Ulvens overlevelse i Danmark står og falder med naturforståelsen

.

Ved du, hvorfor vi ikke bare kan få jagttid på ulve i Danmark eller på bramgæs, der optræder i titusindvis?

Hvordan kan Danmark få mere indflydelse på naturdirektiverne og EU’s landbrugspolitik?

.

Bliv klogere, når et skarpt panel den 12. april debatterer EU’s indflydelse på jagten i Danmark.

Selv om EU-systemet kan synes langt væk, mærker vi tydeligt den bureaukratiske knytnæve i maven, når vi bliver bremset af Habitatdirektivet i forhold til forvaltning af ulve eller bliver stoppet af Fuglebeskyttelsesdirektivet i bestræbelserne på at få jagttid på bramgæs.

Er det rimeligt, at EU-bureaukrati spænder ben for simple politiske tiltag, der kan gavne naturen og vildtforvaltningen i Danmark?

Få mere viden

I dagligdagen slynger vi om os med begreber som fuglebeskyttelsesdirektiv, habitatdirektiv, landbrugspolitik, kommissionsforslag og CAP-reform, men hvad dækker disse begreber i virkeligheden over, og endnu vigtigere; hvordan kan vi fra dansk side få indflydelse på dem?

På den baggrund har Danmarks Jægerforbund taget initiativ til en EU-debataften for at tilvejebringe de danske jægere mere viden om, hvordan EU-politik bliver til, når så mange forskellige lande skal blive enige om en fælles kurs.

Helt konkret skal vi høre, hvordan habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet samt EU’s landbrugspolitik på den ene side påvirker dansk jagt, og hvordan vi jægere på den anden side kan påvirke direktiverne og landbrugspolitikken i den retning, som vi ønsker det.

Kilde: jaegerforbundet.dk

.

.

Jægerne vil en natur, som de vil den skal være.

Og ikke en natur, som naturen er…!

.

Man skulle jo ellers mene, at mennesker, der færdes så meget i naturen som jægerne, så også forstod hvorledes naturen er et sammenhængende system.

Der på ingen måde er lagt an på, hvorledes vi kunne ønske os den skal være.

Denne forståelse har jægerne tilsyneladende slet ikke. Lige så lidt som folk flest er helt uvidende om, at de selv er en art, som alle andre arter, og derfor er underlagt naturens love, og dermed de begrænsende bæredygtige faktorer for tilladelig adfærd.

Vi kan derfor ikke bare gøre som det behager os bedst.

Konsekvenserne af denne uvidenhed om naturens love er til at få øje på i form af naturødelæggelser over alt i verden, en artsegoisme af dimensioner, hvor vi selv opformeres ubegrænset, som var vi noget særligt ophøjet alle naturens love.

Her er ulven blevet repræsenterende den manglende naturforståelse, ikke kun hos jægerne, med også i forsamlinger af psykisk syge i Dansk Folkeparti og lignende partier, der uden saglige argumenter overhovedet, bare vil have den udryddet.

.

.

Den manglende forståelsen for ulvens betydning i naturen, er i lige linje repræsenterende den manglende forståelse for naturen i samfundet som helhed.

Ulven er truet af samme grund. Som én art af en meget lang række andre arter, der også er udryddelsestruet.

Og det set i lyset af mere end halvdelen af klodes arter er blevet udryddet på under 100 år.

Jægernes påfaldende manglende indsigt og forståelse for den natur de færdes i, er på den måde en direkte trussel mod naturens arter.

For jægerne vil kun en natur, som de vil den skal være.

Hvorved de er vildledende enhver forståelse af naturen, og det i en artsegoistisk retning.

Naturen har da heller ikke brug for jægerne overhovedet.

.

.

Som en overvejende planteædende art, har jægerne hverken tænderne eller rovdyrets medfødte evne til at regulere byttedyrene til helhedens bedste.

Ulven på sin side er netop repræsenterende rovdyrene, der alle som en har de nødvendige medfødte færdigheder.

Det er disse naturlige jægere, naturen har brug.

Jagt er med andre ord i dag blot en uforstandig hobby, der bruger naturens arter som skydeskive.

Det betyder ikke jagt skal forbydes.

Men at kravene skal strammes meget op, så kun de mest naturforstandige kan opnå retten til at jage med bue og pil.

Som stiller store krav til jægerens jagtfærdigheder, og som konsekvens nu overvejende får det svageste bytte.

.

.

På den måde er det helt afgørende, at der tænkes i helheder, og det uden hensyn til særinteresser af nogen art.

Naturens orden er jo netop, at helheden altid kommer før individet.

Hvorfor, om vi kan lide det eller ej, så er der ingen vej uden om….. Vi skal nu udvikle samfundet baglæns tilbage til hvor mennesket levede i balance med naturens orden.

For naturens evolutionære- og psykologiske love er ikke til forhandling, skal man hele tiden huske på.

Det er alt sammen kerneforståelsen i den politik, som DN´s nye formand, Maria Reumert Gjerding, agter at følge fremover.

For der kun denne ene vej tilbage at gå.

.

Maria Reumert Gjerding ny og umådelig kompetent formand i DN