Ulven: Naturfjendtlig Norsk regering

.

På grund af en svindende ulvepopulation er der ingen licensjagt på ulve i Sverige.

Men de nationale miljømyndigheder i Norge handler helt modsat, og har anbefalet jagt på næsten 75% af de norske og meget kritisk truede indlands-levende ulve-populationer.

30% af de svensk-norske ulve er levende i området på begge sider af grænsen til Sverige.

.

.

I vintersæsonen 2017-18 blev 115-116 ulve nedlagt i Norge, sammenlignet med 105-112 den foregående vinter.

Fra denne total var 70-71 af ulvene indlandslevende i Norge, mens 45 af dem levede på begge sider af den nationale grænse mod Sverige.

Af de 70-71 hel-norske ulve blev blot 27 dræbt ved lovlig licensjagt, og en blev fundet død af en anden grund end beskydning.

.

.

Embedsmænd med ansvar for at kontrollere den norske ulve-population (Rovvilds-nævnet) har anbefalet jagt på så mange som 30 ulve denne kommende vinter i 2018-19 jagten.

I juni bekræftede de norske miljømyndigheder opdagelsen af ​​et kuld ulveunger i Oslos østlige skov kendt som Østmarka.

Det bringer antallet af nye kuld i 2018 op til blot tre i Norge og et fjerde kuld langs grænsen til Sverige, hvorefter statslige embedsmænd anbefalede en ny ulvejagt i vinter.

Det norske medie (NRK) rapporterede, at medlemmer af myndigheden på et møde i Gardermoen var blevet enige om, at 12 ulve kan skydes uden for “ulv-zone”, samt udryddelsen af tre hele ulve-familier indenfor ulve-zonen, der er et område, der ellers var blevet fredet for ulvene og andre rovdyr kunne leve i fred.

Alle ulve-kobler i Slettås i Hedmark, Hobøl i Østfold og Mangen i både Akershud og Hedmark kan “tages ud”.

.

.

Da ulven er rød-listet, som kritisk truet i Norge, finder organisationen “In the shadow of the wolf” dette forslag om at udrydde næsten 75% af landets i forvejen lille ulve-population, som rystende.

Den norske regering handler imod internationale forpligtelser i henhold til Bern-konventionen, samt overtræder norsk lov og beslutninger truffet af parlamentet.

Ulven er et meget socialt, familieorienteret, intelligent og for mennesket ufarligt dyr, der skal slagtes som “skadedyr”, til en så lille indavls-truet bestand, at det let kan føre til fuldstændig udryddelse af de norske ulve.

.

.

Vi, “In the shadow of the wolf“, vil levere handling med tweetsheet og email “bomb” i en ikke alt for fjerne fremtid.

Hold kontakten, eller følg vores blog via email for fremtidige opdateringer.

Organisationen har indgivet klage over at dræbe ulve i ulvzonen.

I klagen anmoder den svenske miljøorganisation om, at den norske regering suspendere beslutningen om at skyde de tre stabile familiegrupper i Slettås, Hobøl og Mangen, og at licenskvoten på 12 ulve uden for ulve-området skal reduceres væsentligt.

Kilde: intheshadowofthewolf.com

.

Norsk landmand råder regering til ulveflokke og strejfende ulve beskyttes

.