Ulve til debat i LandboNord med håndplukkede debattører

Dansk landbrug fortæller konsekvent, hvor meget de værdsætter og værner om naturen.

.

Under overskriften: Skal nordjysk landbrug drives med en ulv i baghaven – eller skal ulven overhovedet være her? – holder LandboNord debatmøde med et panel af udvalgte fagfolk.

Tilstedeværelsen af ulve i Danmark er på kort tid blevet et stort debatemne i almindelighed, og i særdeleshed efter en ung hun-ulv, uden anden grund end den var ulv, blev skud og dræbt på mark ved Troldtoftevej mellem Ørnhøj, hvor foreningen “Ulvefrit Danmark” holdt stiftende generalforsamling dagen efter nedskydning og Ulfborg.

Landboforeninger, fåreavler, jæger og en sværm af enfoldige politiker har i stor stil selv bidraget til forvirringen omkring forståelsen af ulves reelle adfærd, ved at tillægge den en adfærd og farlighed, som slet ikke kan underbygges på nogen måde.

Jævnligt kommer der nye beretninger om angreb på husdyr eller meninger om, hvad der skal gøres ved ulven, som undersøgelser viser kun er årsag til en fjerdedel angrebene på husdyrene, og er ganske ufarlig for mennesker.

Med det sigte at bidrage yderligere til det stigende vanvid omkring ulve, afholder LandboNord debatmøde om ulven i Brønderslev, tirsdag den 1. maj klokken 19.

.

Og ikke om landbrugets negative indflydelse på den hele natur og klima.

.

– For os, der har problemet inde på livet, kan det ofte være svært at holde styr på, hvad der er op og ned i en debat, som af og til løber af sporet. I øjeblikket er der flere medlemmer, som helt opgiver at drive naturpleje af frygt for, at deres dyr bliver angrebet.

I nogles øjne skal vi bare hegne arealerne endnu bedre ind, men det vil mange steder være en kæmpe opgave, siger formanden for LandboNords Kødkvægsudvalg, Jørgen L. Jensen.

Til mødet vil der være et panel bestående af godsejer Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer og medlem af Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe.

Journalist Erik Poulsen fra den ulvefjendtlige Facebookside »Her er ulven i Danmark«. Der senest har meldt sig som kandidat til opstillingen til Europaparlamentsvalget for Venstre, hvilket sker med afsæt i ulvedebatten.

Samt vildtkonsulent Tommy Hansen, Naturstyrelsen Thy og Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

.

– Orla Østerby, konservativt folketingsmedlem fra Lemvig, var ude med det, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet bakkede op, og Esben Lunde Larsen var ude med det.

De snakker om hegn, og det er der, hvor jeg synes, man er helt ude i hegnet. For hvad er det, de vil hegne ind – er det hele Jylland eller hvad?

Der er ulve rigtig mange steder, og den flok, der er på de her kanter, dem kan man ikke bare hegne ind, vurderer chefredaktøren på Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Kilde: tvmidtvest.dk

 

.

Landbrug & Fødevarers viceformand, godsejer Lars Hvidtfeldt, forstår godt medlemmernes bekymringer og arbejder på, at der bliver fundet løsninger både nationalt og i EU.

– Vores helt klare tilgang er, at vi skal kunne regulere problemulve, hvis det kan sikre, at vi i Danmark også i fremtiden kan have udegående husdyr.

Justitsministeren har allerede udtalt, at det er muligt at handle i nødværge over for truende ulve, og at det punkt derfor vil blive skrevet ind i den nye ulveplan, siger Lars Hvidtfeldt.

Debatmødet foregår på LandboNord i Brønderslev mod entre og tilmelding senest mandag den 30. april.

Kilde: effektivtlandbrug.dk

.

Militante jæger melder sig klar til at skyde danske ulve: Vi holder med landbruget

.