Undersøgelse udpeger Djursland som godt område for ulve

Ulv (Canis lupus)

Ulven er bare en stor hund, der selv finder sin føde.

Men modsat den store hunde, angriber den ikke mennesker.

Og modsat mennesket, udrydder den heller ikke naturen omkring sig.

Derimod skaber ulvene naturlighed omkring sig.

Ulven er som hunde er flest…. Det handler om adfærd!

.

.

Det er sandsynligvis kun et spørgsmål om tid, før der vil være ulve på Djursland, forudser ulveekspert.

Store sammenhængende skovområder, hede, få mennesker – og masser af føde. Og sådanne områder findes der flere af på Djursland. Hvor han nævner Skramsø Plantage nord for Ebeltoft (Video), Løvenholm Skov ved Auning (Video) samt hederne og skovene i den nordøstlige del af Djursland omkring Gjerrild (Video).

Disse områder er ideelle områder for ulve, der naturligt vil søge mod disse områder.

.

Ulv med unger fik dansk jæger til at se spøgelser

.

»Djursland vil formentlig være et eldorado for ulve. Jeg tror, at der vil være rigeligt med føde til en ulvefamilie i hvert fald på Norddjursland, der har en meget stor bestand af hjortevildt,« fortæller seniorforsker Peter Sunde, der holder til på Kalø Gods ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Han er ekspert i ulve og har sammen med kollegaen Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum netop udgivet en rapport om ulve i Danmark. I rapporten nævnes Djursland specifikt som et af fire områder i Danmark, alle i Jylland, der er mest attraktive for ulve.

I den pågældende rapport præsenteres og analyseres alle kendte sikre forekomster af ulve i Danmark 2012-17. Fra DNA-profiler er der identificeres syv forskellige individer 5 hanner, 1 hun, 1 med ukendt køn.

»Hvis ulvene overlever som forventet, vil vi i år have en halv snes unge ulve, der vil cirkulere rundt i Jylland. Det vil være mærkeligt, hvis ingen af dem vil komme på Djursland. Ulve er tilpasningsdygtige og søger de mest attraktive områder med skov, føde og færrest muligt mennesker,« siger Peter Sunde.

At der er så mange ulve i Jylland, er en helt ny situation, der skyldes, at det såkaldte “Ulfborgpar” har fået et kuld unger. Bortset fra dette kuld ved forskerne kun med sikkerhed, at der har været syv forskellige ulve i Danmark fra 2012 til i dag.

.

“Gribbene” truer Danmarks første ulvefamilie med død og udslettelse

.

En ulv er set for fire dage siden ved Mejlgaard Slot i det nordlige Djursland.

Ifølge ulvekenderen Jesper Schyttes oplysninger til facebookgruppen Projekt Dansk Ulv blev ulven set på 20 meters afstand af et ægtepar, da de kom kørende i bil kl. 9 om formiddagen.

Observationen bestyrkes af, at en hundelufter nytårsaftensdag fandt poteaftryk, der meget vel kan være ulvespor, på stranden ved Fjellerup, blot et par kilometer fra slottet.

Det nordlige Djursland har i øvrigt flere gange i de seneste år leveret meldinger om ulv.

.

Chok: Ulv fanger også deres naturlige bytte så som dådyr ved Tranum.

.

Der er føde nok til ulvene.

De unge ulve er primært Ulfborg-parrets unger, der efterhånden har vokset sig store og vil gå på udkig efter en mage. Mindst seks og formentlig alle Ulfborgparrets otte registrerede unger har overlevet. Derudover ved forskerne, at der ved udgangen af 2017 opholdt sig mindst én anden hanulv i Jylland, og man forventer, at der vil indvandre en eller to ulve om året fra Tyskland.

De syv kendte danske ulve er alle indvandret fra Tyskland, og ingen af dem har forladt Jylland igen.

.

.

»Ulfborgparrets unger vil lede efter andre mager, men hvis de ikke finder det, vil de avle med hinanden. Det var det, der skete i Sverige og Norge for 30 år siden, hvor der kom to ulve fra Rusland og parrede sig. Deres afkom havde kun hinanden at parre sig med, og derfor er den skandinaviske ulvebestand så indavlet i dag. Moderat indavl gør ikke så meget, men hvis det sker gennem flere generationer, går det udover ulvenes livskraft, og jo mere indavl, jo færre hvalpe får de,« fortæller Peter Sunde.

Ulfborgparret og dets unger har fundet al deres føde på et område på under 100 kvadratkilometer, altså mindre end 10 x 10 kilometer. Denne viden bekræfter ulveforskerens antagelse om, at der vil være føde nok på Djursland, ikke blot til en enkelt ulv, men til en hel familie.

.

.

Den ottende ulv

Hvis en eller flere ulve slår sig ned på Djursland, vil det ikke være første gang. Som det fremgår af den nye ulverapport, har der med sikkerhed været en ulv på Djursland i 2014. Her er der fundet to ekskrementer i henholdsvis marts og august 2014, der er dna-testet og stammer fra en ulv. Ekskrementerne var for nedbrudte til, at man har kunnet fastslå identiteten på ulvene, men forskerne formoder, at de er fra den samme ulv.

Af samme grund kan man ikke med sikkerhed sige, at ulven på Djursland ikke er den samme ulv som en af de syv andre ulve, der har været i Jylland. Forskerne bag den nye ulverapport finder det dog usandsynligt og omtaler derfor ulven på Djursland som den ottende ulv.

Man har desuden nogle mere usikre observationer fra efteråret 2013, der sammen med de sikre prøver tyder på, at en ulv har opholdt sig på Djursland i længere tid.

»Der kan godt have været en ulv i området i et års tid,« siger Peter Sunde.

De to sikre observationer på en ulv, der blev fundet med fem måneders mellemrum, blev begge fundet på Norddjursland cirka 20 kilometer fra hinanden.

Altså i det område, der ifølge ulveeksperten er det rene eldorado for ulve.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: facebook.com

.

.

ULVE (CANIS LUPUS) I DANMARK 2012-2017

Oversigt og analyse af tilgængelig bestands-information

.

I denne rapport præsenteres og analyseres alle kendte sikre forekomster af ulve i Danmark 2012-17. Fra DNA-profiler kunne identificeres syv forskellige individer (5 hanner, 1 hun, 1 med ukendt køn).

Seks af disse kunne spores tilbage til deres fødested 450-850 km fra de danske fundsteder, og fem var registreret i Schleswig-Holstein 0,5-13 måneder før de blev observeret i Danmark. Det kan endvidere fastslås, at yderligere mindst ét individ, hvorfra der ikke foreligger DNA-profil, opholdt sig Danmark 2013-14.

Det samlede antal individer indvandret fra Tyskland 2012-17 kan dermed fastslås til minimum 8, eller 1,3 per år.

Ved udgangen af 2017 var de tre senest indvandrede individer (et par indvandret i 2016 og en enlig han indvandret i november 2017) fortsat i live, mens alle øvrige ikke siden har kunnet spores.

Ulveparret, som etablerede sig i plantagerne øst for Ulfborg (Ulfborgparret) i efteråret 2016, blev i juni 2017 observeret med otte hvalpe, hvoraf mindst seks og muligvis alle var i live i december 2017.

.

.

At dømme ud fra den rumlige fordeling af sikre og næsten sikre ulveobservationer havde Ulfborgkoblets leveområde en udstrækning på 78 km2 (100 % minimum konveks-polygon).

To enlige hanner, som på skift havde fast tilhold i det centrale Jylland i 2013-14 og 2015-16, havde at dømme ud fra DNA-profilfund leveområder på mindst 47 og 13 km udstrækning, dækkende et areal på henholdsvis 353 og 33 km2. Samtidige ulvefund, som formodes at stamme fra de to individer, indikerer dog, at begge individer afpatruljerede et areal på mindst 500 km2.

Forekomsthyppigheden af ulv på UTM-kvadrat-niveau (10 x 10 km) kunne med en høj statistisk forklaringsgrad beskrives som en positiv funktion af kvadraternes dækningsgrad af skov og hede, samt bestanden af krondyr.

De kvadrater, som ifølge modellen er de mest oplagte områder for ulverevirer i fremtiden, befinder sig i Vest- og Midtjylland, Nordjylland, Thy samt på Djursland.

Etableringen af det første ulvepar og dets høje ynglesucces, giver grundlag til at forudsige, at der fra og med 2018 vil ske en yderligere stigning i antal par og kobler.

Den største ubekendte faktor for hvor hurtigt denne bestandsvækst vil foregå, er ulves overlevelsesrater, som på grundlag af foreliggende data, synes at være lavere end hvad man skulle forvente for en bestand, som ikke er genstand for forfølgelse.

Kilde: dce2.au.dk

.

Formand for Landbrug & Fødevarer ser helst ulven udryddet

.

You may also like...