Ulvemødet i Ulfborg blev omhandlede “problemulv” og beskydningen af dem

Der er 180.000 jæger i Danmark. Og så er Danmark for lille til ulven….!

.

Venstres miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, kom i modvind til debatmødet torsdag aften om ulven i Ulfborg, hvor især den nye definition af en problemulv skabte røre.

Arrangørerne bag ulvemødet i Ulfborg, der fandt sted torsdag aften i Vestjydsk Fritidscenter, havde i det hele taget svært ved at holde styr på de indlæg, der kom fra borgerne. På trods af flere anmodninger om, at spørgsmålene skulle holdes kort, blev de mange spørgsmål fra salen, med godt 300 mennesker, langt fra korte.

De fleste af spørgsmålene var helt forudsigeligt rettet til miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), og drejede sig mest om den nye definition af problemulve, som regeringen tidligere på dagen havde præsenteret.

Ministerens holdning er ulven er fredet, men det er muligt at regulere de ulve, der måtte volde problemer.

Det er ifølge ministeren eksempelvis ulve, der gentagne gange kommer tættere end 50 meter på boliger, institutioner eller legepladser.

Det kan også være ulve, som gentagne gange forcerer sikrede hegn og dræber husdyr.

Målet er at skabe tydeligere rammer for, hvornår en ulv udgør et problem, og hvad man så kan gøre ved det.

“Jeg kan godt forstå, man gerne vil have så fleksible regler som overhovedet muligt. Men det her er et hensyn til, at vi har fået et nyt dyr i Danmark. Jeg var helst fri for, at det var kommet hertil, men nu er ulven her. Og den er fredet. Det skal vi finde ud af at håndtere”, har Jakob Ellemann-Jensen tidligere udtalt til Landbrugsavisen.

“Det har der været nogen tvivl om, og det har givet yderligere ængstelse til den helt legitime bekymring, som mange mennesker i den del af Danmark med mange ulve har”, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Kritikere peger på, at det er vanskeligt at bevise, at det er den samme ulv, som mere end to gange har nærmet sig menneskelig beboelse eller dræbt husdyr bag sikrede hegn.

I særlig grad blev der sat spørgsmålstegn ved den dokumentation, som borgere, der oplever ulven indenfor 50 meter på ejendommen, skal levere til Miljøstyrelsen, inden de må gribe til handling.

– Det er jo en helt umulig opgave. Ulven kommer jo om natten, og hvordan skal man kunne holde øje med og dokumentere det – og så ikke bare én, men gentagne gange, siger 72-årige Villy Hove fra Holstebro, der medbragte tre spørgsmål til mødet, som han gerne ville stille. Alle tre til ministeren.

Spørgsmålene gik på dokumentation.

– Det, som jeg umiddelbart ville gøre som borger, det er først og fremmest at kontakte Miljøstyrelsen. Og så ville jeg tage min telefon frem, som de fleste nok er i besiddelse af, og så ville jeg tage ud og tage et billede af den her ulv. Det ville i hvert fald være et godt første skridt, forklarer Jakob Ellemann-Jensen.

Men er et sløret billede fra en mobiltelefon nok til at kunne fastlægge, om der er tale om den samme ulv, der kommer igen gentagne gange?

Ja. Du og jeg ville nok ikke kunne kende forskel. Men de her ulveforskere, de er altså ret dygtige mennesker. De er i stand til at spotte kendetegn og andet, der kan identificere ulvene, svarede ministeren.

Udover miljø- og fødevareministeren talte debatpanelet også indehaver af Storålam, Jørgen Blazejewicz, Anders Bune, borger og formand for Danhostel Fjaltring og Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet.

Det var dog udelukkende indlæggene fra Jørgen Blazejewicz og Anders Bune, der trak klapsalver.

– “Alle ulve er problemulve for dem, der skal leve med dem,” var blandt andet en af udtalelserne fra Anders Bune, der vækkede både klapsalver og pift i salen.

Og det gik da heller ikke Jakob Ellemann-Jensen næse forbi, at de vestjyske borgere til mødet måske ikke alle sammen delte hans tiltro til den nye definition af en problemulv.

– Jeg kan jo godt læse folks ansigter, og jeg kan også godt fornemme, hvad det er, folk reagerer på. Og jeg er da ikke i tvivl om, at de fleste herinde havde sat større pris på, at jeg var kommet med et forslag, der hedder, at nu rydder vi butikken – nu skal der ikke være ulve i Danmark. Men hvis jeg ikke troede på det her, var jeg aldrig kommet med det, sagde ministeren.

Mødet startede med et oplæg, derefter en spørgerunde, hvor langt fra alle håndsoprækninger fra salen nåede at blive imødekommet, og mødet sluttede af med en fællessang.

Kilde: dagbladet-holstebro.dk – Kilde: landbrugsavisen.dk

.

Hold fast i den der med, at miljøet kommer først….

Venstres “miljøminister” ser manipulerende bort fra fakta om ulvens natur

.