Ulvehegn virker

.

– Vi har rigtig gode erfaringer med hegnene. Vi har ikke oplevet et eneste angreb, hvor hegnene har siddet, som de skulle, i de to år, de har været i Vestjylland.

Ved indgangen til 2018 vurderede Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus (som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen), at der befandt sig i omegnen af ni ulve i Danmark.

Det tal var ved udgangen af 2018 faldet til omkring fem ulve.


Dokumenterede fund af ulv 2018 (lyseblåt er fund med DNA-spor, mørkeblåt er fund med foto, grøn er begge).

Fire ulve (alle hvalpe fra det kuld der blev født i Vestjylland i 2017) var udvandret til Tyskland, én ulv blev skudt på en mark i Vestjylland, mens der muligvis er indvandret én ny ulv til Danmark. Det vestjyske ulvepar som i 2017 fik otte hvalpe producerede ikke nye hvalpe i 2018. Dette er usædvanligt for et etableret ulvepar og kunne indikere, at en af forældreulvene er forsvundet.

Der analyseres i øjeblikket en mængde DNA-prøver fra området. Når disse analyser er færdigbehandlet forventer Miljøstyrelsen at have et opdateret billede af de vestjyske ulves sammensætning.

Pt. er det vurderingen at der befinder sig to til tre ulve i Vestjylland, én ulv i Nordjylland og én ulv på Djursland. Du kan læse mere om overvågningen af ulve i Danmark og se hvor i landet ulvene er observeret på www.ulveatlas.dk

Kilde: ulveatlas.dk

Selvom ulvehegnene virker, og der er færre ulve i Danmark, er der sket en lille stigning i antallet af angreb.

Ulvehegnene virker. Antallet af ulveangreb i de områder, som er blevet hegnet ind, er siden begyndelsen af 2017 faldet, konkluderer Miljøstyrelsen i et nyt notat.

Kilde: mts.dk

– Vi har rigtig gode erfaringer med hegnene. Vi har ikke oplevet et eneste angreb, hvor hegnene har siddet, som de skulle, i de to år, de har været i Vestjylland, siger Lasse Jensen, der er miljøplanlægger i Miljøstyrelsen.

Angreb ved fejlmonterede hegn

I slutningen af 2016 etablerede to ulve sig syd for Holstebro, og de fik otte hvalpe i foråret 2017. I samme periode i samme område oprettede Miljøstyrelsen en tilskudsordning til ulvesikre hegn.

Det betyder, at der i dag er sat omkring 35 kilometer hegn op i Vestjylland. Ti af kilometerne er på private områder, og her har der ingen ulveangreb været.

Foto: nordjyskhegn.dk

De resterende 25 kilometer hegn er sat op på Naturstyrelsens naturarealer, hvor der dog har været flere angreb på husdyr.  

– Fælles for de angreb var, at hegnet har været enten fejlmonteret eller ødelagt af kronvildt ved hvert angreb. Der er således ikke dokumenteret ulveangreb bag et fungerende ulvesikret hegn i Danmark, står der i Miljøstyrelsens notat.

I dag vurderer Miljøstyrelsen, at der er to-tre ulve tilbage i området, som i foråret havde 11. Man kan også konstatere, at efter ulvehegnene er blevet kvalitetssikret med alarmer, har der været et angreb på et får i løbet af hele 2018.

Ulve husker og tilpasser sig

Bengt Holst er videnskabelig direktør i Københavns Zoo, og han fortæller, at ulve lærer at undgå eksempelvis et hegn, hvis de har givet anledning til en ubehagelig oplevelse.

– Når der er en barriere som et hegn, skal ulven vurdere, om det kan betale sig at passere den med de omkostninger, det nu engang har. Skal den forsøge, eller skal den bare nøjes med det vildt, der ligger lige her på den anden side af hegnet, og som er lettilgængeligt. Det er den opvejning, ulven ubevidst foretager, siger Bengt Holst.

Ulven vænner sig til nye områder – som eksempelvis Danmark. Ifølge Bengt Holst vil den i første omgang være påpasselig og frygtsom, men efterhånden vil den vænne sig til de nye omgivelser og være tryg i dem.

– Det vil sige, at den kan meget hurtigt finde væk fra de steder, som den oplever som ubehagelige. Det betyder, at den jo godt kan finde på at nærme sig menneskelig beboelse, men den vil stadig have frygten for mennesket, siger Bengt Holst.  

Ulveantal falder

Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum Aarhus, som overvåger ulvene i Danmark, vurderede for godt et år siden, at ni ulve befandt sig i landet.

Ved udgangen af 2018 var vurderingen, at det tal er faldet til fem. En i Nordjylland, en på Djursland og to-til tre i Vestjylland.

Selvom ulvehegnene virker, og der er færre ulve i Danmark, er der sket en lille stigning i antallet af angreb. I notatet fra Miljøstyrelsen står der, at lam, får og kalve 28 gange i 2018 blev angrebet af ulve, og at det oftest foregik i løbet af foråret.

I 2017 var det tal 24. 

Kilde: nyheder tv2.dk