Ulven er fredet i Europa og det skal den forblive at være

Til orientering er vi, mennesket, ved at udrydde verdens arter.

Er det ikke på tide at stoppe dette vanvid?

Støt ulvene i Danmark – underskriv her

.

.

Mange mennesker ser i dag ulven, som det ulven er, en berigelse af den danske natur, som også rovfuglene er det.

Der på samme måde som ulven forsøger genindtage deres gamle yngleområder efter jægerne i deres enfoldighed udryddede dem fra den danske natur.

.

 

.

For politikerne er ulvejagt udelukkende stemmejagt – Og hos landmændene er det den rabiate organisation Bæredygtigt Landbrug, der trækker i trådene (Se video).

Først var Liberal Alliance (LA) på banen med forslag om at regulere problemulve. Ligeledes har Konservatives fødevare- og landbrugsordfører, Orla Østerby, i foråret udtrykt sin bekymring for, at ulven er tilbage i den danske fauna. Så meldte Venstre-mafiaen sig også ind i hylekoret af partier, som vil kigge på muligheden for regulering af rovdyret.

– Det handler ikke længere kun om strejfende ulve, men nu får de også hvalpe. Derfor er jeg stærkt bekymret, og det er vigtigt, at Venstre også slår fast, at vi skal se på, hvordan ulvebestanden kan holdes nede, og hvilke reguleringsmæssige tiltag, der skal til, siger Venstres fødevare- og landbrugsordfører Erling Bonnesen til Effektivt Landbrug.

Ordføreren anerkender, at ulven er fredet på EU-niveau via habitatdirektivet, men at partiet vil kigge på visse undtagelser, når det kommer til selve tilgangen til reguleringen.

 – Det er vigtigt at forholde sig til, at Danmark er et meget lille land i forhold til at have ulve. Så Venstre vil diskutere det her på førstkommende ordførermøde sammen med ministeren (Esben Lunde Larsen) efter sommerferien. Det er helt sikkert, siger Erling Bonnesen.

Sagligheden er ikke-eksisterende…!

.

Danmarks Miljøminister er himmelråbende ubegavet!

.

Andre kan gå rundt med opskruet frygt for angreb på husdyr eller mennesker.

Et flertal i Folketinget bestående af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokratiet, der udlukkende fisker stemmer, samt visse kredse i landbruget vil gerne kunne skyde flere ulve.

Det er EU og ikke Folketinget, der afgør, om vi må skyde ulve i Danmark – uanset om de viser sig tæt på huse og husdyr.

Det siger Henrik Bertelsen, der er næstformand i Familielandbrugets sektionsbestyrelse i Landbrug & Fødevarer og landbrugets repræsentant i Ulvegruppen under Vildtforvaltningsrådet.

Henrik Bertelsen har været med til at lave forvaltningsplanen for ulve i Danmark. Han har derfor med en vis undren hørt landbrugskolleger efterlyse en hårdere regulering af ulvene.

– Det har været lidt irriterende at høre fra både landspolitikere og min egen formand, Martin Merrild fra Landbrug & Fødevarer, at den danske ulveforvaltningsplan er problemet, siger han.

.

Ulvene er ikke farlig for mennesket

.

Det er tilgengæld Schæferhunden, som den er stamfar til. Som ulven også er stamfar til alle de mange andre hunde, som afstedkommer mange bidskader på både børn og voksne.

Det vil man ikke opleve med ulven. Den angriber ikke mennesker. 

Ulven er der imod kendt for at fremme artsdiversiteten, det vil sige til fordel for naturens arter. Det har vi brug for…!

Vi mennesker, der siden 1970 har udryddet halvdelen at verdens artsdiversitet. Skal vi bare blive ved med det?

Ulven er som hunde er flest…. Det handler om adfærd!

.

EU styrer det suverænt

Især politikerne har en forpligtigelse til at sætte sig bare en lille smule ind i reglerne, mener han.

– Når de bliver ved med at pege på forvaltningsplanen for ulve, så er det som at gå til bageren efter kød og blive sur på ham, når han ikke sælger det. Det er EU, der suverænt styrer, hvornår man må regulere ulve. Vi kan kun komme med indspil, siger han.

Han undrer sig også over, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er “krøbet totalt i flyverskjul”.

– Men han synes nok, det er træls, at han ikke kan levere retten til at skyde ulve ved folks ejendomme, som nogle af hans vælgere efterspørger, siger Henrik Bertelsen.

Når det handler om økonomiske trusler mod landbruget, ser han ikke ulven som en trussel.

– Der betyder kronvildt og bramgæs langt mere. Men der er mange følelser omkring ulven, siger han.

Selv om nogle danskere er ulve-forskrækkede, og landbruget som altid slår sig i tøjret, så har Folketinget ingen magt til at tillade landmænd eller jægere at skyde ulve, der kommer for tæt på husdyr og menneskers huse.

Det fremgår af et nyt svar fra EU-Kommissionen til Danmarks Naturfredningsforening. Foreningen har spurgt på baggrund af den seneste tids ophedede ulvedebat om udsigt til flere ulve i den danske natur.

– Ulven udgør ingen reel sikkerhedsrisiko, der på nuværende tidspunkt gør det rimeligt, at enhver skal kunne gribe geværet og skyde dem, siger præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Men selv om Danmark lavede sin første ulveforvaltningsplan i 2014, er det stadig overordnet EU’s habitatsdirektiv, der bestemmer.

.

Politisk er der ikke den store forståelse for naturens arter.

Det er der hverken stemmer eller penge i….!

.

Beskyttede dyr og naturtyper

EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, pålægger EU’s medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Habitatdirektivet omfatter mere end 200 naturtyper og 700 arter af planter og dyr. Af dem findes ca. 60 naturtyper og mere end 100 arter i Danmark.

Derfor må der ikke skydes fredede arter som ulven, uden at der seriøst forinden er forsøgt afværgeforanstaltninger såsom hegn om fårefarme.

– Vi har en lillebitte og ikke bæredygtig bestand af ulve, og den økonomiske trussel mod landbruget er minimal, i forhold til at der dør 25.000 pattegrise hver dag i de danske stalde, siger hun.

For nylig slog formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, fast, at det ikke kan nytte noget, at landmænd skal ansøge om at skyde ulve, hvis de trænger sig på.

Ella Maria Bisschop-Larsen peger på, at landbruget selv har været med til at lave forvaltningsplanen for ulven. Planen sikrer landmænd økonomisk støtte til ulvehegn samt erstatning ved ulveangreb.

.

Og ulvehegn virker rigtigt opsat efter hensigten.

.

– Så det er forstemmende, når landbrugets formand nu nærer en ubegrundet urfrygt for ulve, siger hun.
Mange ser ulven som et velkomment vink om, at dansk natur fortsat er vild. Andre frygter for angreb på husdyr eller mennesker.

Men selv om Danmark lavede sin første ulveforvaltningsplan i 2014, er det stadig overordnet EU’s habitatsdirektiv, der bestemmer.
Derfor må der ikke skydes fredede arter som ulven, uden at der seriøst forinden er forsøgt afværgeforanstaltninger såsom hegn om fårefarme.

Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti, der ikke mener indsigt og saglighed omkring natur og miljø er en dyd, er klar til at gå til angreb på EU’s habitatdirektiv.

– Der er ikke plads til ulven i Danmark. Min bekymring er angreb på børn og mennesker og ikke så meget landbruget, som er sikret, siger hun.

I sidste ende kræves der også tilladelse fra Naturstyrelsen.

Kilde: dr.dk – Kilde: kristeligt-dagblad.dk – Kilde: dr.dk – Kilde: EU’s habitatsdirektiv – Kilde: landbrugnord.landbrugnet.dk

.

De røde ulve er på banen i kamp for menneskets gamle ven: Ulven

.