer per capita forbrug.

Samlet set fandt National Geographics Greendex, at de amerikanske forbrugere rangerer aller sidste af de 17 adspurgte i forhold til bæredygtig landes adfærd.

Desuden fandt undersøgelsen, at de amerikanske forbrugere er blandt de mindst tilbøjelige til at føle sig skyldige over den indflydelse, de har på miljøet, men de er tæt på toppen af listen i at tro, at individuelle valg kunne gøre en forskel.

Paradoksalt nok er de med det svageste miljømæssige fodaftryk også de, der er mest tilbøjelige til at føle sig både skyldige og mest umyndiggjorte. 

»I hvad der kan være en stor modsætning mellem selvopfattelse og adfærd, viser undersøgelsen også, at forbrugere, der føler ansvarlighed om deres indvirkning – befolkningerne i Kina, Indien og Brasilien – faktisk ledte flokken mod et bæredygtigt forbrugsvalg,” siger National Geographics Terry Garcia , der koordinerer den årlige Greendex undersøgelsen. “Det er på trods af kinesiske og indiske forbrugere også er blandt de, der har mindst tillid til, at individuel handlinger kan hjælpe miljøet.”

.

Læsere kan opdage, hvordan de klarer sig ved at tage et kig på undersøgelserne på National Geographics Greendex hjemmeside.

Men den parentes, at hvis du er en typisk amerikaner: Så vil du ikke kunne lide, hvad du finder ud af om dig selv.

 

KONTAKT: Sierra Club er “bæredygtigt forbrug,”

www.sierraclub.org/sustainable_consumption, National Geographic Societys Greendex, www.nationalgeographic.com/greendex

.

Det er ikke Islamisk Stat, der er en trussel mod menneskeheden. Men USA!

.

You may also like...