Undersøgelse: Politikerne medvirker selv til samfundsopløsningen

.

Ny forskning afslører politikerne:

De ignorerer fakta, der ikke trækker i deres retning.

.

Undersøgelsen er påvisende, at demokratiet er selvdestruktiv derved, at det tillader flertallet, der ved mindst, at vælge politiker, der ikke er klogere.

.

Undersøgelsen viser, at politikere ikke ændrer holdninger, selv om de tungtvejende modsatte synspunkter hober sig op.

Derimod står de bare endnu mere fast på deres påståelige synspunkter.

Det viser ny forskning fra Aarhus Universitet, der har undersøgt knap 1.000 kommunalpolitikere

Kan politikere blive klogere? Og vil eventuel ny viden, der strider mod deres opfattelse, få dem til at ændre holdning?

Disse spørgsmål har en forskergruppe i Aarhus forsøgt at svare på ved at undersøge knap 1.000 danske kommunalpolitikers reaktioner.

Resultaterne af deres undersøgelse er ret klare:

Politikerne ser bort fra fakta, der strider imod deres holdninger. Også selv om mængden af fakta bliver større.

»Man skulle tro, at en beslutningstager, der skal tage ansvar for både borger og samfund, ville være tilbøjelig til at korrigere sine holdninger, når man udvider mængden af information, der klart peger i én retning.

Men der sker faktisk det stik modsatte.

De bliver mindre tilbøjelige til at fortolke informationerne korrekt, når der kommer mere af den – og det er i strid med, hvad vi forventede,« siger Martin Bækgaard, der er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Han står sammen med en gruppe kolleger bag undersøgelsen, der er blevet udgivet ved British Journal of Political Science.

Resultaterne spiller ind i tidens debat om det postfaktuelle samfund, hvor følelser og manipuleringer eller fortielse af fakta, er blevet det mest kendetegnende politikkerne.

En debatten, der særligt er sat på spidsen i USA, hvor Donald Trump ser bort fra klimaforskeres anbefalinger og siden sin indtrædelse har lagt grund til begrebet ’alternative fakta’.

Præcis den samme virkelighedsfornægtende enfoldighed er i dag kendetegnende de danske politiker bredt, og ikke mindst de borgerlige partier, der er storforbrugere af ’alternative fakta’.

Martin Bækgaard anerkender, at politik i høj grad handler om holdninger. Alligevel mener han, at der fra politisk hånd er grund til i nogle tilfælde også at lade sig lede af fakta.

»Det nytter eksempelvis ikke at lave en folkeskole uden viden om undervisning, klimapolitik uden viden om klimaet eller miljøpolitik, uden at vide noget om miljøet. Når vi skal vælge mellem forskellige alternativer, har holdninger en plads. Men det nytter ikke noget, at den temmelig sikre viden, vi har, slet ikke har en plads i diskussionen.«

Her kunne Martin Bækgaard med rette som eksempel henvise til landets til dato hidtil mest virkelighedsfornægtende miljøminister, Espen Lunde Larsen.

Der bestemt ikke er enestående på den borgerlige fløj.

.

Politisk enfoldighed undergraver samfundet.

.

De knap 1.000 lokalpolitikere blev i undersøgelsen bedt om at vurdere forskellige politiske forslag, efter at være blevet præsenteret for informationer om folkeskoler, hospitaler, vedligeholdelse af veje og genoptræning.

Selv om dokumentationen pegede i én klar retning, fastholdt politikerne deres positioner.

 

»Deres svar var meget afhængige af, hvilken partipolitisk holdning, de havde i udgangspunktet. Dem, der i forvejen var tilhængere af udlicitering og privatisering, mente, at de private var bedst, uanset om det var tilfældet ud fra informationerne eller ej, og også selv om de fik flere informationer,« siger Martin Bækgaard.

Undersøgelsen viser desuden, at det gælder politikere fra både venstre- og højrefløjen.

Men det er ikke kun et problem blandt politikere.

Forskergruppen har foretaget samme undersøgelse blandt almindelige vælgere, og her er de nået frem til samme resultat.

Hvilket blot underbygger, at demokratiet som konsekvens bliver samfundsnedbrydende, da det netop tillader flertallet af vælgere, der er uvidende om ret meget andet, end deres egne behov, og derfor stemmer på folk, der påviseligt ikke er klogere.

Den almindelige dansker i dagens Danmark læser overvejende overskrifter og gætter sig til indholdet. Til gengæld svømmer samtlige TV-kanaler over med barnlige udsendelser målrettet de infantile voksne.

På samme måde er politikerne også ’bare mennesker’, der agerer ligeså kortsigtet, egoistisk og overfladisk, som vælgerne flest.

Hertil siger Martin Bækgaard, at der burde være forskel på de to grupper:

»Der, hvor vi alligevel kunne forvente en forskel, er, at politikerne er trænede i at blive præsenteret for store mængder information og viden – eksempelvis af deres embedsmænd.

De sidder samtidig i en position, hvor man kunne forvente, at de i større omfang kunne bryde den sociale arv, og se sig fri af deres holdninger.

Det er som hovedregel bare ikke tilfældet.

.

Umodne Politiker

.

.

Borgmesterens vilde bryllup

.

Den radikale Anna Mee Allerslev gav den hele armen på skatteydernes regning. Hun er desværre typisk for alt for mange meget unge politikere.

Den radikale beskæftigelsesborgmester i København, Anna Mee Allerslev, går virkelig, virkelig meget op i, hvordan kagegaflerne skal ligge, og gavebordet stå (lidt på skrå, med dug, under et vindue), når hun inviterer til fest.

Samfulde 84 spørgsmål sendte hun til sine embedsmænd i forbindelse med planlægningen af sit bryllup i august for 300 gæster, som hun fandt det for godt at afholde i rådhusets store hal. Det koster normalt almindeligt dødelige 65.000 kr., men borgmesteren satsede i første omgang på at kunne gøre det kvit og frit, ligesom hun for år tilbage, ved sin 30-års fødselsdag, afholdt en reception på skatteydernes regning.

.

.

Anna Mee Allerslev er hverken den første eller sidste politiker, der har svært ved at holde privatsfæren ude af sit professionelle virke, men her er det foregået særligt naivt.

Det er en imponerende mangel på almindelig dømmekraft og fingerspidsfornemmelse, hun har demonstreret. Det ligner til forveksling en go’ gammeldags omgang magtfuldkommenhed, som typisk kommer af, at man har vænnet sig til en bestemt, nonchalant omgang med skatteydernes penge, fordi man aldrig har skullet tjene dem selv.

Når man tillige arbejder for et bestemt menneskesyn – og ikke bare drives af almindelige politiske synspunkter som de fleste andre – kan man tydeligvis komme til at miste jordforbindelsen.

Anna Mee Allerslev blev valgt ind i Borgerrepræsentationen som 25-årig og har været borgmester siden 2011.

Hun har stort set ikke beskæftiget sig med andet end politik i sit endnu unge liv. Hun er dermed tidstypisk for de alt for mange meget unge politikere, der bemægtiger sig politiske poster, hvorfra de kan øve stor indflydelse på almindelige menneskers liv og hverdag, selv om de aldrig selv har skullet klare sig uden for den politiske bobles skattefinansierede tag selv-bord.

Hvor usundt det er, og hvor let man mister forbindelsen til den virkelige virkelighed, er den aktuelle sag et sørgeligt eksempel på.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: information.dk

.

Charlie Veron er verdens førende koralrevsforsker.

.

Han er 72 år og har tre universitetsgrader, men han er først og fremmest – fortæller han – en kæmpe naturelsker, der har spenderet over 7.000 timer under vandet, siden han begyndte af dykke som 18-årig i midten af 1960’erne.

En fjerdedel af klodens koralrev er kortlagt og beskrevet af Charlie Veron, som også er forfatter til over 100 videnskabelige udgivelser, blandt andet Corals of the World, der i folkemunde kaldes for The Coral Bible.

Charlie Veron har i årevis advaret imod ødelæggelserne af klodens koralrev som følge af klimaforandringerne.

I dag kan han med bitterhed konstatere, at han ikke blot fik ret i sine dystre forudsigelser, det er gået meget værre.

Voksne kan også blive bange: Politikerne den største trussel mod menneskeheden

.