Ulvens jagtstrategi bliver beskrevet her med videoer.

Stærke ulv i Hviderusland

.

Det er under en jagt, hvor samarbejdet mellem ulvene i et kobbel er mest synligt.

.

Et ulvekobbel kan spore en flok af elge, caribou eller andet stort bytte i dage før, de sætter sig i bevægelse. I løbet af den tid er de i princippet allerede på jagt, de vurderer flokkene og leder efter et dyr, der viser tegn på svaghed, og det er kun begyndelsen.

Ulvene må også medregne andre faktor, der vil påvirke jagten; vejr og om terrænet er til fordele for ulvene eller deres bytte.

.

.

For eksempel favoriserer et åbent terræn almindelig hovdyr, der, hvis de er voksne og sunde, kan løbe fra den hurtigste ulv. På den anden side favoriserer mængden af sne eller is ulvene, hvis brede runde poter har udviklet sig til at fungere som snesko, der bærer dem ubesværet over overfladen.

En erfaren ulv er klar over, at dyrenes hove bryder gennem sneskorpen og trænge dybt ned i sneen.

.

.

Ulvene har lært sig at bruge disse betingelser til deres fordel.

Den senere ulvbiolog, Dr. Gordon Heber, taler om et bestemt ulvekobbel i Alaska, hvor han har observeret ulvene følge en flok karibouer over et område pakket med dyb sne.

Ulvene ved, at deres blotte tilstedeværelse, når de følger tæt bagefter, i sidste ende vil panikke den bageste karibou, der så forlader det nedtrampede snespor, og forsøger at løbe i sikkerhed i midten af ​​flokken, hvilket for ulvene er en grundlæggende sne-strategi.

Når det sker, taber karibuen fart i den dybe sne, og ulvene er hurtigt fremme.

I varmt vejr ændrer de samme ulve taktik og presser karibuerne ud i et tørt flodleje, hvor mange af hovdyrene snuble på de runde sten.

.

.

Et ulvekobbel overvejer derfor mange forskellige faktorer, når de vælger deres bytte, og alt efter hvordan omstændighederne ændrer sig under jagten, tages løbende bestik af, hvordan byttes flugt også ændre sig.

I starten kan de forfølge en kalv, men hvis en stor sund tyr snubler uventet, vil de alle gå efter det større måltid. Omvendt, hvis for mange faktorer synes at favorisere byttet, kan de vælge helt at indstille jagten til bedre chancer byder sig til.

Nogle gange er det bedre at forblive lidt sulten, indtil oddsene bliver bedre, end at bruge værdifuld energi på en frugtesløs jagt.

.

.

Andre observatører af ulve har rapporteret, at det ofte er færre end halvdelen af ​​ulvene der under jagten er involveret i de fysisk angreb på byttet.

De yngste ulve gør ofte ikke andet end at observere og lære fra sidelinjen.

Hver af de andre ulve i koblet bidrager i overensstemmelse med dens særlige erfaring og evne. Hurtige, let byggede hunner tager ofte taktiske roller, og løber frem og tilbage foran bytte, hvilket skaber forvirring og forhindrer flugt.

Langsommere, men mere kraftfulde han-ulve, er i stand til at tage et stort dyr mere aggressivt og hurtigt vælte det til jorden.

.

.

Nogle af ulvens dårlige ry stammer fra de tilsyneladende “mobbe-scener”, der følger, når byttet begynder at komme ud af balance.

Ulvene er ikke ruste til at dræbe deres ofre hurtigt; bytte dør normalt af stød, muskelskader eller blodtab. Hvis den kan, vil en af ​​de stærkeste ulve bide sig fast ved næsen og holde fast og på den måde hjælpe med til at skabe en hurtigere aflivning, men nedlæggelsen af byttet kan stadig tage mange minutter, før det falder.

Udstyret kun med fødder til løb og kæber til at bide, gør ulvene deres bedste imødegå deres begrænsninger.

En ulvekobbels skarphed og tilsyneladende brutalitet er i virkelighed en defensiv foranstaltning. Det er ikke sjældent, at en ulv bliver alvorligt skadet af sparkende hove eller af svingende gevirer. Et velplaceret spark vil kunne knuse en ulvs kæbe, hvilket gør det umuligt for den at brødføde sig selv.

Det er meget sikrere at chikanere byttet og køre det træt, før de bevæger sig tæt på. Så det er langt fra at være mobning eller “kattens leg med musen”, men derimod en jagt og et mesterligt koordineret gruppearbejde, der fortjener vores beundring.

.

.

Selv om alfahannen normalt danner tyngden i ​​jagten, ville det være en overdrivelse at sige, at han leder det. Alfa-lederen kan vælge det dyr, der skal forfølges, eller han kan vælge at afbryde jagten, hvis den går dårligt.

Men han udsteder ikke ordrer til sine underordnede som en general på slagmarken.

Ulvene synes bare at vide, hvad de skal gøre, og de gør det i sammenspil med hinanden, og danner derved en helhed.

.

.

De unge ulve ser adfærd hos de voksne, og ser hvordan spillet bliver spillet.

De er vidner til, hvordan de voksne ændrer deres strategi efter forhold og type af bytte. De lærer, hvordan jægerne håndterer hver anden situation: hvad skal man gøre, når byttet angribes i åbent land, eller hopper i en flod eller vender sig for at forsvare sig selv.

Når de unge ulve endelig tilslutter sig jagen, efterligner de de mere erfarne ulve og fuldender derved deres færdigheder i jagten og nedlæggelsen af byttet.

Når de så er blevet voksen ulve, er de blevet en del af en velfungerende kobbel. Så selvom de kunne kommunikere verbalt med hinanden under jagten, ville det være unødvendigt.

De ved præcis hvad de kan forvente af de andre og hvad der forventes af dem.

.

Kilde: livingwithwolves.org

.

Elge Isle Royale National Park

Ny undersøgelse viser ulven har indvirkning på elg-tyrenes evolution

.