Ulvene giver jægerne et seriøst forklaringsproblem

Klelund plantage, hvor ulven er ynglende trods indhegning.

 

Kent Olsen er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, leder af den danske ulveovervågning og medforfatter til artiklen. Han vil ikke udelukke, at der bliver brugt gift, som det sker i et vist omfang i den ulovlige efterstræbelse af rovfugle i Danmark.

 

2019 Ulveafføring ses hist og pist.

»Vi har ikke dokumentation for, at ulve aflives på andre måder end ved illegal skydning. Men vi ved fra andre europæiske lande med ulvebestande, at blandt andet anvendelse af gift forekommer, og at hvalpe fjernes fra ulvegrave,« siger Kent Olsen. Han er bekymret over, hvad der kan være sket med det sidste ulvepar i Stråsø, som er forsvundet, i hvert fald fra vildtkameraernes optagelser.

 

WWF-Norge: Det er simpelthen en naturtragedie

 

Hvad angår ulvegrav og ulvehvalpe, så var der sidste forår store forventninger til det tredje kuld danske ulve, som man regnede med ville blive født i Stråsø i starten af sommeren af en hunulv, der var søster til den nedskudte ulv i 2018 og eneste overlevende fra sit eget kuld, inklusive forældrene.

Naturstyrelsens fredning i ulvenes yngleperiode tillader færdsel på kryds og tværs i zonen.

Store dele af Stråsø plantage blev spærret af for offentligheden, så ulveparret kunne få fred og ro. Men sommeren gik, uden at der blev opsnappet hverken dna eller billeder af hvalpene. Og nu regnes det for højst sandsynligt, at »reproduktionen er slået fejl«, som forskerne udtrykker det.

Det kan betyde, at ulvene er dødfødte, at de senere er døde af hvalpesyge, at deres mor har forsøgt at flytte dem til en ny grav, og at de er døde under flytningen, at de er druknet i en oversvømmet grav eller døde af anden naturlig grund.

Det er også en mulighed, at et menneske har fjernet hvalpene fra graven og slået dem ihjel. Også her er der ingen rygende pistol, men når alle andre muligheder er vendt og drejet, peger flasken igen på menneskelig indgriben.

Vildforvaltningens ulveplan udkommet, det politiske hykleri skal nu stå sin prøve.

 

De farligste ulve og største trussel… er alle Folkevalgte

»Jeg har selv besigtiget graven, hvor vi antager, at hvalpene var blevet født. Alt var intakt, og der var friske spor af ulveaktivitet. Der var hverken tegn på oversvømmelse, lynnedslag, væltede træer eller andet, der kunne have taget livet af hvalpene. Der lå heller ikke rester af døde hvalpe,« fortæller Kent Olsen. Han har en kraftig formodning om, at ulvehvalpene blev født, da et af vildtkameraerne i sommer tog et billede af hunulven, hvor han ud fra dyrets kropsholdning vurderede, at hun havde født og var diegivende.

»Hun kan have flyttet sine hvalpe et andet sted hen. For vi kan også se på vildtkameraerne, at adgangsforbuddet til området hen over sommeren ikke blev overholdt. Formodentlig på grund af coronarestriktionerne ville mange flere i skoven. Så der er ikke noget at sige til, hvis hun har valgt at flytte sine hvalpe til mere rolige omgivelser. Men det tror jeg alligevel ikke, hun har gjort. Det sker, at en ulv, der flytter sine unger over større afstande, efterlader nogle unger i den gamle grav, hvor de dør.

Men dem er der som sagt ikke spor efter. Og de overlevende hvalpe ville nu have været så store, at de ville strejfe omkring og vække opmærksomhed. Så ud fra alt dette er det svært andet at konkludere end, at hvis kuldet virkelig blev født, så vil det være meget usædvanligt, hvis de alle var døde og forsvundet, uden at der er foregået noget kriminelt,« siger Kent Olsen.

Det højreekstreme Venstres forhold til naturens rovdyr

 

Ulv med hvalpe

Villig til at dræbe

Endelig er der også en anden mulig forklaring på den manglende ynglesucces i Stråsø i 2020. At den gamle hanulv forsvandt inden parringssæsonen, og at den nye ikke havde indfundet sig, før det var for sent at yngle det år.

Hypotesen forsøges nu afprøvet gennem en mængde nedfrossen ulvelort, som skal dna-analyseres for at klarlægge alfahan-skiftet i Stråsø. Men uanset hvad står et ubehageligt spørgsmål stadig ubesvaret: Hvad skete der med den gamle hanulv, som gav plads til den nye? Som så mange af sine artsfæller er han bare pludselig forsvundet.

I den videnskabelige artikel henvises til en tysk undersøgelse, som viser, at ulve, der yngler i militære skydeterræner, har en langt bedre overlevelsesgrad end ulve, der slår sig ned i områder præget af mange små private lodsejere, som det er tilfældet i Jylland.

»Således bevæger ulvene sig hen over flere områder og udsættes derfor for et større antal mulige efterstræbere,« skriver forskerne. Som formoder, at »drabene foregår i forbindelse med tilfældige møder mellem ulve og folk, der er villige til at dræbe ulve, når de har lejlighed til det.«

Ved første øjekast synes dette ikke at være tilfældet i Stråsø plantage, som ejes af staten. Men plantagen er omkranset af privatejet jord med marker og skov, hvor en del er lejet ud til jagt. Det var for eksempel på én af disse marker, at det hidtil eneste dokumenterede ulvedrab fandt sted.

 

Medlemmer af den naturfascistiske forening: Ulvefrit Danmark

Hvem har dræbt ulvene?

»Stationære ulve, der forsvinder i Stråsø, som de to hanulve og den hunulv, der tidligere forsvandt, er formentlig døde i Stråsø. Eller mere præcist inden for de ti gange ti kilometer, området dækker. Da ulven blev skudt i foråret 2018, var dens mor allerede forsvundet efteråret inden, og hanulven havde sandsynligvis været alene om kuldet hen over vinteren, hvorefter han selv forsvandt omkring første april. Og han nummer to er så forsvundet omkring første marts sidste år,« siger Peter Sunde.

Ifølge den videnskabelige artikel er der forsvundet yderligere fire ulve i det centrale Jylland, siden det dokumenterede ulvedrab fandt sted. Regner man det hele sammen, har mindst 11 ulve lidt en uvis skæbne, siden ulven i 2012 slog sig ned i Danmark. Hertil kommer måske det seneste ulvepar i Stråsø.

Dyrene kan også have valgt at flytte et andet sted hen. Det vil dna-analyser forhåbentlig vise. Men der er ikke udsigt til bedring i forholdet mellem menneske og ulv, i hvert fald ikke i Stråsø-området, vurderer Kent Olsen.

 

 

Anton Ringdal, journalist ved Radio P4

Lyt med her….om ulven!

 

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen har et forklaringsproblem.

»Der er ikke noget, der tyder på mere ro, hvor der tidligere har været støj. Men ud over Stråsø har vi lige nu fem andre steder, hvor der faktisk er stedfast ulv. Det hører vi ikke meget om. Et par af stederne er i militære øvelsesterræner, mens andre er i nogle store statslige sammenhængende naturområder. Selvfølgelig kommer ulven også uden for disse områder.

Men mængden af private lodsejere i forhold til det samlede areal er bare lavere, og dermed også risikoen for at møde en person, der er klar til at skyde den. I Nordjylland virker det også, som om den enlige hanulv er mere accepteret, end tilfældet er i Vestjylland, på trods af snak i pressen om, at ’den skal skydes hurtigst muligt’. Men den er altså stadig i live. Hvilket måske hænger sammen med, at den nordjyske ulv, så vidt man ved, endnu ikke har taget husdyr, siden den slog sig ned i området,« siger Kent Olsen.

Kilde: tv2ostjylland.dk

.

Jægerne har et forklaringsproblem.

Jægerformandens klagesang

.