Ulven: Nu skal lamaer holde ulve på afstand fra landmændenes ejendom

I Sverige er der lavet flere forsøg med lamaer som vogterdyr over for ulve.

.

Alt fra ministre over landmænd til menigmand har leveret mange bud på, hvad man skal gøre ved ulvene i Danmark.

I jagten på en løsning er opmærksomheden nu blevet rettet mod et større og momentvis spyttende dyr.

I et afgrænset område i Vestjylland kan landmænd få statsligt tilskud til at anskaffe sig et vogter- og advarselsdyr, og det kan give lamaer en hovedrolle, skriver JydskeVestkysten.

På baggrund af ulvens indtog i Danmark vil flere og flere fåreavlere overveje at anskaffe sig et vogterdyr, mener formanden for Sønderjysk Fåreavl, Jens R. Nielsen. Han forudser, at især mindre landmænd vil være tilbøjelige til at kigge i en noget utraditionel retning – nemlig mod lamaen.

Ifølge Jens R. Nielsen til Dagbladet Holstebro er det dog primært mindre fåreavlere og gårdejere, der holder får på hobbyniveau, der vil overveje en lama som vogterdyr. Større besætninger vil i højere grad overveje vogterhunde.

Det skyldes blandt andet, at der skal rigtig mange lamaer til for at vogte en stor besætning, og så bliver det pludselig en dyr og ressourcekrævende affære.

– Når man tager et helt andet dyr ind, kræver det mere arbejde. Lamaerne kan måske være svære at styre, og de skal lære at begå sig i flokken. De små avlere vil nok i højere grad synes, det er sjovt med et anderledes dyr, siger han.

Tro det eller ej, så er lamaen blevet brugt som vogter- og advarselsdyr mod eksempelvis præriehunde, los, ræv og puma i blandt andet USA. Desuden har vores naboland Sverige lavet forsøg med lamaer som vogterdyr i fåreflokke, der er blevet angrebet af ulve.

.

.

Endnu har ingen syd- og sønderjyske fåreavlere anskaffet sig en lama til formålet, men ifølge formanden for Sønderjysk Fåreavl, Jens R. Nielsen, er det langt fra usandsynligt, at flere vil se i den retning, hvis ulven forbliver en trussel mod danske husdyr.

– Det er helt sikkert, at mange vil overveje at anskaffe sig en lama eller et andet vogterdyr, siger Jens R. Nielsen, der er overbevist om, at ulvetruslen vil tage til.

– Vi har kun set toppen af isbjerget. De mange ulvehvalpe, der bliver født i Tyskland, skal jo have et sted at vandre hen, siger han.

I Sverige er der lavet flere forsøg med lamaer, der vogter over ulvetruede får, ligesom dyret bliver brugt til at advare landmænd i blandt andet USA. Og nu kan det samme ske i Danmark, siger Jens R. Nielsen, formand for Sønderjysk Fåreavl.

»Det er helt sikkert, at mange vil overveje at anskaffe sig en lama eller et andet vogterdyr«, siger han til avisen og peger på, at særligt mindre fåreavlere og gårdejere vil være interesserede i en lama:

»Når man tager et helt andet dyr ind, kræver det mere arbejde. Lamaerne kan måske være svære at styre, og de skal lære at begå sig i flokken. De små avlere vil nok i højere grad synes, det er sjovt med et anderledes dyr«.

.

.

Indtil videre er der ikke nogen meldinger om danske fåreavlevere, der har anskaffet sig en lama.

Miljø- og fødevareminister Jakob Elleman-Jensen (V) har tidligere udtalt, at han har et ønske om, at man kan nedskyde såkaldte problemulve.

Derudover har Vildtforvaltningsrådet lavet en foreløbig anbefaling af en ny forvaltningsplan vedrørende ulven, der blandt andet lægger op til mere overvågning af ulven ved hjælp af gps-tracking, en højere kompensation til landmænd, der har mistet husdyr ved ulveangreb og mere borgerinformation:

»Vi forventer, at der kommer flere ulve i Danmark, og der er brug for at informere mere om ulvens adfærd i forhold til frygt hos befolkningen,« sagde Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet, til Jyllands-Posten.

Kilde: jyllands-posten.dk – Kilde: jv.dk – Kilde: dagbladet-holstebro.dk

.

Lama som vogterdyr

Lamaer skal beskytte får mod ulve i Fun Park Hirtshals

.