Ulven har fået hvalpe og hysteriet er tiltagende

Ulv med mellemstore hvalpe.

.

Stråsø ulvene er konstateret at være ægte ulve, og har som bekendt fået hvalpe.

.

Ulveparret, der har slået sig ned i Stråsø Plantage syd for Holstebro, og har, som de fleste nok er bekendt med, fået hvalpe.

Vildtkameraer har fanget mindst seks nye hvalpe, og parret er så vidt vides det eneste kendte ynglende ulvepar i Danmark. Og hvalpene har det godt, lyder det fra Thomas Boesdal, der er en af de frivillige, som bistår ulveforskningen ved Naturhistorisk Museum.

Det er nu anden gang, at ulve yngler i det samme naturområde, som Naturstyrelsen forvalter.

Ulven er en beskyttet art i hele Europa, og Naturstyrelsen har derfor indskrænket færdslen i et afgrænset område af Stråsø Plantage for, at de nye hvalpe kan få fred og ro. Da hvalpene, der vurderes til at være godt to måneder gamle, er mest sårbare i de første levemåneder.

– De små hvalpe er stadig meget sårbare over for forstyrrelser. Derfor er vi selv gået stille med dørene om, hvor kuldet befinder sig, ligesom vi gjorde for to år siden, da et andet par ynglede i området. Vi oplever nu en stigende interesse for at opsøge ulvehvalpene, og vi har erfaret, at der bliver delt information om, hvor de befinder sig. Det er en særlig situation, som kan påvirke ulvehvalpene, og derfor skal besøgende i den kommende tid holde sig til bestemte veje, hvis man vil gå en tur i området, fortæller skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Vestjylland.

Stråsø Komplekset er et stort, sammenhængende naturområde på i alt 5.200 hektar, hvoraf det område, hvor besøgende i den kommende tid skal holde sig til de anviste skovveje, udgør omkring 275 hektar.

– Forbuddet er kun rettet mod, at man direkte opsøger de ynglede ulve, og besøgende er som altid velkomne, hvis de holder sig til de pågældende veje eller færdes i resten af det store naturområde. Vi har tidligere indført lignede færdselsforbud for at sikre, at ynglende havørne og fiskeørne kunne etablere sig i den danske natur, siger Poul Ravnsbæk.

Der bliver skiltet i området, hvor man ikke må færdes uden for de nævnte veje.

.

Skiltene er der ganske rigtig, men man støder typisk først på dem ind på vejene.

.

Hvalpene er født den første uge af maj, og det første foto er taget 23. juni. Nu er hvalpene så store, at de begynder at komme ud af skoven, og derfor ses ungerne af de vildtkameraer, vi benytter, oplyser Kent Olesen, der er forskningschef ved Naturhistorisk Museum i Århus, som sammen med Aarhus Universitet står i spidsen for den danske ulveovervågning.

Allerede i marts kunne forskerne fortælle, at der var udsigt til nye ulvehvalpe.

Ulveparret færdedes sammen og markerede med urin på en måde, som ulvepar gør, når der er udsigt til hvalpe, siger han. Der er taget fotos af seks hvalpe, hvilket er flere end gennemsnittet, og vi ved kun, at der er mindst seks hvalpe. Der kan være flere, siger Kent Olesen. Ulvene kan have født i en grav, men de kan også være født i en hule under et væltet træ eller en trærod.

.

Den europæiske ulv (Canis lupus).

.

Den voksne hun i parret der er født i Stråsø Plantage for godt to år siden, og har været en tur i Nordtyskland, for så at vende tilbage til Danmark. Hanulven er fra en tysk ulveflok, og kom til landet i november, for blot ni dage efter at danne par med hunulven.

I øvrigt har det vist sig, at det gamle Stråsøpar i 2017 opdrættede syv og ikke seks hvalpe. Det er kendt, at parret fik otte hvalpe, men hidtil har man kun kendt til, at seks overlevede de første måneder.

– Vi har gennemgået gamle afføringsprøver fra 2017, og her fandt vi ud af, at der var en 7. hvalp, som voksede op, og hvor vi har DNA-prøver fra oktober og december 2017. Siden er der ikke set spor af den, siger Kent Olesen.

Det oprindelige gamle ulvepar er forsvundet, og i dag mener forskerne, at der er tre voksne ulve i Danmark ud over det vestjyske ulvepar. Nemlig én ulv i Nordjylland, som man har kendt længe, én i Sydvestjylland, som for nylig er set nær Esbjerg, og senest er en ny hanulv dukket op i et skovområde i Midtjylland, hvor der tidligere er registreret ulve.

Ulveforskningen dækker hele Jylland, og i den forbindelse har ulveforsker Peter Sunde, der følger alle spor af ulvene i Danmark, bekymrende udtalt:

»Vi kan konstatere, at nogle ulve er forsvundet, men jeg har som biolog ikke nogen god biologisk forklaring på, hvor de er blevet af i så stort omfang.«

Kilde: jyllands-posten.dk

.

Under overfladen er der en dyb konflikt for og imod ulven.

.

Oplysningerne om ulvene har fået hvalpe har afstedkommet hærværk blandt andet på en kirke nær Ulfborg, og andre steder i området, der var adresseret til ulvedræberen og hans søn, Steffen Troldtoft, der er formand i foreningen Ulvefrit Danmark.dk.

TV-MidtVest lavede et interview med ham, hvor han fortalte, at denne trussel gjorde ham bange, for her var der handling bag. Hvor de fleste trusler er på skrift, og derfor mere almindelige og ikke som sådan en trussel.

– Jeg har fået så mange dødstrusler, så det vænner man sig til, fortæller Steffen Troldtoft til TV-MidtVest.

Steffen Troldtoft er overbevist om, at det er en besked til ham og hans far Mourits Troldtoft, der i september 2018 blev dømt for at skyde en ulv på en mark ved Vind.

Sønnen har siden engageret sig i debatten som modstander af ulve i den danske natur, og han betragter korset og beskeden RIP (Rest in peace/hvil i fred) som en direkte trussel.

Se indslaget her

Kilde: tvmidtvest.dk

.

.

Sidste efterår blev en nu 67-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Herning for at have skudt en ulv ved Ulfborg.

Dommen blev anket af både anklagemyndigheden og den dømte selv, men inden sagen kunne nå videre til landsretten, skulle en dna-undersøgelse fastlægge, hvorvidt der faktisk var tale om en ulv eller en hybrid.

Anklager Ulrik Panduro, Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, kræver en dengang 66-årig vestjysk mand idømt mindst tre måneders ubetinget fængsel for at have skudt og dræbt en ulv.

Ifølge specialanklager Ulrik Panduro er undersøgelserne nu afsluttet, og konklusionen er, at der var tale om en ulv.

– Dna-analysen er lavet for at finde ud af, om den dræbte ulv i virkeligheden var en hybrid mellem hund og ulv, men resultatat fra Senckenberg-instituttet konkluderer, at der ikke var dna fra hund i prøven. Så det vil sige, at det var en ulv, der blev skudt, siger Ulrik Panduro til TV MIDTVEST.

Universitetet Senckenberg i Tyskland samarbejder med Aarhus Universitet, der overvåger ulvenes liv og færden i Danmark.

Ikke overraskende: Dræbt ulv var ikke hybrid fastslår Dna-analyse.

Konspirationerne om ulven er en konspiration.

Der er kun fundet ganske få dokumenterede eksempler på hybridulve, blandt andet i Tyskland.

En hybridulv er en krydsning mellem en ulv og en hund, og den er ikke fredet. Her i Danmark er det besluttet, at eventuelle hybridulve skal nedlægges, men det kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen. Det skal altså først afklares, om der er tale om en hybridulv eller en ægte ulv, før den kan skydes.

Mens hybrider gerne må skydes med en tilladelse, er ægte ulve fredede og må ikke skydes.

Den dømte i sagen om den dræbte ulv fra Ulfborg har tidligere gjort gældende, at det var et ulvelignende dyr, han skød. Det kunne være en krydsning mellem en hund og en ulv, forklarede han, da sagen blev behandlet ved Retten i Herning.

Byretten fandt dog på trods af forklaringerne manden skyldig i at have skudt og dræbt en ulv – nærmere bestemt en et år gammel hunulv. Det skete blandt andet på baggrund af en dna-analyse, der fastslog, at den dræbte hunulv var én af et kuld på otte ulvehvalpe, som kom til verden ved Ulfborg i foråret 2017.

Mand erkender drab på ulv – svarer til at dræbe en hasselmus, mener den 66-årige dømtes forsvarer Jan Schneider

– Forsvaret har anmodet om analysen, fordi man tidligere har gjort gældende, at man mente, der var tale om en hybrid. Men hvad dna-prøven kommer til at betyde for resten af sagen, kan jeg ikke sige, lyder det fra Ulrik Panduro.

Til Herning Folkeblad siger forsvarsadvokat Jan Schneider, at han stadig mangler at se grundlaget for konklusionen på den dræbte ulvs dna-undersøgelse.

– Jeg skal lige have det drøftet med min klient, og vi mangler også stadig de underliggende bilag, så vi kan se grundlaget for deres konklusion, siger han til Herning Folkeblad.

Ankesagen er berammet til Vestre Landsret 23. og 25. september.

.

.

Hærværk eller organiseret ulvfælde?

.

You may also like...