Ulvetid – i overført betydning betyder ordet: ufredstid

.

Ulvetid

.

Ulvetid – i overført betydning betyder ordet: ufredstid; Uroligheder, usikkerhed, brutale og hårde tider.

.

Jeg tror, vi kan roligt sige dette gælder for ulven i Norge. Her er den evige Ulvetid.

Også for de andre store rovdyr for den sags skyld…

I alle de sidste år er der blevet givet skydetilladelser på ulve. Jeg tabte overblikket over antallet. Selv nu, hvor fårene sendes til slagteriet, gives der skydetilladelser.

Men det stopper ikke her. Det er ved at blive værre for ulvene.

Gray Wolf (Canis lupus)

Hele 26 ulve placeret uden for rovdyrzonen har Klima og Miljøministeriet besluttet skal miste livet.

Jagten er allerede begyndt i dag 1. oktober.

Noget af et Klima-og miljøministerium, vi har….!

95% af alle ulve på det norske landareal kan således blive skudt.

Det viser endnu en gang, at de norske myndigheder hellere vil elge og får, fremfor bevarelsen af en kritisk truet og beskyttet dyreart.

Det siger også lidt om, hvor meget magt landmændenes organisationer og jægere har i Norge.

 

Ledelsen er en vits.

Systemet selv, hvor Rovvildtnævnene bestemmer kvoterne, er latterligt.

Disse Rovvildtnævn er fyldt op med fåreavlere, jægere og jordejere. Det siger sig selv, at vi ikke kan få en videnbaseret Vildtforvaltning, når det er dem, der sætter fundamentet for ledelsen.

Endnu værre er det, at vi både har et Miljødirektorat og et Klima- og miljøministerium, der ikke gør andet end at tækkes disse nævn og de forskellige interesseorganisationer.

Det er kvalmende at bevidne. Det er også pinligt at se, hvordan de norske myndigheder behandler de fredede dyrearter.

.

Høyre politiker, Laila Davidsen, vil udrydde ulven i Norge

.

I en mail til Miljødirektoratet efterlyste jeg etikken og moralen i forvaltningen.

Jeg har endnu ikke fået noget svar.

Ja, for hvor er etikken og moralen i denne forvaltning?

Selv mener jeg det er etisk forkastelig at 30.000 får bliver målt op i forhold til ræv og mink.

Til sammenligning bliver 1600 får taget af ulve ifølge erstatningskravet til fårebønderne. Det totale tab for fårebønderne er over 100.000 får.

Jeg vil helst ikke sætte rovdyrene op i mod hinanden, men siden det er ulven det går hårdest udover, så må det næsten nævnes at de andre rovdyr tager flere får, end ulven gør.

Klima-og miljøminister Ola Elvestuen

Stortinget har sat det latterlig lave bestandsmålet på 4-6 årlige ulvekuld i Norge og grænserevir, hvoraf mindst tre kuld skal være helnorske.

Der har i de sidste år været flere ungekuld end det. Jeg har frisk i erindring ulvejagten som pågik i vinter, hvor to ulveflokke blev tilintetgjort. Jeg husker at Alfa-dyrene, som beskytter flokken blev taget af dage og at hvalpene var tilbage.

Hvalpene var under et år, de blev selvsagt også skudt. Hundredvis af jægere drev nat og dag på med intens jagt på disse dyr. Tænk på, at disse dyr ikke en gang udgjorde nogen trussel mod de græssende (beite) dyr.

Det handlede om grundejere og jægernes interesser når det gjaldt elgen.

 

Penge og grådighed.

Jeg erkender, jeg bliver rasende når jeg tænker på Miljødirektoratet i sin nylige redegørelse sagde god for, at det kunne skydes ulveflokke indenfor zonen i år, fordi det var sandsynligt, at de bare ville danne nye revir.

Ja, hvor er etikken og moralen?

Et dyreliv er sandelig ikke meget værd i Miljødirektoratet. Respekten for at ulveflokke er familiegrupper med tætte sociale bånd er ikke mere tilstede.

Det er bare at skyde disse flokke sønder og sammen og lade nye komme til.

Sådan kan vi jo bare blive ved med denne blodig runddans.

Nei, dyreliv er sandelig ikke meget værd i Norge, hvis man ikke kan tjene penge på dem.

Det hele bliver kun trist, når Miljøagenturet selv siger, at der kan være en risiko for arternes overlevelse på lang sigt, hvis man tager så mange ulve.

Ikke desto mindre giver de på en måde grønt lys for det sker.

Kør på, så får vi se hvordan det går.

Som sagt, hele forvaltningen er en vits. Den er en skam for vores land.

.

.

Ja, det kommer til at være ulvetider i lang tid fremover.

Ulven vil komme til at kæmpe hårdt for sin overlevelse i den norsk fauna.

Sådan går det når fårebønder og jægere har sine trofaste forbundsfæller både i lokalforvaltningen og landspolitikken. De er blevet vant med at få fuld politisk støtte.

Hvem taler egentlig rovdyrenes sag i Norge af de politiske partier?

Vi hører dem knapt.

Norge kan i det mindste holde op med at se på sig selv som et land, der har et tæt forhold til naturen og som en miljønation.

Vi er et land med masser af plads og lille befolkning, men vi har ikke plads til 70 ulve.

Til sammenligning er Italien et meget stort land, men der er en betydelig forskel. Italien har en befolkning på 60.000.000 indbyggere, vi har fem. og hvor mange ulve har Italien?

600-700 ulve….

Jo da, der findes ulvehadende folk også der. Krybskytteri er et problem, men de har ikke licensjagt med Statens velsignelse.

I Italien er ulven nemlig en beskyttet art, i modsætning til i Norge.

Det er ikke rimeligt at landmanden stillestående skal stå på sidelinien, og vente på at hans fåreflok, én efter én bliver slagter af dette fantastiske rovdyr, som ulven vitterlig er.

Her på bjerget får jægerne “license to kill” på en fredet dyreart.

Alt handler om får og elge i Norge og forestillingen om, at vi mennesker har førsteret til naturen.

Vores regering læser loven om mangfoldighed, som Djævelen læser Bibelen.

Beskydningen af ulven bør ikke være skadelig for artens overlevelse, det står både i loven om naturlig mangfoldighed og i Bern-konventionen.

Hvordan kan det så være, at denne forvaltning, som vi er vidne til på dette tidspunkt, ikke skader artens overlevelse?!?

Der skrives hele tiden historie. Hvem ville have troet, der ville komme 1800-tallet stater igen?

Og det i en tid, hvor udryddelse og tab af naturlig mangfoldighed er et alvorligt globalt problem.

 Det er ikke andet end skammelig, etisk forkastelig og uvidenhed af de norske myndigheder.

Jeg har ikke tænkt mig at give min stemme til nogle af de partier, der er ansvarlig for dette.

Jeg har tænkt mig at kæmpe som en ulv i disse ulvetider og mod det, der virker som en hovedløs miljøpolitik.

Kilde: gronnskalle.blogspot.com

.

Laila Davidsen sier til Dagbladet, at hun mener at vi ikke trenger rovdyr i Norge…!

Norge: Konservativ politiker vil alle rovdyr udryddes – De giver ingen værdi-skabelse..!

.