Ulven er specialiseret i hovdyr, men er en alsidig jæger

.

Ulven er specialiseret i hovdyr

.

Rådyr er ulvens vigtigste byttedyr i Nordeuropas kulturlandskaber.

I Taigaen, de nordlige nåleskove i Skandinavien, Sibirien og Nordamerika, er elgen ofte ulvens vigtigste byttedyr.

.

.

Vildsvin er mange steder i Europa et af ulvens tre vigtigste byttedyr.

Ulve kan tage byttedyr så store som bison.

.

.

Den grå ulv er det, man kalder for en hypercarnivor, hvilket dækker over rovdyr, hvis føde indeholder mere end 70% kød (katte er også hypercarnivorer; den røde ræv derimod er en mesocarnivor, som er rovdyr, hvis føde kun indeholder 50-70% kød).

.

Rådyr (capreolus capreolus)

.

Ulven er højt specialiseret i – og fysisk bygget til – at jage vilde hovdyr, hvilket vil sige dyr som hjorte, vildsvin, vildgeder, vildfår, bisoner og moskusokse.

I de fleste områder udgør vilde hovdyr langt størstedelen af ulvens føde.

Her eksempler på, hvor stor en procentdel af fødemængden vilde hovdyr udgør i ulvens kost i Europa:

Tyskland 96,2%, Polen 86,6%, Norge/Sverige 97,2%, Letland 84,1-93,3%, Slovakiet 92,8%, Ungarn 97,2%, Spanien 86% og Hviderusland 79,5%.

.

Krondyr (Cervus elaphus)

.

Dominerende vilde byttedyr i Europa er kronhjort, rådyr, elg og vildsvin.

I Nordamerika er hovdyr såsom sorthalet og hvidhalet hjort, wapiti (Nordamerikas kronhjort), elg, bison, sneged samt tykhorns- og tyndhornsfår vigtige byttedyr for ulven.

På tundraen er det typisk renen, der er ulvens primære byttedyr, efterfulgt af moskusoksen.

På det Tibetanske Plateau i Kina kan vilde yakokser være ulvens foretrukne bytte.

.

.

Ulven kan dog finde på at jage stort set alle slags pattedyr. I en del områder er bæver og hare hyppige byttedyr.

Mindre rovdyr såsom grævling, mårhund, odder og ræv optræder regelmæssigt i ulvens kost, om end aldrig i store mængder.

.

.

Man har endda set ulve give sig i kast med store rovdyr som bjørn og puma.

Smågnavere (mus, rotter og lemminger) er ligeledes at finde på ulvens menu, men de udgør de fleste steder kun en yderst beskeden del af fødemængden.

Endelig går ulven heller ikke af vejen for fugle og fugleæg, krybdyr, fisk og insekter, men igen så er disse mindre byttedyr normalt kun et supplement til hovdyrkosten.

.

Ulvens føde i Danmark

De danske ulves fødesammensætning kommer givetvis til at minde meget om den, man kender fra Tyskland.

I tabellen nedenunder ses resultaterne af en otte år lang undersøgelse af ulvenes fødesammensætning i Østtyskland.

.

I Danmark må vi forvente, at hjorte vil udgøre langt størstedelen af ulvenes kost; formodentlig over 90%.

Som det ses i Tyskland, og typisk for kulturlandskaber i vores del af Europa, vil rådyret givetvis være det byttedyr, der udgør den største procentdel af ulvenes kost, efterfulgt af kronhjort og derefter dådyr (visse steder i Tyskland er dådyr det foretrukne byttedyr for ulve).

I områder, hvor ulvene støder på vildsvin, sikahjort, elg og bæver, vil disse arter også blive taget.

Bestanden af vildsvin, ulvens tredjevigtigste byttedyr i Tyskland og generelt et af ulvens primære byttedyr i Europa, lader til at være stigende og under spredning i Jylland; i 2014 og 2015 blev der nedlagt 13.900 vildsvin i Slesvig-Holsten.

Ulven vil i Danmark regelmæssigt jage harer, men harer vil mængdemæssigt nok ikke have den store betydning. Det samme gælder mindre rovdyr som ræv, grævling og mårhund.

Mus og rotter vil også være at finde i ulvenes kost, men kun i ubetydelige mængder.

 .

.

Hvor mange hjorte er der? 

Rådyr er den klart hyppigste hjort i Danmark. Forårsbestanden på landsplan estimeres til at være 300-400.000, og der nedlægges ca. 120.000 stykker råvildt om året, uden at bestanden falder.

Ifølge Hjortevildtoversigten udgivet af Danmarks Jægerforbund var der i 2015 i Jylland hhv. 22.620 kronhjorte og 9.505 dådyr. Fra 2012-2015 steg bestanden i Jylland af kronhjort med 23,5% og bestanden af dådyr med 60,4%.

I december 2016 observerede man en kronhjorteflok i Vestjylland på over 1.000 individer, hvilket ifølge Naturstyrelsen er den største flok af arten, der nogensinde er blevet registreret i Jylland.

Også bestanden af rådyr har i de seneste år været kraftigt voksende. 

.

.

Flokstørrelse

Ulves flokstørrelse påvirkes især af mængden af byttedyr i området, de lever i, og da den i Jylland formodentlig er sammenlignelig med i Tyskland, må vi i Danmark forvente at se ulveflok størrelser som i Tyskland.

I Tyskland er den gennemsnitlige flokstørrelse 8.

Den største registrerede flok var på 16, men medlemmerne gik ikke rundt sammen som én stor gruppe.

.

ArterProcent af fødemængden
VILDE HOVDYR96,2%
Rådyr55,3%
Kronhjort20,8%
Vildsvin17,7%
Andre vilde hovdyr2,4%
ANDRE VILDE PATTEDYR
Harer/kaniner2,9%
Lækat0,1%
Mus og rotter0,1%
Mårhund<0,05%
Rød ræv<0,05%
Bisamrotte<0,05%
Pindsvin<0,05%
HUSDYR0,6%
Får0,4%
Tamkanin0,1%
Høns<0,05%
Kat<0,05%
ANDET
Frugt0,1%
Fisk<0,05%
Vilde fugle<0,05%

Kilde: ulveidanmark.ku.dk

.

Norsk landmand råder regering til ulveflokke og strejfende ulve beskyttes

.